Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Широкова О.В. Основні види цінних паперів як основи ефективного функціонування фондового ринку України
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2289
  • Автор: bilosnigka
  • Дата: 11-06-2011, 02:56
 (голосов: 0)
11-06-2011, 02:56

Широкова О.В. Основні види цінних паперів як основи ефективного функціонування фондового ринку України

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Широкова О.В., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-53с

Основні види цінних паперів як основи ефективного функціонування фондового ринку України

В умовах глобальної соціально-економічної нестабільності,однією із ключових проблем є нестача фінансових ресурсів. Наявність в країні ефективно функціонуючого ринку цінних паперів є одним із шляхів розвязанняня цієї проблеми,оскільки являє собою джерело отримання додаткових фінансових ресурсів. Сучасний ринок цінних паперів в Україні складається з ринків акцій, державних та муніципальних облігацій внутрішньої позики, корпоративних облігацій, казначейських зобов’язань, векселів, інвестиційних, ощадних, майнових і компенсаційних сертифікатів, житлових чеків, облігацій зовнішньої позики.
На сьогоднішній день у зарубіжній та вітчизняній практиці чимало уваги приділяють загальній характеристиці цінних паперів, оскільки на фондовому ринку здійснюється їхня купівля-продаж, що і призводить до збільшення фінансових ресурсів. Отже все це визначає доцільність детального розгляду видів цінних паперів.
Цінні папери – це грошові документи, що засвідчують право на володіння позикою або відносини з нею, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів чи відсотків, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам [1].
Існують різні групи фінансових інструментів,які забезпечують обіг фінансових ресурсів на ринку цінних паперів. Зокрема виділяють:
• пайові цінні папери;
• боргові цінні папери;
• похідні цінні папери.
Відповідно до Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок» [1] в Україні можуть випускатися і обертатися такі види цінних паперів:
• акції;
• облігації внутрішніх республіканських і місцевих позик;
• облігації підприємств;
• казначейські зобов’язання республіки;
• ощадні сертифікати;
• векселі;
• приватизаційні папери.
Акція – цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства. Акції можуть бути іменними та на пред’явника, привілейованими та простими [1].
Облігація – цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений в ньому строк з виплатою фіксованого проценту[14]. Випускаються облігації таких видів:
• облігації внутрішніх державних і місцевих позик.
• корпоративні облігації. Облігації можуть випускатися іменними та на пред’явника, процентними і безпроцентними (цільовими), що вільно обертаються або з обмеженим колом обігу.
Казначейські зобов’язання України – вид цінних паперів на пред’явника, що розміщуються виключно на добровільних засадах серед населення, засвідчують внесення їх власником грошових коштів до бюджету і дають право на одержання фінансового доходу[1]. Випускаються такі види казначейських зобов’язань:
• довгострокові – від 5 до 10 років;
• середньострокові – від 1 до 5 років;
• короткострокові – до одного року.
Ощадний сертифікат – письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів, яке засвідчує право вкладника на одержання після закінчення встановленого строку депозиту і процентів по ньому [2, c.18].
Вексель – цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю). Випускаються прості та переказні векселя [3].
Інвестиційний сертифікат – цінний папір, який випускається інвестиційним фондом або інвестиційною компанією і дає право на отримання доходу по ньому у вигляді дивіденду, а після закінчення встановленого строку викупається фондом. Інвестиційні сертифікати можуть бути іменними та на пред’явника [1].
Ф’ючерсний контракт — це угода між продавцем або покупцем, з одного боку, і кліринговою палатою ф’ючерсної біржі, з іншого боку, про постачання (прийняття) стандартної кількості базових інструментів за узгодженою ціною на конкретну дату в майбутньому. Ф’ючерсні угоди укладаються між двома сторонами, однією з яких завжди є клірингова (розрахункова) палата ф’ючерсної біржі, що виконує роль гаранта здійснення всіх контрактів
Форвардний контракт – стандартний документ, який засвідчує зобов’язання особи придбати (продати) цінні папери, товари або кошти у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін такого продажу під час укладення такого форвардного контракту.
Опціон – стандартний документ, який засвідчує право придбати (продати) цінні папери (товари, кошти) на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією ціни на час укладення такого опціону або на час такого придбання за рішенням сторін контракту.
Також виділяють різні класифікації цінних паперів,серед яких найпопулярнішими є:
1. За емітентами:
• державні;
• приватні;
• міжнародні;
2. За способом виплати доходу:
• з фіксованим доходом;
• з плаваючим доходом;
3. За способом реєстрації:
• іменні;
• на пред’явника.
Також розрізняють види цінних паперів за порядком розміщення,формою випуску та формою існування [1].
Загалом,можна сказати,що за якою б класифікацією дослідники даної проблематики не розглядали цінні папери, важливо вибрати для купівлі -продажу на фондовому ринку ті цінні папери,на які,в залежності від економіко -політичної ситуації в країні, є попит. Це слугуватиме як оптимізації структури портфелю цінних паперів банків чи підприємств, відштовхуючись від мети їхньої діяльності,так і збільшенню фінансових ресурсів в економіці країни.
Список використаних джерел:
1. Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок», N 3480-IV від 23.02.2006.
2. Павлов В. І., ПилипенкоІ. І. , Кривов'язюкІ. В. Цінні папери в Україні : навч. посібник / Державна академія статистики, обліку та аудиту, Тернопільська академія народного господарства. - К. : Кондор, 2008. - 400 с.
3. Закон України «Про іпотеку» вiд 05.06.2003 № 898-IV
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^