Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2018 » Гурська Ю.О. Вплив процентної політики Національного банку України на грошово-кредитну сферу
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1232
  • Автор: Yulia Hurska
  • Дата: 2-04-2018, 23:22
 (голосов: 0)
2-04-2018, 23:22

Гурська Ю.О. Вплив процентної політики Національного банку України на грошово-кредитну сферу

Категорія: Фінансовий ринок 2018

Гурська Ю.О.
студентки групи ЕкфМ-62с
Львівського національного університету ім. Івана Франка

Одним з головних механізмів впливу НБУ на економічні процеси в країні є процентна політика як складова грошово-кредитної політики. За її допомогою центральний банк країни має можливість діяти на попит і пропозицію грошових засобів через зміну процентних ставок за власними операціями, а, відтак, опосередковано впливати на відсоткові ставки за операціями учасників грошово-кредитних відносин.
Суть процесу передачі змін від застосування інструментів процентної політики НБУ на фінансовий та реальний сектори економіки можна відобразити за допомогою монетарного трансмісійного механізму, зокрема його каналу процентної ставки. Зміна офіційної ставки впливає на зміну процентних ставок на міжбанківському ринку, що своєю чергою зумовлює зміну ринкових процентних ставок. Це впливає на рішення суб’єктів економіки щодо споживання, заощадження та інвестування. Потім відбувається зміна рівня сукупного попиту, ділової активності та здійснюється вплив на інфляцію та цінову стабільність в країні.
Процентна політика НБУ передбачає застосування таких груп інструментів монетарного регулювання:
1. ключової процентної ставки, тобто облікової ставки. Її вплив на грошово-кредитний ринок забезпечується тим, що саме за цією ставкою проводяться основні операції з регулювання ліквідності [3].
2. коридору процентних ставок за інструментами постійного доступу з надання та вилучення ліквідності на термін овернайт. Такий інструмент впливає на коливання процентних ставок на міжбанківському кредитному ринку і визначає їх розмір із врахуванням ключової ставки [3]. До таких процентних ставок відносять ставки за кредитами «овернайт» та депозитними сертифікатами «овернайт». Межі коридору процентних ставок симетричні щодо облікової ставки і в разі її зміни змінюються на аналогічну величину [5].
Взаємозв’язок між цими інструментами можемо проілюструвати за допомогою рисунка 1.

Гурська Ю.О. Вплив процентної політики Національного банку України на грошово-кредитну сферу

Рис. 1. Динаміка основних процентних ставок НБУ [побудовано автором на основі даних НБУ]
Як бачимо, впродовж аналізованого періоду ключова процентна ставка та ставки за іншими інструментами значно коливалися. Після суттєвого стрибка облікової ставки у березні 2015 року до 30%, із серпня цього ж року вона почала поступово знижуватись. Така тенденція тривала до кінця 2017 року. І з середини 2016 і до кінця 2017 року спостерігалася певна стабільність процентних ставок. Проте вже в кінці 2017 року облікова ставка зросла спочатку до 13,5%, потім знову у грудні – до 14,5%, і з кінця січня 2018 року становила 16%. В останнє НБУ підняв облікову ставку 2 березня 2018 року до 17%. Відповідно зросли також ставки за кредитами та депозитними сертифікатами «овернайт».
Розглянемо механізм впливу облікової ставки на грошово-кредитні відносини суб’єктів економіки. Вона є найнижчою з процентних ставок НБУ і встановлюється із врахуванням рівня інфляції в країні. Відповідно до законодавства облікова ставка встановлюється на основі комплексного аналізу та прогнозу макроекономічного, монетарного та фінансового розвитку, підготовленого Національним банком [5].
Облікову ставку вважають показником вартості залучених та розміщених грошових засобів на певний період. Змінюючи ключову процентну ставку монетарної політики, Національний банк впливає на короткострокові процентні ставки на міжбанківському грошово-кредитному ринку, які, в свою чергу, транслюються в зміни процентних ставок за іншими фінансовими активами та зміни процентних ставок банків за кредитами та депозитами [3].
Варто відзначити, що в процесі здійснення процентної політики Нацбанк може як підвищувати облікову ставку, так і знижувати її. Це, відповідно, здійснюється для реалізації певної мети НБУ і чинить діаметрально протилежний вплив на економіку. Так, зниження облікової ставки веде до [1]:
1) збільшення обсягів кредитування центральним банком комерційних банків;
2) зростання ресурсних можливостей комерційних банків;
3) зменшення відсоткової ставки за кредитними операціями;
4) зростання попиту на банківські кредити з боку суб’єктів ринку;
5) розширення кредитних операцій банківської системи і збільшення грошової маси в обігу;
6) пожвавлення ділової активності та стимулювання економічного зростання.
Якщо ж центральний банк має намір зменшити обсяг грошової маси, відповідно, зробити гроші дорожчими, він вдається до підвищення облікової ставки. Слід наголосити, що підвищення облікової ставки застосовується як інструмент зниження інфляції. Проте, він ефективний доти, поки інфляція має суто фінансовий характер, і не зумовлена по великій мірі немонетарними чинниками.
Крім впливу на кредитну діяльність комерційних банків і на співвідношення між попитом і пропозицією на грошовому ринку, зміна облікової ставки суттєво впливає на стан кон'юнктури ринку цінних паперів. Зазначений зв'язок має обернений характер. Так, підвищення облікової ставки зумовлює зменшення попиту на цінні папери і зниження їхнього курсу, внаслідок зростання ефективності депозитних операцій. У разі зниження облікової ставки привабливість депозитів у комерційних банках зменшується, обумовлює спрямування вільних ресурсів на фондовий ринок і підвищення курсу цінних паперів [1].
Також зміна облікової ставки НБУ впливає на зміну рішень суб’єктів господарювання. При підвищенні облікової ставки зростають також і ставки за кредитами та депозитами банківських установ, що веде до зниження обсягів інвестування підприємницької діяльності та зниження споживчих витрат відповідно. В обох випадках це спричиняє зменшення обсягу ВВП. І, навпаки, зменшення облікової ставки виявляє протилежний ефект, тобто в кінцевому результаті сприяє зростанню ВВП.
Політику облікової ставки використовують для впливу на іноземний капітал. Збільшення притоку іноземних інвестицій до країни спричиняється підвищенням ключової процентної ставки. Відтак зростає попит на національну валюту, що призводить до підвищення її курсу [2, с.107]. Зниження облікової ставки призводить до протилежної ситуації, тобто стимулює відплив капіталу в ті країни, де процентні ставки за операціями банків є вищими.
Вибір та науково обґрунтоване використання Національним банком України інструментів процентної політики має визначальний вплив на економіку в цілому та грошово-кредитні відносини зокрема. Адже, за допомогою процентних важелів центральний банк має змогу визначати процентні ставки, корегувати інфляцію, впливати на обсяги грошової маси, обсяги кредитування, інвестування, обсяг ВВП, і, в кінцевому результаті, сприяти пожвавленню ділової активності й економічному зростанню.
Список використаних джерел:
1. Механізм економічної політики: Навч. посібник / Ю.М. Уманців, О. І. Міняйло, В.І. Косик. - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2010. - 436 с.
2. Онищенко В.О. Ринок банківських послуг: проблеми та інноваційні напрями розвитку в Україні: [Монографія] / д.е.н., проф. Онищенко В.О., д.е.н., доц. Птащенко Л.О. – Полтава: ПолтНТУ, 2010. – 305с.
3. Офіційне інтернет-представництво Національний банк України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://bank.gov.ua.
4. Пелех У. Процентна політика як засіб регулювання монетарної сфери / У. Пелех. // Збірник наукових праць. «Ефективність державного управління». – 2012. – №30. – С. 481–485.
5. Положення про основи процентної політики Національного банку України: затверджено постановою Правління НБУ від 21.04.2016 № 277. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0277500-16

Посилання: НБУ Грошово-кредитна політика Процентна політика Облікова ставка

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^