Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2013 » Петрів Н.Д. Ринок опціонів та його розвиток в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 1)
30-10-2013, 10:15

Петрів Н.Д. Ринок опціонів та його розвиток в Україні

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2013

Петрів Н.Д., 2013
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-41с

Ринок опціонів та його розвиток в Україні

Ринок опціонів у західних країнах вважається одним із найважливіших сегментів фінансового ринку, в нашій ж країні сьогодні ще немає відповідної його організації.
Опціон – це контракт, який дає його власнику право купити або продати базовий актив за зафіксованою в ньому ціною. При цьому особливість опціону в тому, що його власник сам вирішує, виконувати чи не виконувати контракт. Такого вибору немає, скажімо, у власника ф’ючерсу.
У контракті обмовляються:
• компанія, акції якої можуть бути куплені (продані);
• число акцій, що набувають (що продаються);
• ціна акцій, що іменується ціною виконання (exercise price), або ціною "страйк";
• дата, коли право купити (продати) втрачається, іменована датою закінчення (expiration date).
Існують два різновиди (стилі) опціонів «американський», який можна реалізувати протягом всього терміну контракту, і (європейський), котрий реалізовується на певну дату. Стиль опціону визначається біржею при запуску цінного паперу в обіг.
Залежно від прав, що надаються власнику (покупцю) опціону, останні поділяють на опціони PUT — "на продаж" та CALL — "на купівлю", подвійні опціони (опціон «кол» і «пут»).
Опціон PUT (на продаж) дає власнику (покупцю) опціону право на продаж через визначений час за наперед обумовленою ціною певного виду фінансового чи іншого активу. Продавець опціону PUT зобов'язаний купити такий актив у покупця опціону.
Опціон CALL (на купівлю) дає власнику право на купівлю через визначений час за наперед обумовленою ціною певного активу, який йому зобов'язаний продати продавець опціону.
Подвійний опціон – «кол» і «пут» - це комбінація опціонів на купівлю та продаж. Він дозволяє покупцеві або купити, або продати за погодженою ціною. Використовується при невизначеності кон’юнктури ринку.
За видом біржового активу, що лежить в основі опціону, їх поділяють на:
• товарні, основою яких є будь-який товар (пшениця, метал, нафтопродукти). Такі опціони ще називають дилерськими;
• фондові, основою яких є акції, облігації, індекси тощо;
• валютні, в основі яких лежить купівля-продаж валюти;
• ф’ючерсні, тобто опціони на купівлю-продаж ф’ючерсних контрактів.
Найбільш популярні опціони на акції хоча існують і опціони на фондові індекси, державні облігації, іноземні валюти або навіть ф'ючерсні контракти.
Вартість опціону (премія опціону) = Внутрішня вартість + часова вартість.
А) Внутрішня вартість опціону - це прибуток, який розраховується на момент експірації опціону (має лінійний характер). Розраховується за простою формулою: Внутрішня вартість опціону = Ціна ф'ючерса на момент експірації опціону - Ціна страйк опціону .
Б) Часова вартість опціону - це найцікавіша складова в премії (ціні) опціону. Вона залежить від волатильності опціону, часу до експірації (чим далі експірація, тим більша часова вартість опціону). Ця складова має нелінійний характер, в цьому і полягає складність роботи з опціонами .
Найпростіше порахувати поточне значення часової вартості за формулою: Часова вартість опціону = Премія - Внутрішня вартість опціону = Премія - (Ціна ф'ючерса - Страйк). Ціна опціону, за якою він продається на ринку, називається премією і визначається під час біржових торгів. Премію завжди сплачує покупець продавцю опціону як плату за право виконати цей опціон в майбутньому.
Існують три види опціонів залежно від ціни страйка :
1. Опціон у грошах ( ITM - In The Money ) - коли ми купуємо опціон , страйк якого нижче ринкової вартості.
2. Опціон поза грошима ( OTM - Out The Money ) - коли ми купуємо опціон, страйк якого нижче ринкової вартості.
3. Опціон на грошах (ATM - At The Money ) - коли ми купуємо опціон, страйк якого дорівнює ринковій вартості.
Найбільше звичайно, можна заробити на опціонах поза грошима, якщо правильно визначити напрям руху і порахувати зміну часової вартості.
Важлива функція опціону, завдяки якій він заслужив свою популярність на світових фондових ринках - це зниження ризиків інвестиційного портфеля. Опціон корисний як інструмент, що дозволяє захиститися від коливань вартості інструментів, що входять у портфель.
Український фондовий ринок ще дуже молодий, але тим не менше розвивається дуже швидкими темпами. Опціони в Україні з’явилися зовсім недавно (а саме 26 квітня 2011 року), але інтерес до них постійно зростає. 5 квітня Українська біржа анонсувала дослідну експлуатацію по торгівлі опціоном, базовим активом якого став ф'ючерс на індекс Української біржі (UX). На українському фондовому ринку поки існує тільки квартальний і місячний опціон, базовим активом якого є ф’ючерсний контракт на індекс Української Біржі. Це опціон американського стилю, його виконання можливо достроково. У систему введені 15 страйків в діапазоні 1900-3500 пунктів.
Залежно від терміну обігу опціони на українському фондовому ринку бувають:
а) Місячні опціони - кожен місяць 15-го числа відбувається експірація опціону (взаєморозрахунок з поставкою ф'ючерсу ) ;
б) Квартальні опціони - виконуються 1 раз на квартал.
Ключовими нормативно-правовими актами у системі законодавства України про опціони є:
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.1999 р. № 632 «Про затвердження Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів», яким встановлені стандартні (типові) реквізити деривативів.
Вимога до проведення реєстрації випуску та порядку обігу фондових деривативів, запропонованих до відкритого продажу, встановлено рішенням ДКЦПФР від 24.06.1997 р. № 13, яким затверджено Правила випуску та обігу фондових деривативів. Окремим питанням випуску та обігу саме опціонів присвячено рішення ДКЦПФР від 13.04.1999 р. № 70 «Про впорядкування випуску та обігу деривативів». Новим поштовхом для розвитку потенціалу опціону як нового і унікального похідного цінного паперу, стало Рішення ДКЦПФР № 572 від 16 червня 2009 р., що набрало чинності з 9 жовтня 2009 р., котре визначило правила реєстрації випуску опціонів і чіткіше розуміння фінансових і часових витрат, які пов’язані з випуском опціоні. Крім того, НКЦПФР затвердила зміни до Порядку реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії. Відповідне рішення було прийнято на черговому засіданні регулятора, що відбулося 29 січня 2013 року. Такі зміни пов'язані із запровадженням принципу державної реєстрації юридичних осіб на підставі модельного статуту, в результаті чого емітенти опціонних сертифікатів, які здійснюють свою діяльність на підставі модельних статутів, зможуть не надавати Комісії копії установчих документів, передбачені відповідними нормативно-правовими актами Комісії; такі емітенти отримають можливість оформляти проспект емісії опціонних сертифікатів двома частинами (базовий проспект емісії та проспект емісії цінних паперів відповідного випуску), що скоротить витрати часу для підготовки документів, що подаються для реєстрації.
В 2011 році було зареєстровано 5 випусків на загальну суму 3, 44 млн. грн., що порівняно з даними за аналогічний період 2010 року більше на 867,13 тис грн.. В 2012 році 34 випуски на суму 7,42 млн. грн. (на 3,98 млн. більше показника 2011 р.) Станом на січень-лютий 2013 року НКЦПФР було вже зареєстровано 32 випуски опціонів на суму 9,88 млн. грн., що свідчить про позитивну динаміку розвитку ринку опціонів в Україні.
Аналітики звертають увагу на досить незначні обсяги торгівлі опціонами на індексний ф’ючерс в Україні. Пояснюється це як складністю даного інструменту, що потребує накопичення необхідного практичного досвіду, так і недостатністю законодавчої базу для здійснення таких операцій. Але як бачимо, обсяги операцій з опціонами зростають, також вдосконалюється і нормативна база, що регулює ці операції, що свідчить про позитивну динаміку і те, що ринок не стоїть на місці, а рухається в напрямку свого розвитку.
Характерними особливостями функціонування опціонів в Україні є:
1. Обсяг емісії опціонних сертифікатів поки що законодавчо не обмежений, на відміну від облігаційних випусків, сумарний обсяг яких не може перевищувати трикратний розмір власного капіталу або забезпечення, наданого третіми особами.
2. Опціонні сертифікати можуть бути випущені в документарній і бездокументарній формі.
3. Реалізації опціону може відбуватися у будь-який момент протягом терміну його обігу до встановленої в проспекті емісії кінцевої дати.
4. Розміщення опціонних сертифікатів не може перевищувати одного року.
5. Розміщення та обіг опціонів здійснюється винятково на фондових біржах.
6. Податкове планування. премія, яку отримує емітент, відчужуючи опціон, не є об’єктом для нарахування ПДВ і включається в дохід від цінних паперів. Тому опціон сьогодні розглядають насамперед як метод оптимізації податкових зобов’язань з ПДВ.
7. Опціон – це право, а не зобов’язання придбати в майбутньому базовий актив. Відповідно існує можливість відмовитися від цього права.
Список використаних джерел:
1. Гавришків І.Р. Перспективи розвитку ринку опціонів в Україні// Інноваційна економіка. 2013. С.32-35.
2. Інвестування в Україні. [Електронний ресурс]/ Режим доступу:http://investiciiinua.blogspot.com/2008/05/blog-post_316.html
3. Оперативна інформація щодо стану фондового ринку та ринку цінних паперів. [Електронний ресурс]/ Режим доступу: http://www.ssmsc.gov.ua/
4. Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів» N 632 від 19 квітня 1999 р.
5. Циглін О. А. Опціони в Україні //Деривативи// [Електронний ресурс]/ Режим доступу: http://derivativ.com.ua/options.html
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^