Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2013 » Цапун А.Ю. Механізм та фактори формування прибутку банку
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1549
  • Автор: Aglaja
  • Дата: 27-11-2013, 22:43
 (голосов: 0)
27-11-2013, 22:43

Цапун А.Ю. Механізм та фактори формування прибутку банку

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2013

УДК 336
© Цапун А.Ю., 2013
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфС–51с
Теза з курсу: Ринок фінансових послуг

Тема: Механізм та фактори формування прибутку банку

Результативність заходів щодо стабілізації економіки країни в часи кризи, забезпечення повернення до сталого розвитку багато в чому визначається надійністю банківської системи та адекватністю її діяльності реальним економічним умовам.
Здатність банків залучати депозити та підтримувати якість кредитів визначає витрати на сплату відсотків і формування резервів на покриття втрат за кредитами та цінними паперами. Без контролю над цими статтями високі показники діяльності банків недосяжні. Процентний дохоід за кредитами належать до стабільних джерел доходу банку. Стабільними доходами називають доходи, які залишаються практично незмінними впродовж достатньо тривалого періоду часу і можуть прогнозуватися на перспективу. Висока стабільність властива, перш за все, доходам від основної діяльності банку. Відсутність стабільності відображає ризикованість бізнесу. Важлива умова успішного розвитку комерційного банку – зростання доходів за рахунок стабільних джерел і відсутність значного впливу нестабільних джерел на зростання доходів.
Успішна робота комерційного банку суттєво залежить від політики, якою він керується при виборі концепції власного розвитку, від характеру його діяльності, продукту, який він пропонує ринку. Це так звані внутрішньобанківські економічні фактори, серед яких важливим є оптимальне розміщення банківських коштів у різні види активів. При цьому корисним засобом для одержання максимального прибутку є ретельне зіставлення граничних витрат на залучення коштів із гранично можливими
доходами від активних операцій. Останнє означає, що банківські ресурси використовуватимуться ефективніше: зменшуватимуться видатки на формування грошових ресурсів і збільшуватиметься доходність активів.
Щодо впливу на прибутковість і результативність роботи банку визначальними внутрішніми факторами є концепція його розвитку та внутрішня економічна політика. Ці фактори мають обумовлювати такий розподіл активів та формування пасивів, який би забезпечував [1]:
– достатній ступінь надійності, що проявляється в розумному розподілі активів за функціональними групами на умовах строковості;
– достатній ступінь ліквідності, що виражається в управлінні портфелем активів на умовах строковості;
– достатній рівень рентабельності, що проявляється у максимізації прибутків від активних операцій та одночасній мінімізації витрат на залучення банківських ресурсів.
Особливе значення для успішної діяльності банку має фаза економічного циклу, в якій перебуває країна. У період кризи в цілому знижуються доходи суб’єктів економічної діяльності, відносно і навіть абсолютно скорочуються масштаби прибутку підприємств, у тому числі і комерційних банків. Усе це призводить до зниження ліквідності та надійності.
Суттєво впливає на фінансову стійкість та прибутковість також рівень, динаміка та коливання реальних доходів юридичних і фізичних осіб. Від цього, зокрема, залежить стійкість депозитної бази банку. У свою чергу рівень реальних доходів населення залежить від фази економічного циклу. Крім того, у банківській сфері зростає як міжбанківська конкуренція комерційних банків із різноманітними фінансово-промисловими групами, корпораціями, інвестиційними фондами та компаніями, страховими й пенсійними фондами, кредитними спілками тощо. Гостра конкуренція боротьби – важливий фактор впливу на прибутковість банківської діяльності.
Рівень прибутковості комерційних банків залежить також від загальноекономічної стабільності, що особливо відчутно впливає на діяльність вітчизняних банків. Розглядаючи фінансову стабільність і прибутковість банку, не можна не врахувати ставлення держави до банківської справи, принципи державного регулювання банківської сфери, відносини власності, заходи захисту підприємницької діяльності [3].
У міру розвитку фінансового ринку, державного регулювання банківського сектора, залежно від внутрішніх та зовнішніх чинників банки можуть застосовувати різні підходи до управління банківською прибутковістю. Всі вони мають свої недоліки і в чистому вигляді не використовуються при виборі загальної стратегії і тактики банку. Проте досить важливо для українських банків в сучасних умовах звернути свою увагу на управління прибутковістю банку.

Список використаних джерел:
1. Бушуєва І. В. Основні шляхи забезпечення прибутковості комерційного
банку / І. В. Бушуєва // Банківська справа. – 2002. – № 6. – С. 30 – 39.
2. Рибалка О.О. Підходи до управління прибутком банку / О.О. Рибалка // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 11. – С. 161–165. 3. Шинкаренко О.М. Проблеми питання оптимізації структури активів та пасивів / О.М. Шинкаренко // Збірник наукових праць ЧДТУ. – 2009. – №21. – С. 45-47. 4. Фридмен М. Если бы деньги заговорили / М. Фридмен. – М. : Изд-во "Дело", 1998. –210 с.

Посилання: Ринок фінансових послуг, банк, прибуток.

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^