Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2013 » Стаховська М.Й. Ринок капіталу України
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1917
  • Автор: marjana.st
  • Дата: 1-11-2013, 20:09
 (голосов: 0)
1-11-2013, 20:09

Стаховська М.Й. Ринок капіталу України

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2013

Стаховська М.Й., 2013
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-44с


Ринок капіталу України

На сьогодні в Україні проблема становлення повноцінно функціонуючого ринку капіталу, орієнтованого на задоволення потреб розширеного фінансування реального сектору, є особливо актуальною. Проблеми, що стримують розвиток ринку капіталу, криються в обох сторонах ринку – пропозиції капіталу та попиту на нього. Тому єдиний спосіб пожвавити його розвиток – це розвивати одночасно попит на капітал, та його пропозицію.
Процес становлення і особливості функціонування фінансового ринку постійно привертали увагу вітчизняних та зарубіжних вчених економістів: С. Архіреєва, С. Буковинського, О. Делі, О. Шарова, С. Науменкової, О. Барановського, С. Захаріна, В. Міщенка, А. Гайдуцького, В. Федосова, Т. Кубах та багатьох інших.
Ринок капіталів – це частина фінансового ринку, де формується попит і пропозиція на середньостроковий та довгостроковий позиковий капітал. Іншими словами, це складова частина фінансового ринку, що розпадається на ринок цінних паперів, термін обертання яких перевищує 1 рік (фондовий ринок) і ринок середньо-і довгострокових банківських кредитів.
Ринок капіталів є важливим для економічного розвитку країни, оскільки він забезпечує довгостроковим капіталом приватний та державний сектори економіки, підвищує платоспроможність фінансової системи, забезпечує максимальне узгодження загальногосподарських процесів нагромадження та інвестування як за обсягом, так і за структурою.
За даними Держстату у І кварталі 2013 року в економіку України іноземними інвесторами вкладено 1559,7 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), що становить 176,2 відсотка до відповідного періоду 2012 року.
Обсяг внесених з початку інвестування в економіку України прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 квітня 2013 р. становив 55708,9 млн. дол. США, що на 1,3 відсотка більше обсягів інвестицій на початок 2013р., та в розрахунку на одну особу населення складає 1226,7 дол. США.
До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає понад 82% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 17692.2 млн. дол. США, Німеччина – 6124,0 млн. дол. США, Нідерланди – 5260,8 млн. дол. США, Російська Федерація – 3814,8 млн. дол. США, Австрія – 3420,4 млн. дол. США, Велика Британія – 2609,0 млн. дол. США, Віргінські Острови (Брит.) – 2253,7 млн. дол. США, Франція – 1761,1 млн. дол. США, Швеція – 1700,0 млн. дол. США та Швейцарія – 1160,6 млн. дол. США.
Основними перспективами розвитку сучасного ринку капіталів на нинішньому етапі є:
 концентрація і централізація капіталів;
 інтернаціоналізація і глобалізація ринку;
 підвищення рівня організованості і посилення державного контролю;
 комп’ютеризація ринку цінних паперів;
 нововведення на ринку;
 взаємодія з іншими ринками ресурсів.
Проблема українського ринку капіталу полягає у відсутності в нього фінансових ресурсів для забезпечення інвестиційного попиту з боку реального сектору економіки.
Слабкість ринку капіталу України полягає у таких моментах:
1) недостатня ліквідність ринку капіталу;
2) переважання державних цінних паперів;
3) нерозвиненість правової бази, неадекватність її сучасним вимогам діяльності на ринку фінансових послуг;
4) низький технологічний рівень функціонування ринкової інфраструктури;
5) низький рівень корпоративної культури.
Виправлення зазначених вад ринку капіталу в Україні потребує як поліпшення загальноекономічних умов так і активізації участі держави у створенні передумов для ефективного спрацювання ринкових механізмів, у підтримці або безпосередньому створенні інститутів ринку за принципами та стандартами прийнятими в ЄС.
Процес розвитку ринку капіталу має відбуватися за такими напрямами:
 узгодження темпів розвитку фінансового і реального секторів економіки;
 проведення фундаментальної реформи чинної системи фінансового регулювання і контролю (насамперед для попередження кризових ситуацій);
 вдосконалення системи підтримки НБУ фінансових інститутів у частині надання ліквідності й компенсаційного фінансування.

Список використаних джерел:
1. Алексеєнко Л.М. Ринок фінансового капіталу: становлення, проблеми, перспективи розвитку: Монографія. – К.: Вид. буд-к «Максимум»; Тернопіль: Економічна думка, 2004. – 424 с.
2. Белінська Я.В. Український ринок капіталу: стан, проблеми, шляхи розвитку / Я.В. Белінська, О.І. Дудар // Соціально-економічна політика: стратегічні пріоритети. – 2009. №4. – с. 113-122.
3. Рум’янцев С. Державне регулювання ринків капіталу // Цінні папери України. – 2008. - №26. – с. 10-11.
4. Царукян А. Регуляторні принципи захисту інвесторів на ринку капіталу // Фінанси України. – 2009. №1. – с.14-15.
5. Офіційний сайт Державного комітету статистики – http://www.ukrstat.gov.ua
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^