Стратегічні орієнтири » Проблеми маркетингу страхових послуг » Серевко М. Проблеми маркетингу страхових послуг в Україні та їх вирішення
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1641
  • Автор: SerevkoMichael
  • Дата: 15-05-2013, 09:58
 (голосов: 0)
15-05-2013, 09:58

Серевко М. Проблеми маркетингу страхових послуг в Україні та їх вирішення

Категорія: Проблеми маркетингу страхових послуг

Проблеми маркетингу страхових послуг в Україні та їх вирішення

Сьогодні особливе місце в страховій діяльності повинно відводитись маркетингу. Адже незважаючи на швидке зростання на ринку страхових послуг України кількості страхових компаній (на даному етапі їх уже більше ніж 450 і загострення конкуренції, попит на цей вид послуг залишається низьким. На цьому етапі відчувається відсутність достатньої кількості інформації про страховий ринок та окремі його сегменти, а також брак в населення страхової культури і довіри до страхування. Коли з 1 квітня 2005 р. було запроваджено загальнообов’язкове страхування відповідальності власників автотранспорту, майже 60 % населення поставилися до цього негативно. Проблема негативного ставлення до страхування носить комплексний соціально-психологічний та інформаційний характер, а тому очікувати її вирішення на державному рівні за допомогою механізму обов’язкового страхування безпідставно. Сьогодні провідні компанії України намагаються ефективно вирішувати цю проблему за допомогою впровадження механізму страхового маркетингу. Тому метою дослідження є висвітлення основних особливостей застосування маркетингу у цій сфері та доведення необхідності його застосування. Багато наукових досліджень розглядають теоретичні і практичні аспекти маркетингової політики, проблеми удосконалення здійснення управління маркетингом. Об’єктом дослідження багатьох вчених в різних сферах (економіки, менеджменту, маркетингу, страхування) є проблеми, пов’язані з особливостями використання маркетингу в страхових компаніях.
Під маркетингом страхових послуг розуміють комплекс дій, спрямованих на збільшення прибутку страховика чи максимальне розширення збуту страхової продукції за рахунок якнайповнішого
врахування потреб страхувальників.
Маркетинг страхових послуг – це попередній аналіз прибутковості і клієнтури, а також методологія їхнього завоювання й утримання[2]. У цих визначеннях споживача розглядають як об′єкт прикладених зусиль страховика, а не рівноправну сторону страхових відносин. Світовий досвід показує, що ефективнішими і кориснішими є тільки рівноправні відносини продавця і покупця страхових послуг. У досліджуваному контексті маркетинг страхових послуг варто розглядати як систему понять і прийомів, за допомогою яких досягається взаєморозуміння та ефективна взаємодія страховика і страхувальника, – оптимізація їхніх фінансово-економічних відносин, спрямована на якнайкраще забезпечення різноманітних потреб старахувальників у якісному, дешевому і повному страховому захисті в сполученні з досягненням достатньої прибутковості страхових операцій для компанії .
Таким чином, важливо зрозуміти фактори, що не сприяють розвитку маркетингу страхових послуг в Україні:
1) нестача навиків цивілізованого бізнесу у страховиків, відсутність довгострокового планування і бачення перспективи розвитку компанії, орієнтація страховиків на короткострокові потреби сьогодення;
2) високий рівень розвитку кептивного та корпоративного страхування. Корпоративні страхові компанії особливо не потребують маркетингу – для них питання боротьби за ринок не занадто актуальне;
3) сучасний страховий маркетинг є надто дорогим, а значна кількість страховиків не має інвестиційних можливостей для розвитку маркетингових проектів;
4) переважна орієнтація великих компаній на страхування юридичних осіб, а також зростаючий розвиток “зарплатного” страхування. Страховий маркетинг в повному обсязі застосовується на масових ринках, таких, як страхування фізичних осіб, малого та середнього бізнесу;
5) для впровадження в повсякденне життя страхового маркетингу у компанії потрібна зміна існуючого технологічного процесу, що може поставити під удар комерційний успіх страховика в найближчій перспективі.
З іншого боку, сучасний стан страхового ринку дасть ряд підстав для того, щоб вважати, що в українського страхового маркетингу є певні перспективи:
1) перенесення акцентів серед великих українських страхових компаній на ринок фізичних осіб. Саме цей сегмент в усьому світі є класичним полем докладання маркетингових зусиль;
2) розвиток ринку і збільшення оборотів страхових компаній неминуче призведе до підвищенню інтересу до нього з боку фінансових інститутів (банків, інвестиційних фондів і т.п.), що, в свою чергу, буде сприяти підсиленню інтересу до маркетингових досліджень ринку;
3) зростання конкуренції також викличе підвищення інтересу до маркетингу, адже він є потужним інструментом конкурентної боротьби за споживача.
Для маркетингових служб таких установ, страхові компанії необхідно звернути увагу на такі аспекти діяльності, як позиціювання, цінову стратегію, ефективну систему збуту, комунікаційну політику на таку продукцію як страхова послуга, а також розробляти та впроваджувати на ринок нові страхові продукти.
Отже, удосконалення маркетингу в такій важливій сфері, як старування приведе до нового рівня економічного розвитку країни, сприятиме якісним зрушенням у страховій сфері, розвиткові добросовісної конкуренції на вітчизняному ринку послуг.
Список використаних джерел:
1. Особливості маркетингу в страховій діяльності , роль та необхідність його застосування/ О.І. Кріп,Н.І. Андрушко// Тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції , 6-8 листопада 2008р., Львів/ Нац. університет “Львів. політехніка”,Ін-т регіон. дослідж. НАН України, Рівнен. ін-т слов’янознавства, Екон. Ін.-т в Кракові – Л.: Вид-во Нац. ун-ту “Львів. політехніка ”, 2008. – с. 238-240.
2. Кулинич Ю. М. Петращак О.О. Особливості удосконалення маркетингу у сфері страхових послуг в умовах трансформаційної економіки України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/15_NPN_2009/Economics/46471.doc.htm.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^