Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2017 » Процишин В.І. Світові центри торгівлі фінансовими інструментами
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
1-11-2017, 00:30

Процишин В.І. Світові центри торгівлі фінансовими інструментами

Категорія: Фінансовий ринок 2017

Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку економічна політика будь-якої держави здійснюється за допомо- гою валютних та фінансово-кредитних механізмів. Ця сфера історично пов’язана з національною та міжнародною економікою, розвиток яких переплітається, що приводить до збільшення міжнародних потоків товарів, послуг та капіталу. Нині намітилася тенденція тяжіння фінансового капіталу до міжнародних фінансових центрів. Крім того, фінансові потоки є так званим «лакмусовим папірцем» про стан кон’юнктури фінансового сектору країни, який є орієнтиром для прийняття рішень урядами, ТНК, міжнародними менеджерами [1, c. 134].
Мета статті. Аналіз підходів до визначення поняття «міжнародний фінансовий центр», дослідження умов та стадій формування фінансових центрів в умовах трансформації глобальної фінансової системи.
Світові фінансові центри – центри зосередження банків і спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів, що здійснюють міжнародні валютні, кредитні та фінансові операції, операції з цінними паперами, золотом [2, с. 105]. Згідно з існуючими дослідженнями, світові фінансові центри виникають на основі національних фінансових ринків, які раніше за інші пройшли всі три стадії розвитку (від місцевого ринку до світового фінансового ринку). Виникнення та географічне розташування світових фінансових центрів є наслідком тенденцій у світо- вій економіці, проте їх функціонування має здатність впливати як на розвиток світової економіки в цілому, так і на економіки окремих країн, де вони розташовані.
Для того щоб перетворитися у розвинений світовий фінансовий центр, здатний обслуговувати зростаючі світові потоки капіталу між собою та іншими міжнародними, регіональними та місцевими фінансовими ринками, центр повинен володіти всіма необхідними елементами підтримки як своїх національних, так і міжнародних операцій. Щоб створити свій міжнародний фінансовий ринок, Лондон, наприклад, витратив на це декілька століть, Нью- Йорк і Токіо, у свою чергу, витратили на цей процес близько 100 років. Однак в останні десятиріччя встановлюється тенденція більш швидкого формування світових фінансових центрів, – це стає можливим завдяки чіткій та спрямованій політиці у цій сфері [1, с. 6].
Обов’язковими умовами, які відповідають статусу світового фінансового центру є:
– стійкість фінансової системи та стабільна валюта, яка забезпечує довіру серед іноземних інвесторів;
– наявність розвиненої кредитної системи;
– наявність сучасної технологічної фондової біржі;
– ліберальні податкові та правові умови, що не перешкоджають фінансовим операціям та інвестиціям і дають можливість ефективно розподілити кошти;
– широкий спектр інструментів фінансового ринку, що надає інвесторам капіталу різноманітність варіантів з точки зору витрат, ризику, строків, ліквідності та контролю;
– наявність ефективних міжнародних систем зв’язку, які дозволяють ефективно здійснювати безготівкові розрахунки та готівкові платежі;
– зручне географічне положення;
– наявність кваліфікованих кадрів, спроможних ефективно працювати у фінансових інститутах, інфраструктурних та консультаційних організаціях, а також у регулюючих органах;
– економічна свобода: фінансовий ринок не може існувати без свободи діяльності, споживання, накопичення та інвестування [3].
У процесі підвищення свого статусу фінансовий центр проходить через такі три етапи:
− розвиток локального ринку;
− перетворення місцевого ринку в регіональний фінансо- вий центр;
− формування міжнародного фінансового центру (рис. 1).
Процишин В.І. Світові центри торгівлі фінансовими інструментамиРис.1 Стадії розвитку міжнародного фінансового ринку


Українські компанії мають досвід виходу на міжнародні ринки оскільки український фондовий ринок є надто слабким. На Варшавській фондовій біржі навіть виділили спеціальний індекс WIG-Ukraine, який вимірює динаміку змін українських компаній. Точкою відліку для індексу було взято 31 грудня 2010 року. У цій точці часу індексу було присвоєно значення 1000. Надалі зміна значення вартості акції впливає на індекс пропорційно вазі акції. Станом на 31.10.2017 індекс становить 510,3
Висновки. Проведене дослідження дає підстави зробити висновок, що в умовах панування світової фінансової системи фінансові центри є єдиним можливим способом збереження державного фінансового і технологічного суверенітету країн базування та країн-учасниць. У світі склався цілодобово діючий міжнародний ринковий механізм, який є ефективним засобом управління світовими фінансовими потоками

CПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ключников И. К. Финансовые центры: теория и механизмы развития / И. К. Ключников, О. А. Молчанова,
О. И. Ключников. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2012. – 330 с.
2. Красавин Л. Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / Л. Н. Красавин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2010. – 576 с.
3. Сахаров А. А. Международные финансовые центры [Электронный ресурс] / А. А. Сахаров // Методический журнал «Регламентация банковских операций. Документы и комментарии». – Режим доступа :http://www.reglament.net/bank/reglament/2009_2_article.htm

Посилання: світове господарство, фінансовий ринок

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^