Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції державних фінансів 2014 » Швед Н.В. Основні шляхи підвищення ефективності трансмісійного механізму грошово-кредитної політики
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1419
  • Автор: Швед Н.В.
  • Дата: 19-05-2014, 11:50
 (голосов: 0)
19-05-2014, 11:50

Швед Н.В. Основні шляхи підвищення ефективності трансмісійного механізму грошово-кредитної політики

Категорія: Сучасні тенденції державних фінансів 2014

УДК 336
© Швед Н. В., 2014
ЛНУ iменi Iвaнa Фрaнкa, ЕкфМ-52с, 2014

[center][/center]Основні шляхи підвищення ефективності трансмісійного механізму
грошово-кредитної політики


Центральними банками розвинених країн світу регулярно здійснюються емпіричні дослідження дії передавального механізму грошово-кредитної політики. Необхідність таких досліджень пов'язана з тим, що результати математичного моделю¬вання дозволяють краще зрозуміти взаємозв'язки між фінансовим і реальним секторами економіки для прийняття зважених рішень щодо тактичних дій грошово-кредитної політики.
Вітчизняна модель трансмісійного механізму монетарної політики знаходиться на етапі розробки, оскільки завершення цього процесу ускладнилося світовою фінансовою кризою, що внесла значні корективи в роботу передавальних каналів. Також відсутня комплексна оцінка передавального механізму грошово-кредитної політики України. Слід зазначити, що дана тема є недостатньо дослідженою в українській науковій економічній літературі. Однак можна виділити наступних авторів, які здійснили вагомий внесок у розробку теоретичних та методологічних аспектів даної проблеми, Лисенка Р., Міщенка В., Стіглиця Д., Стельмаха В. Ніколайчука С., Сомик А.
Процес вивчення та аналізу трансмісійного механізму грошово-кредитної політики ускладнюється за рахунок відсутності однорідних та достовірних статистичних даних, які у сучасних умовах, як правило, виявляються невисокої якості та найчастіше доступні лише на коротких проміжках часу. А також значної питомої ваги «тіньового сектора», що призводить до здійснення аналізу економічних процесів за відсутності офіційних даних. За таких умов перспективним напрямком роботи стає виявлення якомога більшої кількості окремих взаємозв’язків грошово-кредитних та макроекономічних змінних, що надалі дозволить побудувати гнучку модель трансмісійного механізму, яка могла б бути використана у практиці монетарного регулювання.
Монетарна політика Національного банку України, як складова економічної політики держави, сприяє досягненню прогнозованих соціально-економічних показників шляхом реалізації поставлених цілей і завдань інструментами грошово-кредитного і валютного регулювання. Її ефективність щодо досягнення поставлених цілей значною мірою залежить від дієвості монетарного трансмісійного (передавального) механізму. Проте, на сучасному етапі розвитку грошово-кредитної політики в Україні механізм монетарної трансмісії має певні особливості, які в сукупності знижують її ефективність [1]. Нагадаємо, що йдеться про домінування у вітчизняному передавальному механізмі грошово-кредитної політики валютного каналу, який нині є основним чинником зростання пропозиції грошей в Україні, незначну роль процентного каналу в регулюванні грошово-кредитного ринку та особливості очікувань суб’єктів економіки щодо майбутньої динаміки обмінного курсу гривні щодо долара США, яка базується насамперед на змінах офіційного курсу гривні, що встановлюється Національним банком України.
Проте, в більшості європейських країн головним каналом трансмісійного механізму є процентний канал, а основним інструментом впливу на грошово-кредитний ринок – відсоткова ставка. З метою зміни акцентів в національному трансмісійному механізмі у 2002 році був ініційований перехід до інфляційного таргетування, оскільки орієнтуючись на інфляцію центральний банк здатний максимально сприяти як стабільності банківської системи, так і економічному зростанню. При цьому обгрунтованість економічних прогнозів зростає в рази, що, природно, знижує ризики для бізнесу.
У 2010 році поставлено жирну крапку в десятирічній дискусії, яка точилася довкола того, запроваджувати чи ні в Україні інфляційне таргетування. Утім, у підсумку в Україні так і не склалися передумови для переходу до класичної форми інфляційного таргетування. Режим, що базується на ціновій стабільності, має багато спільних рис з інфляційним таргетуванням, водночас містить і суттєві відмінності [2].
В умовах переходу до монетарного режиму, що ґрунтується на ціновій стабільності, для втілення намічених планів необхідно було ретельно вивчити досвід реалізації монетарної політики та функціонування трансмісійних механізмів у країнах, які успішно запровадили режим інфляційного таргетування, наприклад, Чехії, Польщі, Угорщини, Словаччини. Вивчення досвіду цих країн потрібне не для сліпого копіювання, а з метою визначення можливості його використання для підвищення ефективності дії монетарного трансмісійного механізму та грошово-кредитної політики в Україні з урахуванням вітчизняних особливостей економічного розвитку [3].
Вивчення досвіду щодо вдосконалення грошово-кредитної політики та монетарних трансмісійних механізмів у Чехії, Польщі, Угорщині, Словаччині дало змогу виділити напрями їх удосконалення в Україні з урахуванням вітчизняних особливостей. Основними з них, на нашу думку, можуть бути:
– підвищення ролі процентної політики в регулюванні грошово-кредитного ринку, що дало б змогу знизити волатильність короткострокових відсоткових ставок на вітчизняному міжбанківському ринку і через криву дохідності впливати на відсоткові ставки на фінансовому ринку, а в подальшому – на попит і пропозицію грошей та інфляцію в країні;
– вирішення проблеми ліквідності банківської системи України, що дало б змогу підвищити чутливість грошово-кредитного ринку до змін в грошово-кредитній політиці та ефективність дії монетарного трансмісійного механізму
– остаточний перехід до режиму вільного плавання обмінного курсу, що мінімізує присутність НБУ на внутрішньому валютному ринку та зменшить роль валютного каналу у вітчизняному трансмісійному механізмі;
– зниження фінансової доларизації в країні, що дасть змогу зменшити питому вагу іноземної валюти в пропозиції грошей та посилити важелі управління НБУ монетарною сферою.

Примітки:
1. Лисенко Р., Ніколайчук С., Сомик А. Монетарний трансмісійний механізм в Україні. Стаття 2. Аналіз дії трансмісійного механізму грошово-кредитної політики // Вісник Національного банку України. – 2010. – №.12. – С. 17–23.
2. Щербакова О. Основні засади грошово-кредитної політики на 2013 рік: нотатки на полях. / О.Щербакова [Електронний ресурс].// Вісник НБУ. – 2013.– Режим доступу : http://bank.gov.ua/doccatalog/document;jsessionid=D700812 F5BA5460E3F243F9765B7F65A?id=503639
3. Кисляк Р. НБУ ввів таргетування інфляції і гнучкий курс. [Електронний ресурс] / Р. Кисляк – Режим доступу: http://finance.liga.net/economics/2013/3/18/articles/33107.htm
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^