Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2016 » Кучерепа Н. Проблеми та перспективи розвитку ринку фінансових послуг в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
23-10-2016, 22:07

Кучерепа Н. Проблеми та перспективи розвитку ринку фінансових послуг в Україні

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2016

Кучерепа Назар Тарасович, 2016
ЛНУ ім. Івана Франка
Екф-43с

Проблеми та перспективи розвитку ринку фінансових послуг а Україні

Ринок фінансових послуг є ринком, на якому відбувається обмін фінансовими ресурсами, надання кредиту та мобілізація капіталу. Об'єктивною підставою функціонування фінансового ринку є невідповідність потреби в фінансових ресурсах з наявністю джерел задоволення цієї потреби. Ринок фінансових послуг є одним з механізмів забезпечення конкурентоспроможності економіки країни, оскільки розподіл фінансових ресурсів на цьому ринку відбувається на конкурентній основі, що дозволяє спрямувати інвестиційні потоки у найбільш привабливі сегменти економіки і тим самим сприяти економічному зростанню.
На вітчизняному фінансовому ринку існує багато проблем, пов'язаних з недостатньою ефективністю діяльності фінансового сектора країни, низьким рівнем економічної грамотності та поінформованості споживачів фінансових послуг щодо особливостей функціонування фінансових установ і можливостей отримання необхідних фінансових послуг, недостатньою довірою населення до діяльності фінансових посередників, відсутністю достатньої практики ринкових відносин тощо.
Проаналізувавши дослідження українських вчених можна виділити такі основні проблеми функціонування вітчизняного ринку фінансових послуг. Серед них:
- недосконалість законодавчого та нормативного регулювання процесів реалізації окремих фінансових послуг, а в деяких випадках, відсутність його взагалі; недостатній рівень захисту прав споживачів фінансових послуг; відсутність компенсаційних механізмів захисту вкладень населення в секторі небанківського фінансового посередництва;
- недостатні капіталізація та конкурентоспроможність національних фінансових установ;
- недостатній професійний рівень керівництва і персоналу певної частини фінансових установ, що обумовлює застосування у їхній діяльності малоефективних і непрозорих стандартів корпоративного управління та розкриття інформації;
- недостатні капіталізація та конкурентоспроможність національних фінансових установ;
-неналежний рівень інформованості населення щодо послуг, їх видів і фінансових посередників (особливо небанківської сфери), що надають ці послуги;
-низький попит на послуги через високі на них тарифи та недовіру населення у зв'язку з певними стереотипами, пов'язаними із банкрутством фінансових установ;
-недостатнє державне регулювання та нагляд за діяльністю банківських і небанківських фінансових посередників, здатних забезпечити цивілізованість, відкритість ринку фінансових послуг і доступність до нього;
- невідповідність законодавчого регулювання окремих видів фінансових послуг європейським нормам та ін. [4, с. 26]
На мою думку, ринок фінансових послуг є інфраструктурою, яка вимагає комплексного підходу до вирішення своїх проблем. Необхідно поставити перед собою стратегічне завдання та розробити конкретні заходи по його виконанню. Особливо це стосується вирішення законодавчих питань. Законодавство з питань функціонування ринку фінансових послуг повинно мати вигляд узгоджених між собою пакетів документів, які регламентують максимально прості правила поведінки на ринку цінних паперів.
Серед найважливіших завдань підвищення ефективності функціонування вітчизняного ринку фінансових послуг і подолання проблем у його розвитку можна виділити розширення спектру фінансових послуг для найбільш повного задоволення потреб їх споживачів. Також потрібно удосконалити діяльність фінансового сектору країни та підвищити його роль в інвестиційних процесах. Звернути увагу потрібно також і на підвищення конкурентоспроможності національних фінансових установ шляхом підвищення їх ліквідності та капіталізації, важливо також не допустити зловживань з боку фінансових установ. Як уже згадувалося потрібно удосконалити законодавче та нормативне регулювання діяльності фінансових установ, розмежувати контролюючі функції та функції нагляду між НБУ та Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку. Звернути увагу також потрібно і на посилення захисту прав споживачів фінансових послуг, що неодмінно збільшить довіру до фінансових установ. Неодмінно потрібно удосконалювати інфраструктуру ринку фінансових послуг і системи біржової торгівлі фінансовими активами. Крім того, потрібно також проводити інтеграцію національного ринку фінансових послуг у європейський та світовий ринки. [3,4]
Розвиток ринку фінансових послуг в Україні повинен бути спрямований на забезпечення повної збалансованості та узгодженості стратегічних пріоритетів розвитку фінансового сектора з визначеними макроекономічними та соціальними пріоритетами розвитку країни. За таких умов фінансовий сектор буде спроможний генерувати достатній обсяг інвестиційних і кредитних ресурсів для забезпечення економічного зростання країни та підвищення добробуту її громадян.

У кожній державі на ринку фінансових послуг, крім банків (суто кредитних установ), а також поштових служб, існують фінансові установи, які надають широкий спектр фінансово-кредитних послуг, а також здійснюють операції з цінними паперами.
Водночас ринок фінансових послуг в Україні розвивається дуже повільно. Українські компанії, які надають фінансові послуги, поки що не можуть конкурувати з аналогічними компаніями на міжнародному ринку. Частково цей процес гальмувався відсутністю відповідного законодавства, яке б регулювало порядок надання окремих фінансових послуг. 3 іншого боку, на становлення ринку фінансових послуг негативно вплинула нестабільність української валюти, яка була спричинена незбалансованістю економіки та грошово-кредитної політики держави.
Отже, можна констатувати, що за умов глобальної інтеграції ринків фінансових
послуг надзвичайно важливим завданням для кожної країни є забезпечення функціонування
конкурентноспроможного ринку фінансових послуг. Фінансування інвестицій в реальний
сектор через канали ринку цінних паперів і залучення на ці цілі неспекулятивних
вітчизняних та іноземних капіталів має стати найважливішим джерелом нового етапу
економічного розвитку.

Список використаної літератури:
1. Закон України “Про ринок фінансових та державне регулювання ринків фінансових послуг”// редакція від 19. 10. 2016р.
2. Бакаєв Л. О., Соколова Е. О., Шиндирук І. П., Грознецька Л. П. Ринок фінансових послуг. Навчальний посібник. – К.: ДЕТУТ, 2014. – 384 с.
3. Лобода Н.О.: ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ//стаття 2015р.
4. Еш С. М.: Ринок фінансових послуг: підручник Центр учбової літератури 2015. – 400с.

Посилання: Екф -43с

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^