Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2013 » Горбата Ю.В. Проведення IPO українськими компаніями: сучасна проблематика.
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
30-10-2013, 00:35

Горбата Ю.В. Проведення IPO українськими компаніями: сучасна проблематика.

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2013

Горбата Ю.В.,2013
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-41с

Проведення IPO українськими компаніями: сучасна проблематика.


Дефіцит довгострокових фінансових ресурсів змушує українські підприємства здійснювати пошук нових способів залучення коштів як на вітчизняному, так і на міжнародних ринках капіталів. Використання позикових коштів обмежується у зв’язку з їх високою вартістю та із значною закредитованістю суб’єктів господарювання, яка порушує їх фінансову стійкість. У зв’язку з цим виникає необхідність у нарощенні власного капіталу з використанням можливостей фондового ринку шляхом проведення первинного публічного розміщення акцій. Однак процес публічного розміщення акцій є досить складною процедурою з великою кількістю учасників. З огляду на це актуальним є дослідження та розкриття особливостей здійснення первинного публічного розміщення акцій емітентами на вітчизняному та міжнародному фондовому ринку.
У вітчизняному законодавстві поняття ІРО не використовується. Єдине нормативно встановлене визначення, яке включає в себе, в тому числі, й ІРО, наведено в ст. 28: Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»: «публічне розміщення цінних паперів — їх відчуження на підставі опублікування в засобах масової інформації або оголошення будь-яким іншим способом повідомлення про продаж цінних паперів, звернених до заздалегідь не визначеної кількості осіб» [1].
У зв’язку з цим дефініція «ІРО» немає однозначного трактування. Більшість вітчизняних фахівців включають в поняття ІРО ряд інших механізмів, у тому числі вторинне публічне розміщення (SPO). Найімовірніше такий підхід у обумовлений тим, що в процесі ІРО на фондовій біржі одночасно можуть бути запропоновані акції як додаткового (нового), так і основного випуску (РРО+ SРО), що немає належного відображення у статистиці ринку.
Первинне публічне розміщення цінних паперів здійснюється у декілька етапів, серед яких: оцінка вартості бізнесу; організаційна й юридична структуризація компанії; залучення юридичного радника та PR-агентства; підготовка емісійних документів і реєстрація випуску; підготовка аналітичних матеріалів для інвесторів; презентація менеджменту; визначення вартості розміщення; підтримка вторинного ринку та дотримання вимог біржі.
Існує такі основні способи проведення IPO підприємствами: безпосереднє публічне розміщення акцій компанії на іноземній біржі та публічне розміщення акцій іноземної холдингової компанії.
Пряме розміщення акцій вітчизняного емітента на іноземній фондовій біржі здійснюється через встановлення кореспондентських відносин між центральними депозитаріями двох країн або між центральним депозитарієм країни емітента цінних паперів із міжнародними депозитарними центрами. Встановлення таких кореспондентських відносин визначається правовими умовами і відповідає європейському шляху обігу цінних паперів за межами держави. Окрім того, емітент цінних паперів повинен отримати ліцензію НБУ, дозвіл Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) в якості умови для допуску акцій українських емітентів до обігу за межами України [2].
Отримання вказаного дозволу НКЦПФР можливе за умови дотримання таких вимог:
- акції попередніх випусків повинні мати лістинг на українській фондовій біржі;
- статутний капітал емітента має бути не меншим, ніж 5 млн. грн.;
- загальна сума розміщуваних за межами України акцій не більше 25%;
- обмеження ціни розміщення;
- в НКЦПФР має бути зареєстрована інформація про випуск акцій;
- цінні папери не можуть бути повернені для обігу в Україні протягом 18 місяців та ін.
Важливо, що НКЦПФР на свій власний розсуд визначає, яким чином і на яких біржах, торговельно-інформаційних системах за межами України можуть розміщуватись акції українського емітента. Через такі жорсткі вимоги вітчизняні підприємства жодного разу не застосували даного способу ІРО.
З огляду на відсутність можливості випускати акції, номіновані в іноземній валюті, та інші труднощі пов’язані з недосконалістю законодавства, емітенти, як правило, віддають перевагу проведенню IPO за посередництвом корпоративної структури, спеціально створеної з цією метою (SPV), або банківської установи. Характерною рисою опосередкованих схем є те, що власники акцій мають обмежене право вимоги до іноземної компанії (SPV) або банку. Водночас реальну відповідальність за виплатою дивідендів несе позичальник, який є фактичним емітентом. Серед критеріїв вибору юрисдикцій для розміщення іноземних компаній холдингу є зокрема режим оподаткування.
На практиці популярною є реєстрація материнської компанії, яка безпосередньо розміщуватиме акції на іноземній фондовій біржі, у Нідерландах. Як проміжні ланки холдингу часто використовуються юридичні особи Кіпру. Відтак найбільш вигідними місцями реєстрації іноземного холдингу є офшорні зони, де ця процедура є найлегшою та існує мінімальний контроль за рухом коштів.
IPO – це не найдешевше джерело коштів: накладні витрати можуть становити до 10–15% від суми залученого капіталу. Причому працює правило: що більша сума залучення, то менша частка цих витрат. У середньому залучення коштів на біржі дешевше, ніж кредити та фінансування через облігації.
На ринку IPO як ніколи важливим є наявність потужного бренду або історії прибутковості. Без цього не можна розраховувати на отримання адекватної ціни за акції і забезпечити підтримку інвесторів. В очах західного інвестора обов’язковою умовою є перехід емітента на Міжнародні стандарти фінансової звітності, що повинно бути підтверджене висновком іноземного аудитора.
Відповідь на питання, де краще здійснити розміщення акцій, безпосередньо залежить від того, які цілі і завдання ставить емітент при здійсненні ІРО. Кожен з майданчиків має свої переваги та недоліки. Серед чинників, що впливають на вибір компанією майданчика для розміщення акцій, варто виділити наступні: можливості, які дасть майданчик для залучення необхідних фінансових ресурсів; фінансові витрати на проведення розміщення, а також тимчасові витрати емітента на підготовку в цілях відповідності компанії вимогам вибраного майданчика, і на власне випуск і розміщення акції; чинна система вимог до емітентів і їх цінних паперів, система вимог до розкриття інформації; відповідність майданчика рівню компанії; планований обсяг розміщення; фінансові показники емітента; публічна історія емітента; майбутня ліквідність акцій [4, с.314].
Одним із найбільш придатних майданчиків для здійснення публічних розміщень акцій українськими компаніями є Варшавська фондова біржа (WSE). Зазначимо, що у травні 2011р. WSE почала розрахунок і публікацію національного індексу українських компаній WIG Ukraine. Це перший і єдиний індекс за межами України, портфель якого складається лише з українських акцій: Kernel, Astarta, Milkiland, Agroton і Sadovaya Group.
Щоб потрапити в лістинг NewConnect WSE, треба дотриматися таких вимог: номінал акцій не повинен бути нижчим 0,1 злотих; власний капітал  не менше 500 тис. злотих (16 тис. доларів США); мінімум десять не пов'язаних з емітентом акціонерів повинні володіти близько 15% акцій компанії; консолідована звітність за останній рік разом із аудиторським висновком.
Цікавий українським компаніям англійський ринок, з огляду на те, що для розміщення на альтернативному майданчику (AIM) LSE не встановлені формальні вимоги до капіталізації компанії, free float та аудиторської звітності.
Українським підприємствам слід звернути увагу також на механізми залучення капіталу через позабіржові ринки в США, зокрема OTCQX, OTCQB та OTC Pink, які пропонують вигідні умови для компаній із капіталізацією від 5 млн. доларів США.
Компаніям, яким необхідно невеликий обсяг фінансових ресурсів (50–200 млн.євро), для розміщення акцій доцільно обрати Варшавську фондову біржу, а компаніям із більшою капіталізацією – фондові біржі Лондона, Нью-Йорка або Франкфурта. Великі компанії можуть спробувати провести ІРО на азіатському ринку. Ще в кінці 2010 р. НКЦПФР почала переговори про допуск емітентів на Гонконгську фондову біржу (HSE), і, врешті, компаніям з українською юрисдикцією дозволили лістинг на HSE. Такі дозволи є ще у 13 країн. Однак досі жодна вітчизняна компанія не провела IPO в Гонконзі. Почасти це викликано спадом інтересу з боку інвесторів і високими вимогами бірж до кандидатів. Мінімальні умови основного майданчика HSE: капіталізація в розмірі 200 млн. гонконгських доларів (25,7 млн. дол.США) і вимога з розміщення 25% акцій [3, 6].
Варто зазначити, що Україні за останні п'ять років не вдалося кардинально розширити географію покупців своїх цінних паперів - найбільше коштів у публічні емісії цінних паперів вклали інвестори з Великобританії та Швейцарії. Перспектив для кардинального розширення географії інвесторів поки немає, але слідом за збільшенням частки інвестицій з США почалася активізація попиту на українські папери в Азії і Росії.
Після проведення IPO справжня робота емітента тільки починається, оскільки необхідно забезпечити поступове зростання котирувань акцій компанії після розміщення.
На рішення про проведення компанією ІРО суттєво впливає ситуація на світових ринках капіталу, яка ще досі через фінансову кризу залишається невизначеною. Сьогодні на світові ринки капіталу продовжує істотно впливати нестабільність в ЄС, побоювання щодо перспектив зростання світової економіки, особливо у зв'язку з уповільненням темпів економічного зростання в Китаї, а також затяжні періоди ринкової волатильності .
Отже, причинами повільного виходу українських компаній на міжнародні ринки через ІРО є: тривала підготовка до ІРО (2–3 роки), висока вартість лістинга, небажання вітчизняного бізнесу публікувати свою звітність, низький рівень корпоративного управління, невисока ліквідність вітчизняного фондового ринку, нераціональна система оподаткування, значні обмеження руху капіталу тощо. У зв’язку з цим на українському ринку через практично дворічну паузу утворився значний попит на залучення капіталу за допомогою первинного розміщення акцій.
Для активізації IPO українськими компаніями слід, головно, ґрунтовно змінити чинну нормативно-правову базу. Новим кроком у розвитку фондового ринку є проведення міні-IPO. Ринок міні-IPO запрацює в Україні у першій половині 2014 р.[5]. Саме тоді планується проведення низки розміщень невеликих українських компаній. Розмір залучених коштів буде встановлений на рівні не менше 8 млн. грн. Основне завдання нового ринку  сприяння залученню інвестицій, насамперед для невеликих і зростаючих компаній.
Значним позитивним чинником для розвитку вітчизняного фондового ринку є нещодавні ініціативи НКЦПФР щодо допуску цінних паперів іноземних емітентів з активами в Україні до лістингу на українських біржах. Це сприятиме як пожвавленню вітчизняного ринку цінних паперів, так і підвищенню рівня ліквідності акцій емітентів з активами в Україні, які торгуються на іноземних біржах. Найімовірніше саме таке рішення регулятора послужить початком нової хвилі IPO-активності серед цих компаній.

Примітки:

1. Закон України № 3480-IV «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
2. Закон України № 448/96-ВР «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/448/96-вр
3. ІРО –механізм залучення інвестицій [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://www.ucci.org.ua/synopsis/dv/2012/dv1201141.ua.html
4. Соколов М.В. Організаційно-економічний механізм здійснення процесу ІРО / М.В. Соколов //Сталий розвиток економіки.  2012. №4.  С.311-315.
5. Український ринок міні-IPO запрацює в 2014 році[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/news/2013/10/22/399814/
6. Чотири світові біржі конкурують за право проводити IPO українських компаній [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://ua.korrespondent.net/business/rynki/1617110-chotiri-svitovi-birzhi-konkuruyut-za-pravo-provoditi-ipo-ukrayinskih-kompanij
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^