Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2012 » Федецька Х. Опціон як інструмент фінансового ринку
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1732
  • Автор: ParhonyukOlya
  • Дата: 28-10-2012, 16:53
 (голосов: 0)
28-10-2012, 16:53

Федецька Х. Опціон як інструмент фінансового ринку

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2012

Федецька Христина Екф-48с

Опціон як інструмент фінансового ринку

Фіна́нсовий ри́нок — це сукупність обмінно-перерозподільних відносин, пов'язаних з процесами купівлі-продажу фінансових ресурсів, необхідних для здійснення виробничої та фінансової діяльності. Відносини обміну пов'язані з переданням одним суб'єктом іншому за відповідну плату (проценти, дивіденди, дисконтні скидки тощо) права на тимчасове чи постійне використання фінансових ресурсів. Таке передання може здійснюватись прямо чи через фінансових посередників (комерційні банки, інвестиційні фонди та ін.). При безпосередніх взаємовідносинах операції з купівлі-продажу ресурсів відображають як відносини обміну (передання права використання), так і перерозподілу цих ресурсів між власником і користувачем. При участі у торгівлі фінансових посередників відносини з ними продавців і покупців ресурсів є відносинами обміну, а перехід ресурсів від власника до користувача — відносинами перерозподілу.
Опціон, як один із видів цінних паперів на фінансовому ринку, це похідний цінний папір, що засвідчує право його держателя купити, продати чи відмовитися від угоди стосовно цінних паперів (а також товарів, валюти) за обумовлену опціоном ціну і протягом терміну, що ним передбачено.
Дослідженню фінансових інструментів, зокрема опціонам, присвячені робити таких вчених, як Кострач Л.М., Майрон Скоуз, Роберт Мертон та інші.
Головний внесок Скоуза полягає в розробці моделі вартості опціону. Існує два види опціонів: 1. Опціон Call або опціон на покупку, який надає покупцеві опціону право придбати базовий актив. 2. Опціон Put або опціон на продаж, який надає покупцеві опціону право продати базовий актив. Вчені від початку 20 століття намагались вирішити важливу теоретично-практичну проблему визначення адекватної ціни опціону. Першу формулу вартості опціону запропонував Луї Башельє у своїй докторській дисертації в Сорбонні, захищеній у 1900 році.Однак ця формула базувалась на нереалістичних припущеннях, таких як нульова процентна ставка і відсутність негативної динаміки курсу акцій. Згодом формулу Башельє вдосконалювали Спренкле, Бонесс і Самюельсон, однак вони прив'язувались до невідомої величини процентної ставки, яка включала компенсацію за ризик падіння курсу базової акції.Скоулзу разом з його колегою Блеком вдалося вирішити проблему. Вони відкинули необхідність враховувати премію за ризик при визначенні вартості опціону. Це не означало, що ця премія за ризик зникла - вчені припустили, що вона уже включена в існуючому курсі акцій. У 1973 році Фішер Блек і Майрон Скоулз опублікували свою формулу вартості опціону, що нині носить їх ім'я. Вони тісно співпрацювали з Робертом Мертоном, який того ж року опублікував статтю, що також містить дану формулу з численними розширеннями. Спрощено ідею Скоулза можна пояснити на прикладі європейського call-опціону, який дає право придбати певну акцію за базовою ціною 100 доларів через 3 місяці.
Європейський опціон дає право купити або продати актив лише на певну дату в майбутньому, в той час, як американський опціон надає те ж саме право протягом усього проміжку часу до обумовленої дати.Зрозуміло, що вартість даного опціону залежатиме від поточної ціни на акцію. Чим вищою буде ціна на акцію сьогодні, тим вища ймовірність того, що вона коштуватиме більше, ніж 100 доларів у майбутньому.В такому разі купівля call-опціону буде вигідною - покупець скористається своїм правом і придбає акцію за нижчою від ринкової базовою ціною в 100 доларів. Якщо ж курс акції впаде нижче за 100 доларів, покупець опціону відмовиться від права на покупку і придбає її за дешевшим курсом на ринку, втративши кошти, які він сплатив за опціон.
Головними перевагами опціону на фінансовиму ринку є: - можливість вибору під час прийняття рішення про виконання опціону; - прибуток покупця опціону не обмежується, як це властиво для інших інструментів хеджування; - опціон обмежує ризик покупця величиною опціонної премії, яка визначається в момент укладення контракту, що дає змогу планувати діяльність у напрямі компенсації ймовірних втрат за опціоном (наприклад, підприємство може включити вартість опціону в кошторис витрат на виробництво продукції або будівництво для замовника); - існування біржового та позабіржового опціонних ринків надає учасникам ширші можливості вибору для хеджу-вання опціонами порівняно з іншими інструментами, оскільки для форвардних контрактів і свопів діє лише позабіржовий ринок, а для ф'ючерсів - лише біржовий; - при використанні опціонів можна найточніше підібрати потрібний (відповідний) тип опціона (американський, європейський), його категорію, вид торгівлі (біржова, позабіржова), які найповніше задовольняють потреби учасника ринку; - різноманітність опціонів - це також перевага цього виду деривативів.
Проте опціон має деякі недоліки: - головним недоліком опціонів є їх висока вартість. Опціони є зручними й гнучкими фінансовими інструментами страхування від ризиків, але їх вартість досить висока і в середньому становить близько 3-5 % від суми угоди, тоді як по форвардах комісійні не стягуються, по ф'ючерсах - витрати мінімальні, вартість свопів - близько 1 % від суми контракту - необхідність виплати всієї опціонної премії наперед, тобто в момент укладення угоди; - щодо біржових опціонів - це стандартні суми, терміни виконання та види базових фінансових інструментів, що не завжди відповідають потребам учасників ринку. Отож, враховуючи сучасну особливість світової фінансової системи, зокрема такі як змінність, динамічність та глобалізація, у зв’язку з чим на сучасному фінансовому ринку почали розвиватись змінність ринкових умов та їх основних параметрів, що передбачало швидке реагування господарських суб’єктів на ринкові зміни. Одним із таких методів страхування є придбання або продаж похідних фінансових інструментів, зокрема опціонів, які дозволяють за відповідну плату переносити свій ризик на суб’єкти, що готові його прийняти.


Список використана джерел: 1.Електроний ресурс
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/znpnudps/2010_2/pdf/10klmtfi.pdf
2. Еш С.М. Фінансовий ринок:навч. посібник.-К:Центр учбової літератури.-2009 р
3. Пасічник В.Г., Акіліна О.В. Ринок цінних паперів: Навч. посіб. - К.: Центр навч. літ.,- 2005.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^