Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2013 » Коновалова А.С. Вдосконалення грошово-кредитної політики в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
23-05-2013, 19:30

Коновалова А.С. Вдосконалення грошово-кредитної політики в Україні

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2013

Вдосконалення грошово-кредитної політики в Україні

Монетарна політика є дуже ефективним інструментомстворення конкурентоспроможноїнаціональної економіки, так як відбувається безпосередній вплив на чинники, які напряму пов’язані з ціноутворенням і з відтворювальним процесом.
Розвитку економіки в Україні в цілому тісно пов’язаний з проведенням ефективної монетарної політики та її регулюванням з боку Національного Банку.
Грошово-кредитна політики, яка проводилася НБУ має такі недоліки. Основними з таких недоліків є:
• відсутність збалансованих дій при використанні монетарних інструментів макроекономічного;
• відсутність стратегічних цілей грошово-кредитної політики держави, так як монетарні заходи щодо впливу на економіку мають короткостроковий характер;
• динаміка та тенденція монетарних агрегатів в Україні залишається негативною;
• наявність високого рівня доларизації, який пояснюється присутністю інфляційних процесів, що супроводжується не довірою суб’єктів господарювання до національної грошової одиниці.
Національний банк України активно використовував лише кілька інструментів грошово-кредитної політики. Це облікова політика, норма обов’язкового резервування таоперації на відкритому ринку. Наслідки застосування даних інструментів не завжди передбачувані і не завжди мають позитивний вплив на економіку країни, що виникає через розбіжність у діях НБУ та уряду України.
До стратегічних завдань грошово-кредитної політики України відноситься збільшення довіри з боку населення до національної валюти.
Поряд з цим для підвищення регулювання грошово-кредитної політики НБУ держава має здійснити комплекс заходів, а саме:
• за дорученням Нацбанку доцільно розробити на визначений періодом (від 3 до 5 років) систему пільг для комерційних банків, які надають частину своїх ресурсів на кредитування;
• банкам, що кредитують високоефективні інвестиційні проекти, спрямовані на освоєння нових технологій та інвестицій, закупівлю імпортного обладнання, забезпечити пріоритетність виділення кредитних ресурсів у повному обсязі й на пільгових умовах рефінансування, обумовити можливість часткового забезпечення і гарантій держави під такі пільгові кредити;
• поступово зменшити адміністративний контроль за діяльністю банків у валютній сфері, полегшити доступ комерційних банків до валютних коштів паралельно із удосконаленням нагляду за проведенням ними валютних операцій, у тому числі послабити обмеження щодо надання валютних кредитів за умови спрямування їх на інноваційно-інвестиційні цілі;
• спростити процедуру отримання та оформлення кредитів, чому сприятиме створення повноцінно функціонуючого кредитного бюро, яке б акумулювало в себе інформацію про потенційних кредиторів[2].
Враховуючи вище перелічені проблеми щодо регулювання грошово-кредитної політики НБУ, необхідно здійснити певні макроекономічні заходів. Основними з таких заходів є:
1. Застосування інструментів монетарного регулювання має бути спрямоване для забезпечення стійкості ринкових механізмів та фінансових ринків для досягнення рівноваги між дією ринкових законів та довгострокової стабільності.
2. Встановлення цільових орієнтирів відсоткових ставок і формування програми грошової пропозиції, яка відповідає величині попиту на гроші.
3. Підтримувати стабільність грошової одиниці за допомогою інструментів монетарної політики так, щоб зберігалася стабільність попиту на гроші і не відбувалося значного підвищення цін з іншої.
4. Здійснювати фінансування дефіциту бюджету за рахунок внутрішніх запозичень та здійснювати розвиток внутрішнього ринку цінних паперів.
5. Здійснювати грошову політику спираючись на теоріютаргетування інфляції, що забезпечить гнучкість валютного курсу.
В Україні існує можливість щодо підвищення ефективності проведення грошово-кредитної політики та її регулювання Національним банком України. Реалізація таких заходів в Україні дасть можливість забезпечити стабільне економічне зростання, знижувати інфляційні процеси протистояти наслідкам світової фінансової економічної кризи.
Література:
1. Грошово-кредитні засоби регулювання економіки [Текст] : монографія / за заг. редакцією д-ра екон. наук Л. В. Кривенко / Л. В. Кривенко, О. М. Дутченко, М. І. Синюченко та ін. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 210 с.
2. В.П. Биховченко Основні цілі Національного банку України і напрями його впливу на фінансовий розвиток держави/ Актуальні проблеми економіки.- 2009.- №5.- С. 175-180
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^