Стратегічні орієнтири » Фінанси підприємств 2013 » Федишин Ю.І. Аналіз рівня фінансової безпеки на підприємстві
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
23-05-2013, 20:29

Федишин Ю.І. Аналіз рівня фінансової безпеки на підприємстві

Категорія: Фінанси підприємств 2013

Федишин Ю.І.,2013
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-34с

Аналіз рівня фінансової безпеки на підприємстві.

У сучасних умовах суто фінансові відносини набувають все більшого значення, посилюється роль і вплив фінансової системи, зростає значення фінансових важелів і методів – саме ці фактори багато в чому визначають ефективність діяльності господарського суб’єкта сьогодні.
Однією з найважливіших проблем підприємницької діяльності в ринкових умовах господарювання будь-якої організації є забезпечення фінансової безпеки як основної складової економічної безпеки підприємства. Фінансова безпека підприємства є основним елементом та умовою системи його економічної безпеки. На жаль, поняття «фінансова безпека» як самостійний об’єкт управління в літературі поки що не дістало гідного висвітлення.
Фінансова безпека підприємства визначається:
- сукупністю робіт для забезпечення платоспроможності підприємства та ліквідності його оборотних коштів;
- ефективністю використання ресурсів підприємства, які проявляються в показниках прибутку та рентабельності, а також у кількості управління основними та оборотними коштами;
- організацією внутрішньогосподарського контролю основних видів звичайної діяльності підприємства з позиції підвищення ефективності виробництва;
- кваліфікацією та компетентністю менеджерів та їхньою активністю;
- попереднім аналізом можливих внутрішніх та зовнішніх загроз економічної безпеки та попередження збитку фінансової безпеки.
Спираючись на визначення фінансової безпеки, можна виділити ключові риси фінансової безпеки суб’єктів підприємництва:
1)забезпечує рівноважний та стійкий фінансовий стан;
2)сприяє ефективній діяльності суб’єкта підприємництва;
3)дозволяє на ранніх стадіях визначити проблемні місця в діяльності організації;
4)нейтралізує кризи та запобігає банкрутству.
Для забезпечення високого рівня фінансової безпеки суб’єктів господарювання потрібно постійно проводити моніторинг ділового середовища, діагностику стану використання потенціалу суб’єктів господарювання, впроваджувати ефективні механізми попередження ризиків та виходу з криз.
Всі ризики і загрози, які впливають на фінансову безпеку залежать від фінансових інтересів, які перед собою ставлять суб’єкти господарювання.
Фінансові інтереси – це життєво важливі фінансові потреби особи, суб’єктів господарювання, захист і забезпечення яких за допомогою правових, економічних, політичних, кадрових, інформаційних, наукових та інших заходів гарантує фінансову незалежність та захист від внутрішніх і зовнішніх загроз.
У цілому знання в сфері фінансової безпеки суб’єктів підприємництва умовно можна поділити на кілька областей:
• діагностика фінансового стану суб’єкта підприємництва з метою оцінки ймовірності настання кризових явищ та висновків щодо ефективності його діяльності;
• важелі і методи нейтралізації кризових явищ та забезпечення ефективного функціонування суб’єкта підприємництва;
• методи контролю й оцінки ефективності заходів щодо забезпечення відповідного рівня фінансової безпеки.
Безпека підприємства передбачає його стійкий розвиток, що досягається за допомогою ефективного використання усіх видів ресурсів та відображається у позитивних значеннях фінансових показників, таких як рентабельність, показники використання основних і оборотних коштів, показники ліквідності й інші.
Суттєвим елементом оцінки фінансової безпеки підприємств є вибір комплексу показників, на базі яких може бути зроблений висновок про ступінь фінансової безпеки підприємства.
Оцінку рівня фінансової безпеки господарських суб’єктів можна здійснити на основі дослідження грошових потоків підприємств, а саме показника чистого грошового потоку в розрізі видів фінансово-господарської діяльності підприємства.
Для забезпечення фінансової безпеки на підприємстві повинні функціонувати спеціальні органи. Організаційна діяльність на підприємстві передбачає створення структури, що здійснює аналіз стану фінансової безпеки підприємства як складової економічної безпеки та розробку мір по забезпеченню економічної безпеки на підприємстві в цілому, що залежить від особливостей бізнесу може бути як власним підрозділом так і притягненим на договірній основі.
Ключовий чинник успішного розвитку підприємства – грамотний і професійний менеджмент, а головний чинник ризики – некомпетентність і недобросовісна співробітників. У таких умовах проблема фінансової стійкості і безпеки підприємств стає надзвичайно актуальною і стратегічною.
Фінансово-господарська діяльність, а, отже, і фінансова безпека підприємств залежить як від самих підприємств, так і від зовнішнього середовища, зокрема впливу світової економіки,національної економіки, економіки регіонів, держави, місцевої влади, різних юридичних і фізичних осіб, які можуть бути як кредиторами чи постачальниками матеріалів, так і замовниками-інвесторами,покупцями нерухомості, контролюючими органами, податківцями тощо.
Сьогодні кожне підприємство повинно чітко орієнтуватись в складних умовах ринкових відносин, правильно оцінювати виробничий та економічний потенціал, стратегію подальшого розвитку, володіти методикою управління системою фінансової безпеки з метою забезпечення платоспроможності та фінансової стійкості.


Список використаних джерел
1.Єпіфанов А.О. Фінансова безпека підприємств і банківських установ : Монографія / А.О. Єпіфанов, О.Л. Пластун, В.С. Домбровський. – Суми : УАБС, 2009. – 296 с.
2.Горячева К. С. Оцінка рівня фінансової безпеки підприємства[Текст] / К. С. Горячева// Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. пр. – Суми: Мрія; УАБС, 2004. –Т. 10. – С. 288–295.
3.Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр; Єльга, 2004. – 784 с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^