Стратегічні орієнтири » Валютний ринок і валютний кліринг 2013 » Гринчук І.А. Тенденції розвитку валютного ринку України
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1686
  • Автор: ira
  • Дата: 31-10-2013, 08:24
 (голосов: 0)
31-10-2013, 08:24

Гринчук І.А. Тенденції розвитку валютного ринку України

Категорія: Валютний ринок і валютний кліринг 2013

УДК 336.74
© Гринчук І.А., 2013
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-51с

Тенденції розвитку валютного ринку України

Різноманітні сегменти фінансових ринків дедалі більше інтегруються внаслідок використання новітніх підходів до прийняття рішень із питань фінансового управління. У світі посилився рух міжнародних капіталів, багато країн усувають національні фінансові та торговельні обмеження з метою забезпечення високого ступеня міжнародної інтеграції. Вона насамперед проявляється через вплив фінансових структур, ринків та інструментів на економіку цих країн. Найдинамічніше у сучасних умовах розвивається валютний ринок.
Хоча напрацювання науковців у сфері розвитку валютних ринків є досить значними, проте питання ефективної організації діяльності вітчизняного валютного ринку залишаються недостатньо розробленими як в теоретичному, так і в методико-практичному аспектах та потребують подальшого дослідження.
Проблематику становлення та тенденцій розвитку світового та вітчизняного валютного ринку досліджували такі науковці: О.І. Береславська, С.Я. Боринець, А.С. Гальчинський, М.І. Савлук, А.С. Філіпенко та інші.
Зростання продуктивних сил, створення світового ринку, поглиблення міжнародного поділу праці, формування світової системи господарства, інтернаціоналізація та глобалізація господарських зв’язків призвели до розвитку міжнародних валютних відносин. Саме валютний ринок виступає об’єктивним організатором валютних відносин, який сегментує та впорядковує прагнення різноманітних економічних агентів, а також, здійснює своєрідне їх регулювання.
Валютний ринок – це сукупність конверсійних і депозитно-кредитних-операцій в іноземних валютах, що здійснюються між контрагентами – учасниками валютного ринку по ринковому курсу або відсотковій ставці [1].
З іншого боку, валютний ринок - це сукупність певних інститутів та механізмів, які у своїй взаємодії забезпечують можливість здійснювати валютні операції із врахуванням поточної ринкової ситуації [2].
Валютний в економічній системі країни виконує ряд основних та допоміжних функцій.
До основних функцій валютного ринку належать:
 забезпечення можливості своєчасного здійснення міжнародних розрахунків;
 надання можливості хеджування валютного ризику;
 забезпечення змоги диверсифікувати валютні резерви банків, підприємств, держави;
 визначення та формування попиту і пропозиції на іноземні валюти;
 встановлення та регулювання валютних курсів;
 забезпечення умов та механізмів для реалізації валютної політики держави.
Другорядними функціями є:
 сприяння інтенсифікації зовнішньоекономічної діяльності, інтернаціоналізації виробництва та міжнародному поділу праці;
 забезпечення взаємозв’язку валютних, кредитних та фінансових ринків на національному та міжнародному рівні;
 сприяння розвитку форм міжнародних розрахунків та прискоренню міждержавного платіжного обігу.
Основними учасниками валютного ринку є: комерційні і центральні банки, валютні біржі, урядові структури, брокерські фірми, інвестиційні фонди, інші фінансово-кредитні інститути, підприємства-учасники ЗЕД, а також фізичні особи, що здійснюють валютні операції [3].
Розглянемо основні тенденції валютного ринку України за вересень 2013 року
Офіційний курс гривні до:
долара США не змінився і на 30.09.2013 становив 799.3000 грн. за 100 доларів США;
євро знизився на 21.66 коп. (2.04%) і на 30.09.2013 становив 1082.0124 грн. за 100 євро;
російського рубля знизився на 0.62 коп. (2.58%) і на 30.09.2013 становив 2.4712 грн. за 10 російських рублів.
Обсяг операцій з безготівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України (купівля та продаж у доларовому еквіваленті) становив 49 108.2 млн. доларів США (з урахуванням операцій Державної казначейської служби України).
Інтервенції Національного банку України на міжбанківському валютному ринку України [4]:

Обсяг операцій із готівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України (купівля та продаж іноземних валют за гривні в доларовому еквіваленті) становив 3 502.5 млн. доларів США, у тому числі:
обсяг валюти, купленої банками в населення, – 1 411.9 млн. доларів США;
обсяг валюти, проданої населенню, – 2 090.6 млн. доларів США.
Міжнародні резерви (за оперативними даними) за cтаном на 01.10.2013 становили 21 639.3 млн. доларів США.
Банківські вклади фізичних осіб у ВКВ (у доларовому еквіваленті) зросли на 201.4 млн. доларів США і за cтаном на 01.10.2013 становили 22 978.1 млн. доларів США.

Реальний ефективний обмінний курс гривні
У серпні реальний ефективний обмінний курс (далі – РЕОК) гривні знизився на 1,1 % порівняно з липнем. Здебільшого це було зумовлено зменшенням інфляційного диференціалу на 0,9 %, оскільки інфляція в Україні була нижчою, ніж її середньозважений рівень у країнах – основних торговельних партнерах. Водночас номінальний ефективний обмінний курс знизився на 0,2 % переважно через знецінення долара США відносно основних світових валют.
Порівняно з груднем 2012 року РЕОК гривні підвищився на 0,2 %. Внесок курсової складової в зміну РЕОК гривні становив 4,2 %, а цінової ––"мінус" 4,0 %.
На сьогодні вітчизняному валютному ринку притаманний широкий спектр операцій, включаючи й арбітражні. Це наближає його до стандартів ЄС та допомагає реалізувати основну стратегічну мету, визначену законодавством, – забезпечення стабільності національної валюти.
До числа інших заходів, які, на нашу думку, сприятимуть подальшому розвитку валютного ринку України, відносяться наступні:
Збільшення обсягу ринкової інформації про джерела іноземної валюти та її використання, а також про тенденції зміни платіжного балансу країни для того, щоб учасники ринку могли сформувати власну обґрунтовану думку про валютний курс і майбутню грошово-кредитну політику й ефективно оцінювати валютні курси.
• Розробка НБУ спеціальної політики, що визначає мету, терміни й обсяги валютних інтервенцій для ефективного регулювання попиту та пропозиції на валютному ринку.
• Поступове скасування правил, що обмежують ринкову діяльність, таких як податки і додаткові збори з валютних операцій, а також обмеження на міжбанківські угоди.
• Максимально можлива лібералізація системи валютного регулювання та валютного контролю.
• Уніфікація та спрощення валютного законодавства, недопущення частих або спеціальних змін. Чітко встановлені, прості та зрозумілі закони і норми валютного регулювання дозволять підвищити прозорість ринку і зменшити операційні витрати.
• Сприяння розвитку ринку інструментів хеджування ризику (валютних деривативів) шляхом поступового скасування заборони та контролю над проведенням строкових валютних операцій [2].
Список використаних джерел
1. Валютний ринок – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.if.ua/book/37/2454.html
2. Сучасні тенденці розвитку валютного ринку України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://academy.sumy.ua/images/stories/docs/K_BOA/Zhuravka_32.pdf
3. Карачадаг Чем, Дуттагупта Рупа, Фернандес Гилда, Ишии Шого От фиксированного курса к плавающему: нет причин для опасений // Финансы & развитие. - 2004. - №12. - С.20-23.
4. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=669884&cat_id= 58039
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^