Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2017 » Брездень Н.І. Ринок фінансових послуг: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1429
  • Автор: Наталія
  • Дата: 14-04-2017, 15:46
 (голосов: 0)
14-04-2017, 15:46

Брездень Н.І. Ринок фінансових послуг: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення

Категорія: Фінансовий ринок 2017

Ринок фінансових послуг: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення

Однією з найважливіших проблем економіки України, яка потребує нагального вирішення є незадовільний фінансовий стан, що проявляється в неефективному розміщенні фінансових ресурсів, недостатньому фінансовому забезпеченні подальшого розвитку на фінансовому ринку, неспроможності утримати конкурентні позиції.
Ринок фінансових послуг є одним з механізмів забезпечення конкурентоспроможності економіки країни, оскільки він дозволяє спрямувати інвестиційні потоки у найбільш привабливі сегменти економіки і тим самим сприяти економічному зростанню. Саме тому зміцнення ринку фінансових послуг України потребує дослідження сучасного стану його розвитку, виявлення проблем і своєчасності визначення основних напрямів його розвитку, що в сукупності впливає на ефективність функціонування економіки країна загалом.
Сьогодні на ринку фінансових послуг склалася низка тенденцій і напрямів розвитку, що суттєво впливають на якість і специфіку послуг фінансових установ. До них, зокрема, можна віднести домінування банківського сектора з активами, що складають майже 90% активів усіх фінансових посередників. Протягом останніх п'яти років загальний банківський сектор збільшився в п'ять разів і став співрозмірним з банківськими секторами більш успішних перехідних економік [5].
Небанківські фінансові посередники займають значно меншу частину ринку. Найбільш розвинуті − страхові компанії, займають 7% від всього ринку фінансових послуг та 89% від небанківського ринку фінансових посередників. Протягом останніх кількох років страхові компанії розвиваються стрімкими темпами, проте про якість цього розвитку важко робити висновки, бо значна частина страхових угод укладаються підприємствами для уникнення оподаткування прибутку.
Глобалізація світових економічних процесів та її вплив на фінансовий сектор також суттєво позначаються на тенденціях, що панують у фінансовому секторі економіки. Похідними від цього є процеси злиття й поглинання українських фінансових установ іноземними корпораціями, групами компаній, холдингами і т. п. [1].
Для економіки країни характерні високий рівень доларизації, готівкових розрахунків та процентних ставок. Також проблема українського ринку фінансових послуг полягає у відсутності в нього фінансових ресурсів для забезпечення інвестиційного попиту з боку реального сектора економіки. Відповідно, вирішення цієї проблеми передбачає створення умов, які б давали змогу додатково залучити внутрішні фінансові ресурси, зокрема, заощадження населення та «тіньовий капітал» до інвестиційної діяльності, а також створити привабливі умови для іноземних інвесторів [2].
Така ситуація типова для країн із перехідною економікою і є результатом незавершеності законодавчого регулювання діяльності фінансових інститутів та ринків, а також непродуманості економічної політики, щодо приватизації, валютного регулювання, підтримання низької інфляції тощо. Як наслідок, невеликий та фрагментований фінансовий ринок не виконує притаманних йому функцій, зокрема [3]:
1. Мобілізація капіталу інвесторів.
2. Диверсифікація капіталу та забезпечення інструментів для ефективного управління ризиками.
3. Надання учасникам ринку інформації про ціни фінансових інструментів, що сприятиме більш ефективному розподілу ресурсів.
4. Сприяння кращому корпоративному управлінню.
5. Забезпечення ефективної системи розрахунків та клірингу.
6. Зменшення проблеми несиметричності інформації між учасниками ринку.
Окрім цього нерозвиненість українського фондового ринку створює ряд перешкод для проведення економічної політики і є фактором стримування подальшого економічного розвитку. Через практичну відсутність високоліквідних інструментів з низькими ризиками, суттєво обмежені наявні інструменти монетарної політики. Центральний банк здебільшого покладається на використання резервних вимог, що не є гнучким і ефективним інструментом.
Не менш важливими перешкодами, що стримують подальший розвиток фінансового ринку:
- недосконалість ефективного механізму захисту прав споживачів та 23 кредиторів;
- низький рівень розвитку інституційних інвесторів;
- складність процедур реструктуризації;
- недовіра та необізнаність роздрібного інвестора;
- відсутність належних пруденційних вимог та регулювання ринку небанківських фінансових послуг;
- недосконалість податкового законодавства;
- обмеження валютного законодавства [4].
Для вирішення цих проблем насамперед необхідно забезпечити проведення активної державної політики, яка повинна бути направлена на подальший розвиток системи регулювання фінансового ринку та нагляду.
Отже, в цілому державна політика у сфері підвищення ефективності функціонування фінансового ринку України повинна включати єдиний збалансований комплекс заходів, спрямованих на забезпечення стабільності та стійкості фінансової системи, ефективний контроль руху фінансових потоків, раціональне використання фінансових ресурсів.

Список використаних джерел:
1. Фурман В. Перспективи створення альянсів страхових компаній і банків в Україні // Вісник НБУ. – 2012. – № 4. – С. 20–22.
2. Лютий І., Дрозд Н. Вплив держави на ринок фінансового капіталу України // Фінанси України. – 2010. – №8. – С. 63–72.
3. "Концепція подальшого проведення пенсійної реформи 2010 − 2017" розпорядженням КМУ № 1224р від 14.10.2009 р.
4. Чухно А. Сучасна фінансово-економічна криза: природа, шляхи і методи її подолання //Економіка України. – 2011. – №2. – С. 4–13.
5. Неліпович О.В. Посилення ролі накопичувальної складової як основний напрям реформування пенсійної системи України // Вісник Хмельницького національного університету 2010, № 1, T. 1. − С. 65-69.

Посилання: Ринок фінансових послуг

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^