Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2013 » Бонцаль М.Р. Основні проблеми розвитку ринку фінансових послуг України
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
30-10-2013, 12:57

Бонцаль М.Р. Основні проблеми розвитку ринку фінансових послуг України

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2013

УДК 336
© Бонцаль М.Р., 2013
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-51с

Основні проблеми розвитку ринку фінансових послуг України

Ринок фінансових послуг України еволюційно проходить етапи свого формування. Ринок банківських послуг і банківський сектор у цілому пережили значні реформи і зараз більш-менш стабільно функціонують. Небанківські ж фінансові послуги та установи які їх надають, сьогодні лише розвиваються, не працюють на широку громадськість [1].
Такий стан розвитку ринку фінансових послуг в Україні неповною мірою відповідає загальносвітовим тенденціям, що призводить до його суттєвого відставання, неконкурентоспроможності, ізольованості та неготовності увійти у глобальну фінансову систему. А це може негативно вплинути на розвиток національної економіки, місце України у світовому економічному просторі.
Для банківської системи найбільш актуальною є проблема обмеженості капіталу банків. Крім цього, банківська система стикається з нерозвиненістю ринків використання ресурсів, обмеженістю банківського інструментарію. Через це банки вимушені нарощувати свою операційну діяльність переважно за рахунок найризиковішого сегмента – кредитування (близько 70% активів банків припадає на кредитний портфель). На кредитному ринку реальну проблему становить його недоступність для більшості малих та середніх позичальників, мінімальний обсяг більш складних кредитних послуг, недостатня розвиненість довгострокового кредитування та ринку іпотеки.
Серед небанківських фінансових посередників найбільш розвиненими є страхові компанії. Однак існує низка проблем, які гальмують розвиток страхового ринку в Україні та не забезпечують розкриття його потенціалу для зростання економіки. Зокрема, низька зацікавленість у страхуванні, через невисоку платоспроможність населення; нерозвиненість страхування життя та медичного страхування; недостатня капіталізація та низька ліквідність страховиків; низька інвестиційна активність страхових компаній; недовіра до страховиків (за даними соціологічного опитування, страховим компаніям довіряють лише 11% громадян України); вузька мережа страхових посередників тощо [3].
Відкритим залишається питання щодо створення сприятливих умов для ефективного розвитку недержавних пенсійних фондів, оскільки новим законодавством встановлено досить жорсткий режим регулювання їхньої діяльності та актуальною є проблема наближення послуг НПФ до населення України.
Особливої уваги заслуговує розвиток таких фінансових послуг, як лізинг і факторинг. Головними проблемами на ринку лізингових послуг є: несформованість на загальнодержавному рівні політики щодо перспектив розвитку лізингу; невизначеність податкових пільг для лізингових компаній; занадто висока вартість кредитів комерційних банків, короткостроковий період кредитування. Основний чинник, який гальмує розвиток факторингу в Україні – недостатньо підготовлена законодавча база. Крім того, в Україні функціонує лише близько 25 компаній, які безпосередньо надають факторингові послуги.
На жаль, в зародковому стані залишаються інвестиційні фонди. До основних причин їх відставання у розвитку можна віднести: відсутність середнього класу, готового віддати свої заощадження в управління інвестиційним фондам; слабка розвиненість фондового ринку. Ці ж причини стримують розвиток і фінансових компаній.
Зважаючи на вищенаведене, основними проблемами українського ринку фінансових послуг є:
-відсутність належних правових засад для повноцінного розвитку ринку фінансових послуг;
-розбіжності в законах, які регулюють діяльність як самого фінансового ринку, так і окремих фінансових установ;
-постійні зміни в законодавчій базі щодо функціонування ринку фінансових послуг;
-недостатнє державне регулювання та нагляд за діяльністю банківських і небанківських фінансових посередників, здатних забезпечити цивілізованість, відкритість і доступність ринку фінансових послуг;
-невідповідність законодавчого регулювання окремих видів фінансових послуг європейським нормам;
-відсутність концепції довгострокового розвитку банківських і небанківських інститутів на ринку фінансових послуг;
-нерозвиненість інфраструктури ринку фінансових послуг, зокрема − депозитарної системи;
-недостатність капіталу та низький рівень професійної підготовки працівників значної частини небанківських фінансових установ;
-відсутність якісної системи обліку, звітності, розкриття інформації щодо діяльності фінансових установ в Україні;
-наявність факторів великих “ризиків” для інвесторів, позичальників і інших користувачів фінансових послуг;
-значний ступінь недовіри з боку пересічних громадян до частини небанківських фінансових установ (зокрема, довірчих товариств, інвестиційних та пенсійних фондів), які історично мають досить погану репутацію, пов'язану з відомою "трастовою епопеєю" 1993-1995 років [2].
Для вирішення цих проблем насамперед необхідно забезпечити проведення активної державної політики, яка повинна бути направлена на подальший розвиток системи регулювання фінансового ринку та нагляду.
Подолання вищезазначених проблем розвитку ринку фінансових послуг України призведе до стрімкого економічного зростання національної економіки і готовності нашої держави впевнено увійти у глобальну фінансову систему.
Список використаної літератури:
1. Василик О.Д. Теорія фінансів / О.Д Василик. – К.: НІОС, 2001. – 416 с.
2. Гончаренко О.М. Глобальні трансформації і стратегії розвитку / О.М.Гончаренко. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин, 2006. – 416 с.
3. Распутна Л. Комерційні банки у сфері фінансових послуг України / Л. Распутна // Банківська справа. – 2000 р. – № 5. – С. 43-45.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^