Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2013 » Юхимик Ю.А. Фінансове посередництво: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1554
  • Автор: yuliya-yukh
  • Дата: 1-11-2013, 21:16
 (голосов: 0)
1-11-2013, 21:16

Юхимик Ю.А. Фінансове посередництво: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2013

Юхимик Юлія Андріївна
ЕкфМ-52с

Фінансове посередництво: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні

Фінансове посередництво, як специфічний вид діяльності на фінансовому ринку, віді-грає важливу роль в акумуляції грошових коштів. Незважаючи на необхідність функціону-вання фінансових посередників на ринках України, через низький життєвий рівень населен-ня, незначні грошові заощадження та повільну трансформацію економіки їхня діяльність не є активною.
Особливості діяльності фінансових посередників, теоретичні і практичні сторони, ві-дображені у багатьох наукових працях. Серед вітчизняних науковців, які присвятили свою увагу теоретичним та практичним аспектам їхньої діяльності , слід відзначити І. Алексєєва, О. Барановського, П. Бєлєнького, О. Другова, В. Корнєєва, В. Кремень, М. Савлука, В. Уни-нець-Ходаківську, О. Шевцову та ін.
Фінансове посередництво – це специфічний вид діяльності на грошовому ринку, що полягає в акумуляції його суб'єктами в обмін на свої зобов'язання вільних грошових капіта-лів і розміщення їх від свого імені у дохідні активи [1].
Фінансові посередники становлять доволі численну групу учасників фінансового ринку. Як правило, це великі фінансові структури (фінансові установи), які допомагають юридичним і фізичним особам, що мають заощадження, диверсифікувати їх (тобто вкласти капітал у різні підприємства) [3].
Сьогодні в Україні не спостерігається активний розвиток фінансового посередництва.
Основними причинами такого явища на фінансовому ринку України є:
1. Непоінформованість та недовіра населення до посередницьких структур.
2. Відсутність державної підтримки щодо розвитку даного сектору.
3. Економічна , фінансова та політична кризи в Україні в період 2007-2008 років.
4. Недосконала законодавча основа функціонування фінансових посередників [2].
У зв’язку з цим необхідним є створення належних умов для підвищення ефективності функціонування даного сектору економіки.
Тому можна виділити ряд заходів, які сприятимуть удосконаленню фінансового по-середництва в Україні:
1. Здійснити формування сприятливого середовища для розвитку посередницької дія-льності, тобто уряд має прийняти ефективні заходи для усунення наслідків дії фінансової кризи.
2. За допомогою міжнародного співробітництва перейняти досвід зарубіжних країн, де фінансове посередництво активно розвивається.
3. Підвищити довіру населення до фінансових посередників.
4. Розробити нормативно-правові акти, спрямовані на якісний розвиток посередницт-ва на фінансовому ринку.
На сьогоднішній день можна спостерігати відсталий розвиток фінансового посеред-ництва в Україні, але цю ситуацію можна змінити провівши ряд заходів, які пришвидшать розвиток даного сектора та зможуть підвищити якість наданих фінансових послуг.
Список використаної літератури:
1. Колодізєв О. М. Гроші і кредит : підручник / О. М. Колодізєв, В. Ф. Колесніченко. - К.: Знання, 2010. - 615 с. [Електронний ресурс ]. – Режим доступу :
http://pidruchniki.ws/15840720/finansi/groshi_i_kredit_-_kolodizyev_om
2. Розвиток ринків небанківських фінансових послуг [Електронний ресурс] / Цінні папери України. – 2010. – № 42 (636). – Режим доступу :
http://www.securities. org.ua/securities_paper/ review.php?id=636&pub=4817.
3. Федосов В.М. , Юрій С.І. Теорія фінансів: Підручник / За ред. проф. В. М. Федосо-ва, С. І. Юрія. —. К.: Центр учбової літератури, 2010. — 576 с.[Електронний ресурс ]. – Ре-жим доступу :
http://pidruchniki.ws/19991130/finansi/finansi
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^