Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2017 » Юркевич Л. РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
1-11-2017, 14:20

Юркевич Л. РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ

Категорія: Фінансовий ринок 2017

Юркевич Лілія

РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ
Однією з сучасних проблем економіки України є незадовільний фінансовий стан, що проявляється в неефективному розміщенні фінансових ресурсів, недостатньому фінансовому забезпеченні подальшого розвитку на фінансовому ринку, неспроможності утримати конкурентні позиції. Становлення й розвиток ринку фінансових послуг є однією з передумов ефективного функціонування всіх сфер і ланок економіки країни. На ринку фінансових послуг існує безліч проблем, які потребують вирішення. Значний внесок у розробку питань функціонування ринку фінансових послуг зробили економісти: В. Андрущенко, А. І. Басова, О. Білорус, С. Боринець, В. Будкін, О. Гаврилюк, А. Гальчинський,, В. І. Колеснікова, Ю. І. Львова, Я. М. Міркіна, В. С. Торкановський та інші. Однак не всі аспекти окресленої проблеми знайшли відображення в їхніх публікаціях.
Ринок фінансових послуг є ринком, на якому відбувається обмін фінансовими ресурсами, надання кредиту та мобілізація капіталу. Об’єктивною підставою функціонування фінансового ринку є неспівпадання потреби в фінансових ресурсах з наявністю джерел задоволення цієї потреби. Ринок фінансових послуг є одним з механізмів забезпечення конкурентоспроможності економіки країни, оскільки розподіл фінансових ресурсів на цьому ринку відбувається на конкурентній основі, що дозволяє спрямувати інвестиційні потоки у найбільш привабливі сегменти економіки і тим самим сприяти економічному зростанню .
Фінансовий ринок – це складна економічна система, що є:
– сферою прояву економічних відносин при розподілі доданої вартості та її реалізації шляхом обміну грошей на фінансові активи;
– сферою прояву економічних відносин між продавцями і покупцями фінансових активів;
– сферою прояву економічних відносин між вартістю і споживчою вартістю тих товарів, що обертаються на цьому ринку .
Сьогодні на ринку фінансових послуг склалася низка тенденцій і напрямів розвитку, що суттєво впливають на якість і специфіку послуг фінустанов. До них, зокрема, можна віднести домінування банківського сектора над усіма іншими на фінансовому ринку . Глобалізація світових економічних процесів та її вплив на фінансовий сектор також суттєво позначаються на тенденціях, що панують у фінансовому секторі економіки. Похідними від цього є процеси злиття й поглинання українських фінансових установ іноземними корпораціями, групами компаній, холдингами тощо .
Проблема українського ринку фінансових послуг полягає у відсутності в нього фінансових ресурсів для забезпечення інвестиційного попиту з боку реального сектора економіки. Відповідно, вирішення цієї проблеми передбачає створення умов, які б давали змогу додатково залучити внутрішні фінансові ресурси, а також створити привабливі умови для іноземних інвесторів.
Узагальнюючи вищенаведене, можна виокремити основні проблеми ринку фінансових послуг:
– відсутність належних правових засад для повноцінного розвитку ринку фінансових послуг;
– постійні зміни в законодавчій базі щодо функціонування ринку фінансових послуг;
– недостатнє державне регулювання та нагляд за діяльністю банківських і небанківських фінансових посередників;
– відсутність концепції довгострокового розвитку банківських і небанківських інститутів на ринку фінансових послуг;
– нерозвиненість інфраструктури ринку фінансових послуг, зокрема − депозитарної системи;
– недостатність капіталу та низький рівень професійної підготовки працівників значної частини небанківських фінансових установ;
– відсутність якісної системи обліку, звітності, розкриття інформації щодо діяльності фінансових установ в Україні;
– наявність факторів великих «ризиків» для інвесторів, позичальників і інших користувачів фінансових послуг;
– значний ступінь недовіри до частини небанківських фінустанов .
Для вирішення цих проблем насамперед необхідно забезпечити проведення активної державної політики, яка повинна бути направлена на подальший розвиток системи регулювання фінансового ринку та нагляду.
Отже, в цілому державна політика у сфері підвищення ефективності функціонування фінансового ринку України повинна включати єдиний збалансований комплекс заходів, спрямованих на забезпечення стабільності та стійкості фінансової системи, ефективний контроль руху фінансових потоків, раціональне використання фінансових ресурсів.

Література:
1. Урусова З. П. Проблеми та перспективи розвитку ринку фінансових послуг в Україні / З. П. Урусова, В. В.
Ярмош, А. А. Урусов // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2014. – № 2. – С. 137-139.
2. Еш, С. М. Фінансовий ринок: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Еш ; Нац. ун-т харч. технологій. –
К. : Центр учбової літератури, 2009. -528 с.
3. Бєлєнький П., Другов О. Розвиток системифінансових посередників України в умовах посилення глобаліза-
ційних процесів // Вісник НБУ.– 2009. – № 12. – С. 30–33.
4. Фурман В. Перспективи створення альянсів страхових компаній і банків в Україні // ВісникНБУ. – 2012. –
№ 4. – С. 20–22.
5. Фандєєва Н.В. Основні проблеми розвитку ринку фінансових послуг України [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.rusnauka.com/19_NNM_2007/Economics/22976.doc.htm
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^