Стратегічні орієнтири » Фінанси підприємств 2013 » Мудь М.О. Вплив податкової реформи на діяльність суб'єктів господарювання
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1725
  • Автор: mudj
  • Дата: 7-05-2013, 10:58
 (голосов: 0)
7-05-2013, 10:58

Мудь М.О. Вплив податкової реформи на діяльність суб'єктів господарювання

Категорія: Фінанси підприємств 2013

Мудь М.О.,
ЕкфМ-53с, ЛНУ імені Івана Франка

Вплив податкової реформи на діяльність суб'єктів господарювання

Сьогодні суб’єкти господарювання функціонують в умовах динамічного ринкового середовища, що вимагає від них постійного вдосконалення виробничої та організаційної структури, що сприятиме своєчасній адаптації підприємства до нових умов бізнес-середовища. При цьому важливим є забезпечення стабільного правового та економічного поля діяльності суб’єкта господарювання, в тому числі вітчизняної податкової системи.
У грудні 2010 року було прийнято Податковий кодекс України (далі – ПКУ), як закон, який регулює податкові відносини та пропонує новації, що сприятимуть покращенню бізнес-середовища та зменшенню податкового навантаження на платників податку. Чинним кодексом визначено перелік загальнодержавних та місцевих податків та зборів, які сплачують суб’єкти підприємницької діяльності. Безпосередньо від сфери та обсягів діяльності підприємства залежить виникнення та, відповідно, величина податкового зобов’язання з того чи іншого податку чи збору.
Найбільш революційних змін зазнав податок на прибуток, що, зокрема, було викликане необхідністю наближення правил податкового та бухгалтерського обліку визнання та оцінки доходів та витрат. У статті 151 ПКУ визначено основну ставку податку
на рівні 16 %, за якою буде здійснюватися нарахування податку з 1 січня 2014 року (у 2013 році ставка дорівнює 19 %). Поступове зниження ставки податку дозволить знизити податкове навантаження на платників податку та, відповідно, суму коштів, яку слід вираховувати з прибутку підприємства для виконання податкового зобов’язання з податку на прибуток.
Ще однією новацією стосовно справляння податку на прибуток є запровадження з 1 січня 2013 року щомісячного авансового внеску для платників, прибуток яких за останній річний звітний податковий період перевищує 10 млн. грн. Дана норма стосуватиметься більшості платників податку, оскільки 10 млн. грн. – це не високий поріг обмеження. Невідомим залишається для платників питання порядку врахування переплати з податку на прибуток.
Одним із найбільших бюджетоутворюючих податків є ПДВ, порядок адміністрування якого регулюється V розділом ПКУ. Ставка податку до 2014 року становить 20 %, з 1 січня 2014 року – 17 %. Фактично платниками ПДВ є кінцеві покупці, а підприємці лише перераховують отримані суми до бюджету. Суб’єкти господарювання виступають платниками у випадках придбання матеріальних цінностей, товарів, оплати певних робіт, що необхідне для забезпечення нормальної фінансово-господарської діяльності. Операції з придбання дозволяють підприємствам нарахувати податковий кредит, що, в свою чергу, дозволить зменшити суму податкового зобов’язання.
ПДВ як ціноутворюючий елемент безпосередньо впливає на формування рівня цін, обмежує обсяг прибутку підприємства, тому що в умовах конкуренції суб’єкт господарювання змушений врегульовувати рівень реалізаційних цін.
Зниження ставки ПДВ є позитивним процесом, оскільки в результаті відбудеться зниження загального рівня цін на товари, роботи, послуги, що буде сприяти збільшенню обсягів їх реалізації, а отже, і поліпшенню фінансового результату виробничо-господарської діяльності підприємства; зменшаться витрати на купівлю основних засобів і нематеріальних активів, що буде сприяти покращенню інвестиційно-інноваційного клімату (збільшення капітальних вкладень).
Актуальним залишається питання відшкодування ПДВ. Податковим кодексом передбачено механізм автоматичного відшкодування ПДВ. Це є позитивним кроком, оскільки забезпечує прозорість механізму відшкодування ПДВ. Але, водночас, дана процедура застосовується не до всіх платників податку (ПКУ встановлені відповідні вимоги), що залишає можливість реалізувати корупційні схеми шляхом відшкодування ПДВ, що є вигідним для окремих підприємців та посадових осіб, але негативно впливає на загальне бізнес-середовище та економічну ситуацію в державі.
Позитивним результатом податкової реформи є також скорочення переліку місцевих податків та зборів, що підвищило економічність та фіскальну достатність податкової системи та сприяло оптимізації місцевого оподаткування. Дана зміна сприяє скороченню затрат часу суб’єкта господарювання на нарахування та ведення обліку місцевих податків та зборів, зменшує кількість необхідної податкової звітності.
Проведення податкової реформи забезпечило зниження податкового тиску, зменшення податкового навантаження, що сприятиме зростанню обсягів виробництва та покращенню й стабілізації вітчизняної економічної системи. Скорочення кількості податків, поступове зниження ставок податку на прибуток та ПДВ, впровадження у вітчизняну практику процедури автоматичного відшкодування ПДВ, зближення податкового та бухгалтерського обліку сприяло підвищенню виробничо-господарської активності суб’єктів господарювання та покращенню інвестиційного клімату, а забезпечення прозорості відносин між державою та платниками податків є необхідною умовою для оптимального розвитку всього бізнес-середовища функціонування суб’єктів підприємницької діяльності.
Список використаних джерел
1. Податковий кодекс України : станом на 20 лютого 2012 р. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 608 с.
2. Вахновська Н. А. Податковий кодекс в контексті реформування податкової системи України / Н. А. Вахновська // Економічний форум. – 2011. – № 1. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ekfor/2011_1/index.htm
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^