Стратегічні орієнтири » Фінанси підприємств 2012 » Бакун О. Система ризик-менеджменту в інвестиційній діяльності банку
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
14-04-2012, 18:21

Бакун О. Система ризик-менеджменту в інвестиційній діяльності банку

Категорія: Фінанси підприємств 2012

Система ризик-менеджменту в інвестиційній діяльності банку
Бакун Оксана, 2012
ЕкфМ - 61з
ЛНУ імені Івана Франка
Елементом міжнародних стандартів банківського бізнесу та рекомендацій Базельського комітету є активне використання банками внутрішніх систем контролю за ризиками. Ефективний ризик-менеджмент є одним із головних напрямків наближення вітчизняних банків до якісно нового рівня у їх діяльності та отримання конкурентних переваг на ринку банківських послуг в умовах нестабільності у сфері глобальних фінансових відносин.
Ринкові умови сьогодення вимагають від учасників фінансової сфери нових підходів у їх діяльності, тобто підвищення якості послуг, забезпечення стійкості, ліквідності і, що найбільш важливо - надійності та стабільності. Основою надійності та стабільності для банку, як специфічного учасника фінансових відносин, є система управління банківськими ризиками.
Особливості управління окремими видами банківських ризиків, дослідження невизначеності інвестиційної діяльності та формування системи ризик-менеджменту розкрито у працях таких вітчизняних дослідників як Л. Примостки, Є. Панченка, І. Бланка, І. Гуцала, А. Старостіної, В. Вітлінського, С. Ілляшенка, Л. Бондаренка, А. Гончарова, К. Уварова, С. Наконечного, Ж. Довгань , М. Крупки, Р. Набока та багатьох інших.
Синтезуючи теоретичні підходи до визначення сутності банківських ризиків та системи управління ними, на наш погляд, доцільним є визначення системи ризик - менеджменту банку.
Ризик-менеджмент - це система заходів щодо виявлення, оцінки, профілактики та страхування ризиків і включає стратегію і тактику управлінських дій [1; с. 85].
Складовими системи ризик - менеджменту банку є: суб'єкт управління ризиками, процес управління ризиками та об'єкт управління. У раціональному взаємозв'язку утворюється комплексний та дієвий механізм, функціонування якого, дозволяє банку досягнути прийнятної рівноваги у балансі ризику та доходу.
Ризик-менеджмент є невід'ємним структурним елементом загальної системи менеджменту із такими взаємопов'язаними компонентами:
1. системою регламентів, процедур, встановлення лімітів в процесі управління ризиками;
2. сукупністю економіко-математичних моделей, що дають можливість в кількісній формі оцінювати ризики банку;
3. програмного забезпечення, що на основі економіко-математичних моделей дозволяє оптимізувати ризики.
Сьогодні виділяють три головних підходи до організації ризик-менеджменту. Так, згідно першого підходу, управлінням ризиками в рамках своєї компетенції можуть займатися відділи банку.
Другий підхід - це пасивний ризик-менеджмент, оскільки, відбувається залучення зовнішніх консультантів, що проводять оцінку ризиків, готують аналітичну звітну інформацію з власними висновками і пропозиціями, які подаються на рівень Правління і Спостережної ради банку [2; с. 40]. При цьому консультанти можуть проаналізувати ризик як усього банку, так і окремого комплексу операцій.
Активний ризик-менеджмент, як третій підхід до формування організаційної інфраструктури системи ризик-менеджменту, втілюється у необхідність створення спеціально призначеного відділу в середині структури банку. В обов'язки даного відділу входить координація процесу управління ризиками та періодична звітність про виконану роботу. В залежності від організаційних потреб, начальник відділу може входити у Правління банку і підпорядковуватися безпосередньо голові Правління.
У сучасній фінансово-кредитній установі основними функціями підрозділу з ризик-менеджменту є наступні [3; с. 68]:
1. Забезпечення проведення кількісної оцінки тих ризиків, з якими банк працює або планує працювати;
2. Розробка та надання на затвердження Правлінню банку методик оцінки ризиків;
3. Здійснення аналізу ризиків з урахуванням можливостей виникнення екстремальних ситуацій (стрес-сценаріїв), на основі яких банк визначає відповідні надзвичайні заходи;
4. Здійснення бек-тестиніу (попереднього тестування) діючих моделей оцінки ризиків;
5. Накопичення даних для порівняльного аналізу;
6. Здійснення моніторингу даних щодо ринкових позицій;
7. Розробка та подання на затвердження комітетам лімітів за банківськими ризиками;
8. Контроль за дотриманням лімітів;
9. Підготовка загального опису ризикованих позицій і надання консолідованої звітності комітетам;
10. Координація дій підрозділів банку, які задіяні у системі ризик-менеджменту.
Таким чином, сформульовані теоретичні передумови створення системи ризик- менеджменту визначають особливості функціонування та напрями оптимізації менеджменту у сфері управління ризиками у відповідності до специфіки інвестиційної діяльності банку.
Список використаних джерел:
1. Коваленко Л. М. Фінансовий менеджмент / Л. М. Коваленко, Л. М. Ремньова-К.: "Знання", 2005.-485 с.
2. Тимків А. О. Формування інфраструктури системи ризик-менеджменту банку / А. О. Тимків // Бєлгород, 2006.- С. 40-48.
3. Бобиль В. Становлення сучасної системи ризик-менеджменту в кредитних установах / В. Бобиль // Банківська справа. -2007.- №3. С. 68-78.

Посилання: Система ризик-менеджменту в інвестиційній дільності банку

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^