Стратегічні орієнтири » Фінанси підприємств 2017 » Соловей М. Нормативно-правові засади планування прибутку суб’єктів господарювання
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
6-06-2017, 09:18

Соловей М. Нормативно-правові засади планування прибутку суб’єктів господарювання

Категорія: Фінанси підприємств 2017

Соловей Марія
Львівський національний університет ім.І.Франка
ЕКфм-61с

Нормативно-правові засади планування прибутку суб’єктів господарювання[center][/center]

Для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємством необхідно дотримуватися певних законодавчих та нормативних актів, що розроблені урядом, Президентом, міністерствами та відомствами, тобто правове поле, під яким слід розуміти сукупність кодексів та законів України, указів президента України, постанов кабінету міністрів, нормативних актів органів державного регулювання, що у межах своїх повноважень провадять державне регулювання підприємницької діяльності, а також сукупність внутрішньогосподарських документів. Звичайно, таке законодавче поле не існує відокремлено і являється органічною складовою фінансового права.
Загалом, правове поле управління прибутком проявляється двояко. По-перше, це сукупність нормативно-правових актів, які регулюють фінансово-економічні та організаційно-правові аспекти управління прибутком суб’єкта господарювання. Серед таких нормативно-правових актів, які безпосередньо чи опосередковано регулюють фінансові відносини на підприємстві, що пов’язані із планування, контролем, формування, розподілом, перерозподілом та споживанням прибутку суб’єкта господарювання, можна виділити наступні групи: (1) законодавчі акти; (2) підзаконні нормативні акти; (3) внутрішньогосподарські документи, по-друге, це сукупність державних органів, які здійснюють реалізацію певних функцій по державному регулюванню фінансів суб’єктів господарювання взагалі та управління прибутком підприємством зокрема, а також об’єктивно сформовані та відтворювані форми та методи участі держави у системі економічних відносин щодо підприємницької діяльності в ринковому середовищі України підприємств шляхом вироблення відповідних фінансових та економіко-правових норм та правил [2].
Законодавче регулювання управління прибутком суб’єктів господарювання в Україні формується як ієрархічна структура, в основі якої стоїть Конституція України. Цивільний кодекс України, Арбітражний кодекс, Арбітражно-процесуальний кодекс, Кодекс про адміністративні правопорушення та Кримінальний кодекс регулюють управління фінансами підприємства через встановлення певних вимог або ж обмежень щодо фінансових відносин, які виникають з приводу формування, розподілу, перерозподілу на споживання прибутку підприємств, – встановлення правовідносин між суб’єктами управління, форм та методів цивільно-правового забезпечення управління прибутком, визначення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення відповідного законодавства України.
Загалом, законодавчу базу управління прибутком підприємств можна умовно розподілити на дві частини – група специфічних та група загальних законодавчих актів. При цьому головним елементом законодавчого поля, своєрідною конституцією управління прибутком суб’єктів господарювання в Україні незалежно від їх фінансово-правової організації являється Податковий кодекс України.
Під групою загальних законодавчих актів як складової законодавчої бази управління прибутком підприємств слід розуміти сукупність кодексів та законів України, які регулюють фінансово-господарську діяльність суб’єктів підприємницької діяльності, визначаючи особливості організації фінансів підприємства відповідно до потреб управління прибутком, у тому числі: (1) грошові розрахунки у готівковій та безготівковій формі; (2) регулювання виникнення, формування та визнання затрат суб’єктів господарювання; (3) регулювання виникнення, формування та визнання доходів суб’єктів господарювання; (4) валютне регулювання; (5) порядок виникнення та виконання договірних зобов’язань та інші.
З іншого боку, підзаконні нормативні акти органів виконавчої влади, по суті, забезпечують виконання сукупності завдань нормативного регулювання підприємницької діяльності суб’єктів господарювання у ринковому середовищі України з метою отримання підприємницького прибутку, зокрема: (1) тлумачення та конкретизація положень законодавчих актів; (2) нормативне регулювання окремих питань, віднесених до компетенції відповідних державних органів; (3) контроль за дотриманням суб’єктами господарювання чинного законодавства України та правозастосування тощо, таким чином, підзаконні нормативні акти у системі нормативно-правового регулювання на підприємстві управління його прибутком являються продуктом державних органів виконавчої влади, які у межах своєї компетенції реалізують функції державного регулювання підприємницької діяльності, у даному випадку – фінансових відносин з приводу управління прибутком суб’єкта господарювання [4].
Регуляторні нормативно-правові акти, що регулюють управління прибутком підприємства наступні:
– Податковий кодекс України;
– Господарський Кодекс України;
– Положення «Стандарти» бухгалтерського обліку № 3, 16.
Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання), яка базується на різноманітності суб’єктів господарювання різних форм власності [1].

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15
.rusnauka.com/7_NITSB_2014/Economics/3_162091.doc.htm
2. Кирилов О.Д. Інформаційне забезпечення управління прибутком підприємства / О.Д. Кирилов, О.О. Гречишкіна [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.confcontact.com/2007mart/7_kirill.php
3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 19. – 97 с.
4. Тищенко Т.Ю. Особливості управління прибутком підприємства в сучасних умовах / Т.Ю. Тищенко [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/29_DWS_2012/Economics/10_120784.doc.htm
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^