Стратегічні орієнтири » Фінанси підприємств 2011 » Стріжик У.Р. Управлінські аспекти обліку адміністративних витрат
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 3126
  • Автор: Ulyana Stridzyk
  • Дата: 26-05-2011, 12:39
 (голосов: 1)
26-05-2011, 12:39

Стріжик У.Р. Управлінські аспекти обліку адміністративних витрат

Категорія: Фінанси підприємств 2011

УДК 338
© Стріжик У.Р., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-53с

Управлінські аспекти обліку адміністративних витрат

Постійне зростання питомої ваги адміністративних витрат у загальній сумі витрат підприємств обумовлює необхідність розробки нових удосконалених методик їх обліку та контролю для подальшого вдосконалення процесу управління фінансово-господарською діяльністю підприємств. Розвиток та організацію бухгалтерського та управлінського обліку досліджували такі вчені: Ф. Бутинець, В. Рудницький, С. Голов, В. Швець, П. Сук та інші. Більшість вчених зазначають, що загальногосподарські витрати як і загальновиробничі мають відношення до основного виробництва, заради якого створюється підприємство [1, с.22]. Дана проблема полягає у недостатній опрацьованості окремих положень організації обліку та розподілу адміністративних витрат на підприємствах.
Метою дослідження є обґрунтування необхідності включення адміністративних витрат до собівартості продукції та рекомендацій щодо удосконалення їх обліку.
Облік адміністративних витрат у сучасних умовах вимагає нових підходів до вибору ознак їх класифікації, які дозволяють організувати систему управління витратами.
Доцільним є групування адміністративних витрат за центрами відповідальності, економічними елементами, періодами виникнення, відношенням до обсягів виробництва, можливістю регулювання.
Особливу групу утворюють витрати з управління підприємством та адміністративні витрати з обслуговування виробничого процесу. Використання цієї ознаки класифікації адміністративних витрат на практиці можливе лише з аналітичною метою, яка для обліку є недоцільною, тому що витрати на управління та обслуговування виробництва можуть включатися до різних статей калькуляції [2, с.223-224].
Згідно П(С)БО 16 до адміністративних витрат відносяться витрати, пов’язані з управлінням та організацією діяльності підприємства, які не включаються до собівартості реалізованої продукції [3]. Ці витрати в обліку списуються на фінансові результати і покриваються валовим прибутком. При збитковості підприємств, вони збільшують валові збитки і невідомо за якими видами продукції вони покриваються у виручці та ціні реалізації, а по яких – ні. Отже, виникає потреба в інформації про величину цих витрат в собівартості продукції.
В результаті проведеного дослідження обґрунтовано доцільність розподілу адміністративних витрат на окремі види виробленої продукції пропорційно загальновиробничим витратам, що забезпечить отримання повної інформації про собівартість реалізованої продукції. Приведені ознаки класифікації цих витрат дають змогу досягти раціональності у їх розподілі.
1. Ярмоленко В.П. Про склад і класифікацію виробничих витрат // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2000. - №11. – С. 20-24.
2. Дишко І.Ю., Штулер Ю.Ю. Теоретичні аспекти сутності і класифікації адміністративних витрат // Актуальні проблеми економіки. – 2010. - №5. – С. 222-227.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: Наказ Міністерства фінансів України 31.12.199 №318 // zakon.rara.gov.ua.

Посилання: Фінансова діяльність підприємства

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^