Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2015 » Станішевська Г.В. Проблеми та перспективи розвитку ринку фінансових послуг в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1069
  • Автор: Ганна
  • Дата: 21-04-2015, 23:15
 (голосов: 0)
21-04-2015, 23:15

Станішевська Г.В. Проблеми та перспективи розвитку ринку фінансових послуг в Україні

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2015

Станішевська Г.В.

Проблеми та перспективи розвитку ринку фінансових послуг в Україні

Ринок фінансових послуг є ринком, на якому відбувається обмін фінансовими ресурсами, надання кредиту та мобілізація капіталу. Об'єктивною підставою функціонування фінансового ринку є неспівпадання потреби в фінансових ресурсах з наявністю джерел задоволення цієї потреби. Ринок фінансових послуг є одним з механізмів забезпечення конкурентоспроможності економіки країни, оскільки розподіл фінансових ресурсів на цьому ринку відбувається на конкурентній основі, що дозволяє спрямувати інвестиційні потоки у найбільш привабливі сегменти економіки і тим самим сприяти економічному зростанню. Саме тому формування фінансового ринку здатного до ефективної мобілізації внутрішніх фінансових ресурсів та спроможного утримувати конкурентні позиції на глобальному ринку капіталів є надзвичайно важливим для будь - якої держави.
Фінансовий ринок - це складна економічна система, що є[1]:
- сферою прояву економічних відносин при розподілі доданої вартості та її реалізації шляхом обміну грошей на фінансові активи;
- сферою прояву економічних відносин між продавцями і покупцями фінансових активів. На фінансовому ринку взаємодіють попит в особі покупця фінансових активів і пропозиція в особі продавця цих активів. Кожний з них має свої інтереси, що можуть збігатися або не збігатися. При збігу інтересів відбувається акт купівлі-продажу, дарування, застави фінансових активів. А це означає реалізацію вартості і споживчої вартості, укладених у даних активах;
- сферою прояву економічних відносин між вартістю і споживчою вартістю тих товарів, що обертаються на цьому ринку.
Фінансовий ринок - це відношення між населенням, виробниками і державою щодо перерозподілу вільних грошових засобів на основі повної економічної самостійності, механізму саморегуляції ринкової економіки, внутрішньогалузевого і міжгалузевого переливу фінансових ресурсів [4].
Нинішній економічний стан характеризується складними процесами трансформаційних перетворень та ускладненням процесів господарювання економічних суб’єктів. Однією із невід’ємних складових економічної системи сьогодні є ринок фінансових послуг. Під ринком фінансових послуг слід розуміти економічні відносини, які виникають між фінансовими посередниками та іншими економічними агентами з приводу розподілу фінансових ресурсів, купівлі-продажу тимчасово вільних коштів та цінних паперів [3].
Як свідчить світова економічна практика ринок фінансових послуг виконує провідну роль у забезпеченні економічного зростання, виступаючи механізмом накопичення та перерозподілу тимчасово вільних фінансових ресурсів. Проте вітчизняний ринок фінансових послуг ще не досяг потрібного етапу розвитку, тому він не функціонує як дійовий механізм залучення капіталу, що вказує на актуальність дослідження.
Проблема українського ринку фінансових послуг полягає у відсутності в нього фінансових ресурсів для забезпечення інвестиційного попиту з боку реального сектору економіки. Відповідно вирішення цієї проблеми передбачає створення умов, які б дозволили додатково залучити внутрішні фінансові ресурси, а також створити привабливі умови для іноземних інвесторів [1].
Основні недоліки функціонування ринку фінансових послуг:
- недостатня ліквідність фондового ринку;
- переважання державних цінних паперів;
- недостатня прозорість діяльності емітентів та професійних учасників ринку;
- нерозвиненість правової бази, неадекватність її сучасним вимогам діяльності на ринку фінансових послуг;
- низький технологічний рівень функціонування ринкової інфраструктури;
- низький рівень корпоративної культури;
- недостатня обізнаність більшої частини населення з питань фінансового ринку [5].
Головними завданнями для підвищення ефективності функціонування ринку фінансових послуг є забезпечення зростання ліквідності ринку фінансових інструментів і привабливість довгострокових інвестицій, збільшення переліку операцій і фінансових послуг, які створять умови для продуктивного функціонування ринку фінансових послуг як механізму залучення інвестиційних ресурсів у розвиток економіки держави [1].
Ринок фінансових послуг є одним з механізмів забезпечення конкурентоспроможності економіки країни, оскільки розподіл фінансових ресурсів на цьому ринку відбувається на конкурентній основі, що дозволяє спрямувати інвестиційні потоки у найбільш привабливі сегменти економіки і тим самим сприяти економічному зростанню. Саме тому формування фінансового ринку здатного до ефективної мобілізації внутрішніх фінансових ресурсів та спроможного утримувати конкурентні позиції на глобальному ринку капіталів є надзвичайно важливим для будь-якої держави [2]. Вітчизняний ринок фінансових послуг потребує значних перетворень.
Основними шляхами оптимізації роботи ринку фінансових послуг є:
- удосконалення законодавства, що регулює ринок фінансових послуг. За допомогою участі учасників ринку в розробці законів, це дозволить врахувати всі потреби ринку фінансових послуг;
- формування конкурентоспроможних ринків фінансових послуг в Україні;
- підвищення рівня прозорості, капіталізації та ліквідності ринків фінансових послуг;
- удосконалення інфраструктури ринків фінансових послуг;
- формування сприятливого податкового клімату для учасників ринків із метою збільшення обсягів інвестицій;
- створення інформаційної бази для потенційних учасників ринку;
- сприяти тісній співпраці учасників ринку;
- розвиток інститутів колективного інвестування [3].
Що ж до вирішення проблеми мобілізації заощаджень населення і спрямування їх на задоволення інвестиційних потреб економіки існує декілька шляхів. Залучати кошти населення можна через банківські установи та створення пенсійних фондів [4].
Розв’язання окреслених завдань дасть змогу створити надійну основу для довгострокового росту ефективно функціонуючого й конкурентоспроможного ринку фінансових послуг, який може стати ефективним механізмом залучення фінансових ресурсів у розвиток національної економіки й відіграватиме важливу роль у забезпеченні економічного розвитку України [5].
Отже, за умов глобальної інтеграції ринків фінансових послуг в світовій економіці надзвичайно важливим для України постає завдання забезпечення функціонування конкурентоспроможного ринку фінансових послуг. Фінансування інвестицій в реальний сектор через канали ринку цінних паперів і залучення на ці цілі не спекулятивних вітчизняних і іноземних капіталів, повинно стати найважливішим джерелом нового етапу промислового підйому.
Список використаних джерел:
1. Бобров Є.А. Роль та місце ринку фінансових послуг у структурі фінансового ринку//Фінанси України. – 2013. - №4. – С. 88 – 94.
2. Деревко О.А. Шляхи підвищення рівня капіталізації банківського сектору // Банківська справа. - 2011. - №1. - С. 76-83.
3. Кириченко О.М. Діяльність українських інвестиційних банків // Банківська справа. - 2010. - №2. - С. 57.
4. Малютін О.К. Оцінка фінансового сектору та його значення в економічному розвитку України // Фінанси України.-2011.-№3.-С.92-100.
5. Ящук В.В. Ринки фінансових послуг як складова системи економічного розвитку//Фінанси України. – 2011. - №1. – С. 115 – 121.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^