Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2018 » Тюрдьо Н. Роль ПАТ «Укрсоцбанк» у банківській системі України
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1566
  • Автор: nadjywa2009
  • Дата: 7-06-2018, 21:13
 (голосов: 0)
7-06-2018, 21:13

Тюрдьо Н. Роль ПАТ «Укрсоцбанк» у банківській системі України

Категорія: Фінансовий ринок 2018

Роль ПАТ «Укрсоцбанк» у банківській системі України

Стабільність функціонування банківської установи залежить від формування науково обґрунтованої стратегії банку, у т. ч. планування депозитної діяльності. Це пояснюється, головним чином, тим, що основу ресурсної бази банку становлять залучені кошти у процесі здійснення депозитної діяльності, а складові ресурсної бази банку становлять його депозитний портфель.
Від ефективності управління депозитним портфелем залежать найважливіші показники діяльності банківської установи: рентабельність та ліквідність, що безпосередньо впливає на стабільність банку та його спроможність до проведення активних операцій [4].
Найбільша кількість видів вкладів є у таких банках як: Кредобанк, Креді Агріколь, Укргазбанк, Укрсиббанк, ОТП банк. Банки пропонують до 8 різновидів вкладів, натомість, в Укрсоцбанку та Альфа-Банку лише 2 види вкладів – строковий та ощадний (+).
Розглянемо на прикладі підбірки 10 комерційних банків деякі статистичні дані, такі як кошти клієнтів, депозити фізичних осіб, активи, чистий прибуток, депозити на вимогу, строкові депозити та коефіцієнт співвідношення між ними. В нижче наведеному переліку банків взято до уваги найбільші банки в Україні, дрібні банки, державні та приватні банківські установи, а також з українським та закордонним капіталом.
На рис. 1. зображено діаграму, де можна прослідкувати співвідношення коштів клієнтів у тисячах гривень станом на квітень 2018.року.
Тюрдьо Н. Роль ПАТ «Укрсоцбанк» у банківській системі України
Рис. 1. Кошти клієнтів у тис. грн [6]
Відповідно цей показний найбільший у Приватбанку і становить 161 656 780.209 тис. грн, а найменший у Радабанку – 266 401.653. Якщо говорити про Укрсоцбанк, то величина коштів клієнтів становить – 22 293 783.527 тис. грн. Він знаходиться на 5 позиції в данному списку банків [1, с. 25].
Наступний показник – депозити фізичних осіб, розглянемо на рис. 2. Аналогічно до попереднього показника позицію лідера і аутсайдера займають Приватбанк і Радабанк відповідно. Щодо Укрсоцбанку, то тут, він входить в трійку лідерів, поступаючись лише двом державним банкам – Приватбанку та Ощадбанку. Депозити фізичних осіб в ПАТ «Укрсоцбанк» становлять станом на квітень 2018 року – 12 066 708.273 тис.грн., що на 109 480 170. 337 тис. грн. менше за показник Приватбанку. Наступним після Укрсоцбанку у данному рейтингу знаходиться Альфабанк, який відстає від Укрсоцбанку на 730 701.785 тис. грн [7, с. 26-30].
Тюрдьо Н. Роль ПАТ «Укрсоцбанк» у банківській системі України
Рис. 2. Депозити фізичних осіб у тис. грн [6]
Активи банку – це ресурси банку та кошти, що класифікуються за напрямками розміщення та використання з метою одержання прибутку. Інколи вони визначаються як ресурси, контрольовані банком у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до збільшення економічної вигоди у майбутньому.
Активи банку розглянемо у табличному вираженні (див. табл. 1).
Таблиця 1
Активи банку у тис. грн [6]
№ Банк Активи, тис.грн
1. Приватбанк 241 809 360.108
2. Ощадбанк 156 596 305.695
3. Укрсоцбанк 43 079 587.130
4. Альфа-Банк 41 903 836.209
5. Укрсиббанк 38 084 273.951
6. ОТП Банк 23 055 492.970
7. Кредобанк 8 146 011.598
8. Ідея Банк 2 661 980.021
9. Оксі Банк 641 546.722
10. Радабанк 432 797.939
З вище наведеної таблиці бачимо що за активами статистика лідера і аутсайдера знову залишається такою ж. Активи Приватбанку перевищують загальну суму активів Ощадбанку, Укрсоцбанку та Альфа-Банку на 229.631.074 тис. грн [2, с.727].
Прибуток банку – перевищення доходів банку над витратами. Він формується в результаті здійснення кредитних, розрахункових, грошових операцій та інших видів діяльності банку [4].
На рис. 1.3. можемо спостерігати не у всіх банках позитивну динаміку прибутку. Так, з великих банків лише Приватбанк має чистий прибуток станом на квітень 2018 року більший нуля – 89 859.89 тис. грн. При цьому чистий прибуток Укрсоцбанку – 8 709 878.692 тис. грн з від’ємним знаком, що робить його абсолютним аутсайдером з даної вибірки банків. В Альфабанку цей показник значно менший, але теж з від’ємним знаком – 916 092.974 тис. грн. Найбільший чистий прибуток у данному переліку банків має Кредобанк – 120 338.164 тис. грн. Також в трійку лідерів входить Укрсиббанк. Якщо взяти до уваги дрібні банки (Оксі Банк та Радабанк), то їхні чисті прибутки теж мають позитивнее значення.
Тюрдьо Н. Роль ПАТ «Укрсоцбанк» у банківській системі України

Рис. 3. Чистий прибуток банку у тис. грн [6]
Згідно рейтингу електронного видання Finsee станом на 01.01.2018р. в першу трійку рейтингу банків, які залучили найбільше вкладів у абсолютних та відносних показниках входять Таскомбанк, Ощадбанк, Укргазбанк. В десятку рейтингу також входить Альфа-банк, який займає шосту позицію, а також Приватбанк та Кредобанк, які займають дев’яту та восьму позиції відповідно. ПАТ «Укрсоцбанк» в даному рейтингу займає 46 позицію, що можна пояснити об’єднанням з ПАТ «Альфа-Банком» [2, с. 458].
Розглянемо кількість депозитів на вимогу та строкових депозитів (див. рис. 4).
Тюрдьо Н. Роль ПАТ «Укрсоцбанк» у банківській системі України
Рис. 4. Співвідношення депозитів на вимогу та строкових депозитів [6]
На рисунку можна спостерігати, що практично у всіх банках строкові депозити перевищують над депозитами на вимогу. Для більшої точності обчислимо коефіцієнт співвідношення депозитів на вимогу і строкових депозитів [5]. Обчислені дані занесемо у табл.2.
Таблиця 2
Коефіцієнт співвідношення депозитів на вимогу і строкових депозитів, % [6]
№ Банк Депозити на вимогу Строкові депозити Коефіцієнт співвідношення депозитів на вимогу і строкових депозитів, %
1. Укрсиббанк 17 107 691.802 10 266 225.705 166.64
2. ОТП Банк 10 033 125.871 7 408 341.841 135.43
3. Ощадбанк 43 700 209.191 40 234 361.2015 108.14
4. Радабанк 137 421.897 128 979.756 106.54
5. Кредобанк 2 398 754.151 2 284 389.835 105.01
6. Укрсоцбанк 10 063 649.264 12 230 134.263 82.29
7. Альфа-Банк 6 599 064.581 16 508 700.397 39.97
8. Приватбанк 45 354 566.247 116 302 213.963 38.99
9. Оксі Банк 61 146.713 295 586.034 20.69
10. Ідея Банк 266 316.726 1 897 986.449 14.03
З табл. 2 можемо побачити неоднозначну статистику – рівно половина банків з вибірки депозитів на вимогу має більше, ніж строкових. Найбільший коефіцієнт в Укрсиббанку, депозитів на вимогу більше, ніж в півтора рази більше від строкових. В Укрсоцбанку цей показник середній, депозити практично на одному рівні. Найбільший відсоток строкових депозитів в Ідея Банку [3, с. 39].
Відповідно, стабільність функціонування банківської установи залежить від формування науково обґрунтованої стратегії банку, у т. ч. планування депозитної діяльності. Найбільша кількість видів вкладів є у таких банках як: Кредобанк, Креді Агріколь, Укргазбанк, Укрсиббанк, ОТП банк. Банки пропонують до 8 різновидів вкладів, натомість, в Укрсоцбанку та Альфа-Банку лише 2 види вкладів – строковий та ощадний.
Величина коштів клієнтів в Укрсоцбанку становить – 22 293 783.527 тис. грн. Він знаходиться на 5 позиції. Депозити фізичних осіб в ПАТ «Укрсоцбанк» становлять станом на квітень 2018 року – 12 066 708.273 тис. грн., що на 109 480 170. 337 тис. грн. менше за показник Приватбанку. Чистий прибуток Укрсоцбанку – 8 709 878.692 тис. грн з від’ємним знаком


Список використаних джерел:
1. Аванесова Н.Е. Депозитна політика комерційного банку: теоретико-методологічні засади / Н.Е. Аванесова, Ю.О. Арєстова // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 8. – С. 25
2. Банківські операції: підручник / Н.Г. Слав`янська ; ред. В.І. Міщенко. – К. : Знання, 2016. – 727 с.
3. Дзюблюк О. Оптимізація формування ресурсної бази комерційних банків / О. Дзюблюк //Банківська справа. – 2016. – № 5. – С. 38-47.
4. Основні показники діяльності банків України [Електронний ресурс] / Національний банк України. — Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.
5. Офіційний сайт Ukrsotsbank [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ukrsotsbank.com/.
6. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/indexR.
7. Шульц Е.П. Особливості сучасної депозитної політики банків / Е.П. Шульц // Банківська справа. – 2016. – №3. – С. 26-30.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^