Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2012 » Гембусь У. Проблеми функціонування ринку фінансових послуг в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
23-11-2012, 00:01

Гембусь У. Проблеми функціонування ринку фінансових послуг в Україні

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2012

Проблеми функціонування ринку фінансових послуг в Україні
ЛНУ ім. І.Франка
Гембусь Уляна
ЕкфМ-52с
Ринок фінансових послуг-це площина діяльності учасників ринків фінансових послуг з метою надання та споживання певних фінансових послуг. Ринок фінансових послуг є одним з механізмів забезпечення конкурентоспроможності економіки країни, оскільки розподіл фінансових ресурсів на цьому ринку відбувається на взаємоконкурентній основі, що дозволяє спрямувати інвестиційні потоки у найбільш ліквідні шари економіки і таким чином забезпечити економічний ріст. До ринків фінансових послуг відносять професійні послуги на ринках банківських послуг, страхових послуг, інвестиційних послуг, операцій з цінними паперами та інших видах ринків, що забезпечують обіг фінансових активів. Потрібно зазначити, що функціонування цих ринків є взаємопов'язаним, тобто недостатній рівень розвитку одного з них позначається на розвитку усіх інших. Особливо це стосується фондового ринку.
Проблема українського ринку фінансових послуг є у відсутності в ньому привабливого інвестиційного клімату для отримання активів з боку реального сектору економіки, простіше кажучи мобілізації ресурсів. Вирішення цієї проблеми передбачає створення умов для додатково залучення в якоcті інвестицій внутрішньо-фінансових ресурсів, включаючи заощадження населення та "тіньовий капітал”. Також великий акцент потрібно зробити на створенні привабливих умов для іноземних інвесторів.
Ринок фінансових послуг України, як і будь-який ринок фінансових послуг інших держав еволюційно проходить етапи свого формування за історією свого існування.Реформування ринку банківських послуг та банківського сектору в цілому дозволило досягнути стабільного функціонування. Щодо небанківських фінансових послуг та інститутів, що їх надають, то вони сьогодні тільки розвиваються та не працюють на широку громадськість.Якщо проводити аналогію зі світовою тенденцією такий стан розвитку ринку фінансових послуг в Україні неповною мірою відповідає загальносвітовим тенденціям. Постійне суттєве відставання неконкурентоспроможность, ізольованість та неготовність увійти у глобальну фінансову систему негативно позначається на розвитку національної економіки та місцю України у світовому економічному просторі.
Для банківської системи найбільш актуальною є проблема обмеженості капіталу банків. Крім цього, якщо припустити що капіталізація банківської установи на високому рівні, ми стикаємось з недорозвиненістю ринків використання ресурсів, обмеженістю банківського інструментарію, слабкого розвитку фондового ринку і варіабельності інвестиційного портфеля. Через це банки вимушені нарощувати свою операційну діяльність переважно за рахунок найризикованішого сегменту – кредитування (близько 70% активів банків припадає на кредитний портфель). На кредитному ринку реальну проблему становить його недоступність для більшості малих та середніх позичальників, мінімальний обсяг більш складних кредитних послуг, недостатня розвиненість довгострокового кредитування та ринку іпотеки, скорочення платоспроможного попиту на банківське кредитування при високому рівні конкуренції на ресурсному ринку.
Cтрахові компанії на сьогодні є найбільш розвиненими серед небанківських фінансових посередників. На сьогодні існує також низка проблем, які гальмують розвиток страхового ринку в Україні та не забезпечують розкриття його потенціалу для зростання економіки. Зокрема, низька зацікавленість у страхуванні, через невисоку платоспроможність населення; нерозвиненість страхування життя, відсутність обов’язкового медичного страхування; недостатня капіталізація та низька ліквідність страховиків; низька інвестиційна активність страхових компаній; недовіра до страховиків (за даними соціологічного опитування, страховим компаніям довіряють тільки 11% громадян України); вузька мережа страхових посередників тощо. Відкритим до обговорення залишається питання щодо створення сприятливих умов для ефективного функціонування недержавних пенсійних фондів, оскільки новим законодавством визначено досить жорсткий режим регулювання їхньої діяльності та актуальною є проблема наближення послуг НПФ до населення України. Не менш важливої уваги заслуговує розвиток таких фінансових послуг, як лізинг і факторинг. Головними проблемами на ринку лізингових послуг на сьогоднішній день є: несформованість на загальнодержавному рівні політики, щодо перспектив розвитку лізингу; невизначеність податкових пільг для лізингових компаній; занадто висока вартість кредитів комерційних банків через високі ставки рефінансування, короткотермінове кредитування. Недостатньо підготовлена законодавча база є основним чинником, що гальмує розвиток факторингу в Україні. Крім того, в Україні практично функціонує не більше 25 компаній, які безпосередньо надають факторингові послуги.На жаль, в зародковому стані залишаються інвестиційні фонди. Основними причинами їх відставання у розвитку можна віднести: відсутність середнього класу, готового віддати свої заощадження в управління інвестиційним фондам, навіть для короткострокових свопів.Також слабка розвиненість самого фондового ринку. Ці ж причини стримують розвиток і фінансових компаній. Зважаючи на вищенаведене, основними проблемами українського ринку фінансових послуг є: • відсутність належних правових засад для повноцінного розвитку ринку фінансових послуг; • розбіжності в правовій базі щодо які діяльності як самого фінансового ринку, так і окремих фінансових установ; • постійні зміни в законодавчій базі щодо функціонування ринку фінансових послуг; • недостатнє державне регулювання та нагляд за діяльністю банківських і небанківських фінансових посередників, здатних забезпечити прозорість, відкритість і доступність ринку фінансових послуг;
• невідповідність законодавчого регулювання окремих видів фінансових послуг європейським нормам; • відсутність концепції довгострокового розвитку банківських і небанківських інститутів на ринку фінансових послуг; • нерозвиненість інфраструктури ринку фінансових послуг, зокрема − депозитарної системи;
• недостатність капіталу та гострий дефіцит кадрової підготовки значної частини небанківських фінансових установ;
• відсутність якісної системи обліку, звітності, розкриття інформації щодо діяльності фінансових установ в Україні; • наявність факторів великих “ризиків” для інвесторів, позичальників і інших користувачів фінансових послуг; • відсутність довіри з боку пересічних громадян до частини небанківських фінансових установ (зокрема, довірчих товариств, інвестиційних та пенсійних фондів), які історично мають досить погану репутацію, пов’язану з відомою “трастовою епопеєю” 1993-1995 років.
Для вирішення таких проблем насамперед необхідно забезпечити проведення активної державної політики, реформування, що повинно бути направлена на подальший розвиток фінансового ринку, його нормативне врегулювання та нагляд.
Подолання частини, вищеназваних, проблем розвитку ринку фінансових послуг України призведе до економічного зростання національної економіки в цілому , притоку інвестиційного капіталу, підвищенням акредитаційного рівня і готовності нашої держави з впевненістю увійти у глобальну фінансову систему.
Список використаних джерел:
1.Ходаківська В.П., Бєляєв В.В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика. Навчальний посібник.- Київ.: ЦУП, 2002.-616 с. 2.Науменко С.В.Міщенко В.І.С-ми регулювання ринків фінансових послуг зарубіжних країн.Навчальний посібник –К.:Центр наукових досліджень НБУ.Університет банківської справиНБУ2010-170с. 3.Науменко С.В.Ринок фінансових послуг :навчальний посібник /С.В.Науменкова,С.В.МіщенкоІ.К.:Знання,2010-532с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^