Стратегічні орієнтири » Інформаційне забезпечення 2018 » Білецький Н.А. Фактори конкурентоспроможності страхової компанії
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1897
  • Автор: BiletskyNazar
  • Дата: 23-04-2018, 11:07
 (голосов: 1)
23-04-2018, 11:07

Білецький Н.А. Фактори конкурентоспроможності страхової компанії

Категорія: Інформаційне забезпечення 2018

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку характеризується наявністю економічного суперництва, змагання в боротьбі за споживача, тобто конкуренції. Для того щоб бути конкурентноздатним на ринку фірмі необхідно мати певні конкурентні переваги, що включають характерний перелік чинників які приносять їй переваги над іншими.
Розвиток економічних процесів останніх років свідчить про те, що конкуренція - це ключовий чинник, який визначає засади формування стратегії страхової компанії та основні шляхи її реалізації. Конкурентна боротьба страхових компаній спрямована на досягнення лідируючих позицій на страховому ринку [5].

Аналіз та напрями досліджень. Значна кількість праць провідних науковців і економістів присвячена аналізу конкурентоспроможності страхової компанії. Так, наприклад, В.Л. Лунєв пропонує окремо виділяти «предмет» та «об'єкт» конкуренції, що дає змогу використовувати різні як методи конкурентної боротьби, так і способи оцінки рівня конкуренції [4]. Козак Наталія пропонує проводити аналіз діяльності страхової компанії на базі комплексної системи показників, ключовим моментом якої є оцінка ефективності діяльності персоналу [3]. На думку Н.П. Сахарової, показники рентабельності страхової компанії включають рентабельність страхової послуги, рентабельність продаж і рентабельність страхової справи [6].

Метою даного дослідження є з'ясування факторів, що впливають на конкурентоспроможність страхової компанії.

Поняття конкурентоспроможності страхової компанії (СК) трактується в сучасній літературі як економічна категорія, яка відображає можливості СК активізувати внутрішні резерви та адаптуватися до зовнішніх мінливих умов функціонування [4, с. 174].
Конкурентне середовище на ринку страхових послуг – це специфічний простір конкурентної взаємодії СК, на поведінку яких впливає сукупність чинників, що визначають відповідний рівень розвитку цього ринку.

До особливостей конкуренції між страховими компаніями належать: значний рівень диференціації страхових послуг; відсутність конкурентоспроможних замінників для страхових послуг; відсутність цілого ряду вхідних бар’єрів, характерних для інших галузей економіки (патентний захист тощо); страхові продукти (поліси) конкурентів; високий рівень державного регулювання страхової діяльності; участь у конкурентній боротьбі не страхових організацій; взаємодія страхових компаній при перестрахуванні, соціальному страхуванні, організації страхових пулів; відносно висока рентабельність і престижність страхового бізнесу.

Найвпливовішими факторами, які враховуються у моделі визначення конкурентоспроможності СК на основі інтегральної оцінки є [4, с. 95]:
1. Конкурентоспроможність страхових продуктів.
2. Фінансовий стан СК.
3. Ефективність діяльності зі збуту та супроводу страхових продуктів.
4. Ефективність операційної,інвестиційної діяльності.
5. Ефективність управління та соціальна ефективність.
6. Імідж СК.

Ринок страхових послуг залишається найбільш капіталізованим серед інших небанківських фінансових ринків. За даними Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг станом на 01.09.2017 становила 296, у тому числі СК "life"1 – 34 компанії, СК "non-life" – 262 компанії. Кількість компаній на страховому ринку України тривалий час демонструє тенденцію до зменшення, за 9 місяців 2017 року в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року їх кількість скоротилася на 27 СК.

Побудова рейтингових оцінок дає змогу порівняти діяльність СК, які діють на українському страховому ринку [5]. За даними Інтернет-журналу про страхування «фориншурер» за підсумками 9 міс. 2015 р. лідерами на страховому ринку України наразі є компанії [1]: 
- «Кремень» 2523022,4 тис.грн ; «Альянс» 1649 940,0 тис.грн; АСКА 1389543,0 тис.грн (за розмірами активів та власного капіталу);
- «Кремень», «АХА Страхование», «Уника» (у розрізі розмірів страхових премій).

На першому місці в рейтингу Forbes на 31.12.15 – страхова компанія «Княжа Vienna Insurance Group» має 89,9% акцій страховика, згідно з даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України. На другому місці – компанія «Уніка», 92,2%-ний пакет акцій якої контролює UNIQA (Відень). Третє місце здобула «Українська страхова група», а зараз належить на 92% TBIH із Нідерландів[2].

Чотири страхові компанії не увійшли до рейтингу через високий рівень перестрахування, що може свідчити або про участь компанії у схемах, або про роботу з великими ризиками. До рейтингу не потрапили «ХДІ Страхування», які віддали в перестрахування 74,85%; «Дніпроінмед», який перестрахував 100,42% від премій; «Бусин», який працює з великими ризиками, зокрема, авіаційними (рівень перестрахування – 88%) і компанія «Надійна», з показником перестрахування в понад 91,89%.

Висновки. Конкуренція на ринку страхування покликана сприяти формуванню ефективного конкурентного середовища як механізму, що у короткостроковій перспективі сприятиме економічному зростанню, а в довгостроковому – стане одним з вагомих чинників створення і функціонування соціально орієнтованої ринкової економіки. Даний процес регулює кількість компаній на ринку, рівень цін та якості послуг, які надаються клієнтам, а також стимулює подальший розвиток ринку. Поведінка суб’єктів страхового ринку також визначається умовами конкурентного середовища.

Список використаних джерел:
1. Веб-сайт фориншурер: Рейтинг страховых компаний Украины– [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://forinsurer.com/ratings/nonlife
2.Веб-сайт Forbes Украина– [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://forbes.net.ua/business/1398567-rejting-strahovyh-kompanij-2015
3. Козак Наталія Мотивація персоналу щодо досягнення стратегічних цілей організації / Наталія Козак.// правление компанией. – 2012. – №13. – С. 5–17.
4. Кравчук Г.В. Оптимізація внутрішніх резервів страхової компанії для оцінки рівня її конкурентоспроможності/ Г.В Кравчук// Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2010. – №1. – С.174
5. Пономарьова О.Б. Конкурентоспроможності страхових компаній у регіоні / О.Б. Пономарьова // Вісник ДДФА. Економічні науки.-2013.-№2.-С.92-103
6. Сахарова Н.П. Страхование / Н. П. Сахарова. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2012. – С.–740.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^