Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Мельник В.В. Розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 3781
  • Автор: vitalina_life
  • Дата: 16-05-2011, 20:47
 (голосов: 0)
16-05-2011, 20:47

Мельник В.В. Розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Мельник В.В., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-61з

Розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні

Одним з найважливіших завдань розбудови соціально орієнтованої ринкової економіки в Україні є реформування пенсійної системи. У зв’язку з новими економічними, соціальними, політичними та демографічними реаліями в нашій країні постала об’єктивна необхідність запровадження системи недержавного пенсійного забезпечення, що на даний момент виступає одним із пріоритетних напрямків удосконалення системи соціального захисту громадян. Процес старіння населення та зростання частки осіб пенсійного віку посилює соціальне та фінансове навантаження на працююче населення країни і стає причиною підвищеної уваги сучасного суспільства до розвитку системи недержавних пенсійних фондів (НПФ).
Об’єктивний процес розвитку НПФ України зумовлює необхідність напрацювання та впровадження цілісного механізму державного регулювання діяльності НПФ, посилення таких його основних напрямків, як оподаткування суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення, створення сприятливого інвестиційного середовища для вкладення їх коштів, підвищення розміру пенсійних виплат шляхом формування системи пенсійних заощаджень, сприяння розвитку інфраструктури фінансових ринків [3, c. 149].

Для розвитку системи НПФ необхідні:
— диверсифікація структури активів НПФ із метою оптимального співвідношення між дохідністю, ліквідністю і ризиковістю розміщення коштів (зокрема експерти Світового банку рекомендують дозволити НПФ інвестувати кошти за кордон);
— відновлення довіри з боку населення - НПФ не зможуть подолати стереотипи недовіри ні рекламними компаніями, ні гучними обіцянками - лише надійною й ефективною роботою упродовж трьох-п'яти років;
— вдосконалення та поглиблення механізмів взаємодії та зворотного зв'язку між НПФ та іншими учасниками системи НПЗ;
— вдосконалення законодавства та нормативно-правової бази у сфері НПЗ;
— наявність відповідної інфраструктури, що забезпечуватиме високу ліквідність та абсолютну прозорість фінансових вкладень НПФ;
— розвиток інформаційної системи звітності НПФ та їх адміністраторів [2, c. 14].
Основними напрямками вдосконалення системи НПЗ на сучасному етапі є:
- розроблення комплексних заходів для забезпечення належного рівня державної підтримки розвитку пенсійної системи України загалом, а також сфери недержавного пенсійного забезпечення;
- вивчення та удосконалення нормативно-правової бази у сфері регулювання діяльності НПФ;
- розроблення моделі контролю за діяльністю НПФ, яка дасть змогу дати реальну оцінку рівня розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні;
- опрацювання недоліків системи оподаткування діяльності НПФ;
- інформування громадян про розвиток НПЗ, діяльність НПФ та спектр послуг, які вони надають, а також перспективи їх розвитку [4, c. 150].
Для формування ефективної, надійної системи недержавного пенсійного забезпечення необхідно:
а) розширити напрями інвестування пенсійних активів за сприятливих умов на фондовому ринку та макроекономічної стабільності;
б) уніфікувати порядок оцінки пенсійних активів та визначення розміру пенсійних накопичень в системі недержавного пенсійного забезпечення та обов'язковій накопичувальній пенсійній системі, впровадження щоденного розрахунку чистої вартості пенсійних активів та щоденного розрахунку вартості одиниці пенсійних внесків (активів) за єдиною методикою;
в) привести програми добровільного пенсійного забезпечення, діяльність яких регулюється окремим законодавчим актом, у відповідність до вимог Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»;
г) визначити послуги із адміністрування недержавних пенсійних фондів послугами із недержавного пенсійного забезпечення та поширення на них діючої системи оподаткування, передбаченої для аналогічних послуг;
ґ) прирівняти одноразову виплату із системи недержавного пенсійного забезпечення за порядком оподаткування до пенсії на визначений строк, що виплачується з недержавного пенсійного фонду учаснику фонду в порядку та строки, що визначені законодавством;
д) сприяти емісії цільових середньо- та довгострокових облігацій внутрішньої державної позики;
е) запровадити міжнародні стандарти інвестиційної діяльності та звітності для суб'єктів системи накопичувального пенсійного забезпечення та механізмів корпоративного управління в системі недержавного пенсійного забезпечення;
є) здійснити заходи по запровадженню обов'язкової накопичувальної пенсійної системи;
ж) уніфікувати структури, правила та вимоги щодо функціонування обов'язкової і добровільної складових системи накопичувального пенсійного забезпечення;
з) активізувати участь роботодавців у системі додаткового пенсійного забезпечення;
к) здійснити додаткові заходи щодо захисту коштів системи накопичувального пенсійного забезпечення від знецінення, втрат та інших ризиків
л) забезпечити розробку та сприяння впровадженню обов'язкових професійних пенсійних програм для окремих категорій осіб, зайнятих на роботах із особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, що дають право на призначення пенсій за віком на пільгових умовах або за вислугу років, із одночасним здійсненням заходів щодо створення роботодавцем безпечних для здоров'я робочих місць, та для тих працівників, яким роботодавець не в змозі забезпечити або не забезпечив безпечних та нешкідливих умов праці.

Використана література:
1.Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення"// Відомості Верховної Ради України. – 2003, № 47-48. – 372 с.
2.Бахмач А. Розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Вісник пенсійного фонду України. – 2008. – № 3. – С. 12-13.
3. Бойко М.Д. Право пенсійного забезпечення в Україні: навч. посіб. / М.Д. Бойко. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Атіка, 2006. – 354 с.
4. Роль недержавного пенсійного забезпечення в соціальному захисті громадян України [Текст] / Н. П. Флорескул // Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - N 1. - C. 150-155
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^