Стратегічні орієнтири » Стратегія і тактика в роботі фінансиста » Урбан І.Г. Стратегія залучення іноземних інвестицій
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
21-05-2011, 22:44

Урбан І.Г. Стратегія залучення іноземних інвестицій

Категорія: Стратегія і тактика в роботі фінансиста

УДК 336
© Урбан І.Г., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ–52c

Стратегія залучення іноземних інвестицій

Економічна ситуація, яка спостерігається в Україні у після кризовий період, знаходиться у край важкому стані. Багато підприємств просто не змогли впоратися з наслідками фінансової кризи, а ті що все ж таки встояли, потребують значних капіталовкладень для їх подальшого ефективного розвитку. На жаль, внутрішніх ресурсів для вирішення даної проблеми не вистарчає, тому країні вкрай необхідно залучення іноземного капіталу.
Дослідженням даного питання займалися багато науковців, до яких можна віднести: О. В. Кліменко, О. В. Прокопенко, Є. В. Свида, І. Т. Сергієнко, В. А. Худавердієва та інші.
Нині іноземні інвестиції є важливою умовою здійснення структурної перебудови національної економіки, забезпечення технічного прогресу, покращення показників господарської діяльності підприємства. Вони можуть допомогти національній економіці гідно подолати наслідки економічної кризи, а вітчизняним підприємствам - не тільки вийти з кризового стану, а й здобути конкурентні переваги. За допомогою іноземних інвестицій Україна зможе вирішити ряд завдань, а саме: технологічне оновлення виробництва, виробництво товарів широкого вжитку, подолання залежності країни від імпорту. Тому для подальшого розвитку вітчизняної економіки загалом, і окремих її територій чи підприємств потрібно розробити ефективні стратегії залучення іноземного капіталу.
Слід зазначити, що Україна є інвестиційно-привабливою для іноземних інвесторів але через ряд ризиків обсяги інвестування у вітчизняну економіку на даний момент не є значними, хоча їх величина зростає кожного року. У світовому потоці прямих іноземних інвестицій на українську економі¬ку припадає менше 1%. Незначний потік прямих іноземних інвестицій можна пояснити тим, що серед європейських постсоціалістичних країн Україна сприймається як країна з найбільшим ризиком. За оцінкою Європейського центру досліджень, підприємницький ризик інвестицій в Україну складає 80 %.
Так обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну у 2010 році зріс на 26,4% і на 1 січня 2011 року становив 50607,3 млн дол. Приріст сукупного обсягу іноземного капіталу в економіці країни, з урахуванням його переоцінки, утрат, курсової різниці тощо, за 2010р. становив 4 млрд 655,0 млн дол. Найбільші обсяги інвестицій на 1 січня року було зафіксовано на промислових підприємствах - 14042,6 млн дол., у фінансових установах - 15059,5 млн дол., на підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів і предметів особистого споживання - 4764,5 млн дол., в організаціях, які здійснюють операції з нерухомістю, інжиніринг і надають послуги підприємцям - 4754,1 млн дол.
Інвестиції надійшли зі 125 країн світу. До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає понад 82% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр - 9 млрд 914,6 млн дол, Німеччина - 7 млрд 076,9 млн дол, Нідерланди - 4 млрд 707,8 млн дол, Російська Федерація - 3 млрд 402,8 млн дол, Австрія - 2 млрд 658,2 млн дол, Франція - 2 млрд 367,1 млн дол, Сполучене Королівство - 2 млрд 298,8 млн дол, Швеція - 1 млрд 729,9 млн дол, Британські Віргінські Острови, - 1 млрд 460,8 млн дол та Сполучені Штати Америки - 1 млрд 192,4 млн дол. [1].
Та на жаль, інвестори стараються вкладати свої кошти у високорентабельні підприємства з найменшим терміном окупності інвестицій. Це пов’язано з ризиками, з якими стикаються іноземні інвестори вкладаючи кошти в економіку України. Тому для України на даному етапі розвитку є важливим створення ефективної стратегії залучення іноземних інвестицій як на макрорівні, так і на мікро- та регіональному рівнях.
Якщо говорити про національну стратегію то тут першочерговими завданнями мають бути подолання ризиків, які існують на даний момент. Тобто здійснити вдосконалення законодавства, яке є нестабільним і ненадійним, подолання бюрократизму в органах управління, надання гарантії інвесторам, надання податкових і митних пільг для розвитку пріоритетних галузей, відновлення функціонування вільних економічних зон, створення центрів допомоги іноземним інвесторам, інформаційне забезпечення іноземних інвесторів.
Подальший розвиток економіки України потребує розробки виваженої стратегії залучення інвестицій. Вона має бути спрямована на залучення довгострокових прямих іноземних та вітчизняних інвестицій у стратегічно важливі галузі економіки [2].
Важливим є також розроблення дієвої стратегії залучення іноземного капіталу у регіони країни. Як відомо кожна територія має свої особливості і вимагає від місцевих органів розроблення концепції, яка допомогла б найефективніше залучити інвестиції в певний регіон.
Цікаву пропозицію щодо стратегії інвестиційного розвитку регіонів України подає Слав'юк. Він поділив регіони на декілька груп і виділив стратегії для кожної з них:
- стратегія зміцнення конкурентних переваг - Дніпропетровська область;
- стратегія забезпечення конкурентних переваг - Київська, Харківська, Полтавська, Запорізька області;
- стратегія розвитку інвестиційної інфраструктури - Донецька область;
- стратегія диференціації видів діяльності - АРК, Львівська, Одеська, Закарпатська області;
- стратегія секторальних пріоритетів - Івано-Франківська, Тернопільська, Луганська, Чернівецька області;
- стратегія активізації зовнішньоторговельного обороту - Хмельницька область;
- стратегія раціонального використання ресурсів - Чернігівська, Черкаська області [3, c. 153].
Тобто ним було розроблено стратегії розвитку окремих регіонів виходячи з їхнього інвестиційного потенціалу і привабливості для інвесторів.
Слід зауважити, що вище названі стратегії є важливими для залучення інвестицій у національну економіку але пріоритетним залишається розроблення ефективної стратегії і на мікрорівні.
Щодо стратегій, які повинні розроблятися на рівні підприємства то тут основна увага покладається на менеджера, який повинен розробити стратегію, виходячи з оцінки стану зовнішнього середовища і умов функціонування самої компанії. Дана стратегія повинна включати такі етапи: етапи формування інвестиційної стратегії підприємства, визначення періоду формування інвестиційної стратегії, формування стратегічних цілей інвестиційної діяльності, розробка найбільш ефективних шляхів реалізації стратегічних цілей інвестиційної діяльності підприємства (розробка стратегічних напрямів інвестиційної діяльності і розробка стратегії формування інвестиційних ресурсів), конкретизація інвестиційної стратегії по періодах її реалізації, оцінка реалізації інвестиційної стратегії підприємства [4]. Від того на скільки ефективно буде побудована стратегія на підприємстві залежить обсяг залучених коштів і подальший розвиток підприємства.
Отже, Україні для подолання наслідків кризи і забезпечення розвитку економіки необхідно залучати іноземний капітал. Для цього необхідно розробити дієву стратегію залучення іноземних інвестицій у національну економіку. Але при цьому важливою є не тільки загальнонаціональна стратегія, а й стратегії які б реалізувалися як на регіональному так і на мікрорівні. Тільки в разі їх ефективної побудови та взаємодії можна буде досягти зростання національної економіки, а вітчизняні компанії стануть конкурентоздатними і зможуть виходити на світові ринки.
Список літератури
1. База даних Державного комітету статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
2. Яворський О. А. Залучення іноземних інвестицій як один з пріоритетних напрямків державної економічної політики / О. А. Яворський [Електронний ресурс] – Режим доступа: http://old.niss.gov.ua/Table/Stol15/006.htm
3. Слав'юк Р. А. Вплив іноземного капіталу на розвиток регіону: монографія / Р. А. Слав'юк, І. В. Олександренко. - Львів: [АТБ]. – 2010. – 301 с.
4. Попова Т. Л., Морозова О. П. Розробка та реалізація інвестиційної стратегії для для залучення іноземних інвестицій на підприємстві – суб’єкті ЗЕД / Т. Л. Павлова, О. П. Морозова. - Донбаський Державний Технічний Університет. [Електронний ресурс] – Режим доступа: http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2010/Economics/66776.doc.htm

Посилання: інвестиції

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^