Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
30-04-2015, 22:27

Мацала О.Р. Корупція

Категорія: Особливості економічного розвитку країн ЄС

Корупція

Сьогодні, феномен корупції вважається одним із найбільш глобальних проблем світу і являється головною перешкодою для сталого розвитку кожної окремої держави та суспільства в цілому. Корупція існує практично у всіх сферах життя суспільства та проявляється в найрізноманітніших формах і видах.
Вивчення такої теми як корупція є досить актуальним, адже вона присутня, хоча і у різних масштабах, тому з цією проблемою потрібно боротися.
Вивченням феномену корупції займалися багато вітчизняних учених, серед яких Є. В, Марич, Р. П. Марчук, М.В Фоміна, С. Г Братель., В. В Василевич, а також і зарубіжні такі як П’єр Меон, Халід Секат, Марія Шен, Пауло Мауро, Йоган Лембсдорф та інші.
Метою роботи є збір та аналіз інформації, яка стосується корупції загалом, включаючи деякі конкретні аспекти.
За визначенням Ради Європи , корупція – це хабарництво, підкуп і будь-яка інша поведінка особи, яка наділена повноваженнями у державному або приватному секторах, яка порушує свої обов’язки , причому ця поведінка має на меті отримання будь-яких переваг для себе або іншої особи. [2]
У широкому сенсі слова сутність корупції представляється як використання державними службовцями та іншими особами свого службового становища, повноважень, статусу та авторитету у своїх приватних інтересах, яке завдає шкоди значущим політичним, економічним,
соціальним, морально-етичним та іншим інтересам і цінностям держави і суспільства, і втягує в корупційні відносини інших людей (організацій), формуючи стійку систему корупційних зв'язків.[1]
Існують різні форми корупції. Вони засновані на потенційному конфлікті між професійними й особистими інтересами індивідуума: хабарництво, рокрадання, крадіжка та шахрайство, вимагання, фаворитизм, непотизм (кумівство), зловживання владою.[5]
Фактори корупції: [2]
1) Високий рівень регулювання та низький рівень конкуренції
2) Високий рівень державних витрат
3) Зростання міжнародної торгівлі
4) Низька заробітна плата посадових осіб
5) Високий рівень оподаткування
6) Низький рівень свободи преси
7) Поширена бідність
8) Несправедлива процедура найму та просування по службі
9) Державне втручання

Оскільки корупція носить прихований характер, її досить важко
виміряти, але можливо дослідити сприйняття корупції в певній країні. Для цього використовують різного роду індекси, які оприлюднюють рейтинги. Найвідомішим індексом являється індекс Сприйняття Корупції.
Існують дослідження не лише згубного впливу корупції на економіку, а й позитивного. Так, Меон та Секат у своїй праці «Does Corruption Grease or Sand the Wheels of Growth?» стверджують, що корупція може бути економічно виправданим явищем, оскільки це дає можливість обійти неефективність регулювання та бюрократизм, і дозволяє приватному сектору виправити невдачі уряду і його неефективність. [4]
Все таки, більше дослідників схиляються до думки, що корупція має негативний безпосередній вплив на економічне зростання та розвиток, тобто впливає на певні фактори, що сприяють посиленню економічного зростання, таких як інвестиції, рівень оподаткування, склад і ефективність державних витрат. [3]
В загальному, дані по різних країнах показують, що корупція існує у країнах з більш низькими темпами зростання, ВВП на душу населення, економічною нерівністю, а також з низьким рівнем розвитку населення.

Використані джерела:
1. Качкина Т.Б. Коррупция и основные элементы стратегии противодействия ей: [Учебное пособие] / Т.Б. Качкина , А.В. Качкин — Ульяновск:ОАО «Областная типография «Печатный двор». 2010. — с. 14.

2. Фоміна М.В. Корупція і тіньова економіка: політ економічний аспект: [Монографія] / М.В. Фоміна, В.В. Приходько, М.Г. Каптуренко. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – С. 25 .
3. Marie Chêne The Impact Of Corruption On Growth Andinequality //Transparency International . - 2014.

4. Méon, P. 2005. Does Corruption Grease or Sand the Wheels of Growth? /P. Méon, K. Sekkat. – 2005 . [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://projects.iq.harvard.edu/gov2126/files/meonsekkat_2006.pdf

5. Tools to Support Transparency in Local Governance //UN-HABITAT. - March 2004. [ Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ww2.unhabitat.org/publication/TOOLKITGOVERNANCE.pdf

Посилання: корупція, економічне зростання, ЦСЄ

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^