Стратегічні орієнтири » Державні фінанси 2018 » Сусляк В.В. Контроль за справлянням акцизного податку
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 679
  • Автор: VladislavSus
  • Дата: 19-10-2018, 22:25
 (голосов: 0)
19-10-2018, 22:25

Сусляк В.В. Контроль за справлянням акцизного податку

Категорія: Державні фінанси 2018

Контроль за справлянням акцизного податку

Сусляк В.В.
студент економічного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка
м. Львів, Україна

Акцизний податок – це непрямий податок на окремі товари (продукцію), визначені законом як підакцизні, який включається до ціни цих товарів (продукції). Переліки підакцизних товарів в країнах різний, зазвичай до них включають вироби, вживання яких несе шкоду для здоров’я людини чи довкілля. В Україні до підакцизних товарів відносять: спирт етиловий та інші алкогольні напої; тютюнові вироби; пальне; автомобілі; електрична енергія[2].
Сьогодні акцизний податок є одним з найбільш важливих, з фіскальної точки зору, податків в Україні. Так, у 2015 році обсяг акцизного податку складав 70,8 млрд.грн., у 2016 році – 101,7 млрд.грн., у 2017 році – 121,4 млд.грн., а його частка в зведеному бюджеті України в середньому за ці роки склала 11,9%.
Попри вагоме значення акцизного податку сьогодні рівень оподаткування споживання підакцизних товарів в Україні є значно нижчим, ніж у державах – членах ЄС. Причиною цього є недосконалість окремих елементів акцизного податку, а саме наявність деяких проблем і неузгодженостей із нормами ЄС щодо розмірів ставок, визначеності об’єктів оподаткування, порядок адміністрування тощо. Так, в Україні залишається тенденція до використання платниками акцизного податку різних схем ухилення від його сплати. Нині значну частку «тіньового» сектору економіки держави займають великі обсяги незаконного виробництва та обігу алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Так в Україні біля 40% ринку алкоголю є нелегальним, що призводить не лише до величезних втрат для державного бюджету, а й становлять величезний ризик для здоров’я людей. Після ПДВ це найбільш «криміногенний» податок.
Тому, одним із найважливіших є контроль за справлянням акцизного податку. Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати до бюджету податку з підакцизних товарів (продукції), що виробляються на території України або ввозяться на митну територію України, здійснюється контролюючими органами. Одним із видів контролю за справлянням акцизного податку в ЄС є EMCS(Excise Movement and Control System) - це автоматизована система, яка фіксує в режимі реального часу рух алкоголю, тютюну та палива за якими акциз ще не сплачено. Продавець підакцизних товарів створює фінансові гарантії сплати акцизного податку покупцем.
Функціонування EMCS спрямована на:
- боротьбу з фіскальними шахрайством, шляхом застосування інформації в режимі реального часу щодо товарів, які переміщуються між країнами ЄС без сплати акцизу;
- забезпечення безпечного пересування підакцизних товарів, за яким акциз ще підлягає сплаті, між країнами ЄС з попередньої відправкою;
- спрощення процедури торгівлі підакцизними товарами між країнами-членами ЄС, використання єдиної стандартизованої електронної системи;
- забезпечення гарантій сплати акцизу, коли товари прибувають до місця призначення;
- створення процесу безперервного адміністрування акцизу[4].
Таким чином в країнах ЄС вже впродовж тривалого періоду функціонує автоматизована система контролю за рухом підакцизної продукції, що фіксує в режимі реального часу рух таких товарів, та дозволяє забезпечити сплату акцизу після прибуття підакцизних товарів к покупцеві у країну призначення.
Щодо України, то одним із видів контролю за справлянням акцизного податку є маркування підакцизних товарів. Марки акцизного податку – це спеціальні знаки, якими маркуються алкогольні напої та тютюнові вироби. Наявність марки акцизного податку є одним з механізмів боротьби з тіньовим обігом алкогольної та тютюнової продукції. Її наявність свідчить про повноту сплати податкового зобов`язання підприємством-виробником до держбюджету, легальність ввезення та реалізації цих виробів на території України. Але наразі, люди навчилися підробляти марки. Сучасне поліграфічне обладнання дозволяє відтворювати підробки акцизних марок високої якості, які неможливо відрізнити від оригіналу без проведення експертиз, що ускладнює контроль за обігом підакцизних товарів.
Тому слід запобігти підробленню акцизних марок. Одним із способів це зробити є електрона акцизна марка. Запровадження автоматизованої системи контролю за обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів «Електронна акцизна марка» покликане забезпечити комплексний контрольно-попереджувальний моніторинг у сфері обігу підакцизних товарів, який охопить кожний етап їх переміщення від виробника чи імпортера до кінцевого споживача. Автоматизована система передбачає нанесення на паперову марку спеціального графічного коду. Це дозволить за допомогою спеціального пристрою або смартфону із спеціалізованим програмним забезпеченням оперативно виявляти контрафактну продукцію, яка маркована з порушенням законодавчих вимог. Для переміщення товарів від виробника до кінцевого реалізатора використовуватимуться електронні акцизні накладні, зареєстровані у відповідному реєстрі, а облік товарів буде здійснюватися в системі з використанням штрихових (EAN) кодів, які вже сьогодні наносяться на упаковку продукції. Згідно Плану заходів з реалізації Концепції, впровадження автоматизованої системи «Електронна акцизна марка» ДФС України на постійній основі передбачено до кінця 2018 року[3].
Впровадження електронної акцизної марки дасть можливість фіскальним органам оперативно отримувати актуальну та достовірну інформацію про кожний етап переміщення підакцизних товарів, що забезпечить:
- посилення на державному рівні контролю за обігом підакцизних товарів;
- зменшення рівня корупційних діянь у результаті мінімізації впливу людського фактора на адміністрування акцизного податку;
- збільшення доходів бюджету від сплати акцизного податку шляхом виключення можливості реалізації підакцизних товарів без його сплати;
- детінізацію ринку підакцизних товарів;
- дієвий механізм боротьби із фальсифікованими чи контрабандними підакцизними товарами;
- підвищення ефективності запобігання, виявлення та розкриття злочинів у сфері обігу підакцизних товарів;
- поліпшення координації та взаємодії роботи державних і громадських організацій з контролю за обігом маркованих підакцизних товарів на основі обміну інформацією;
- спрощення документообігу у сфері обігу підакцизних товарів[1].
Таким чином впровадження електронної акцизної марки наразі є надзвичайно актуальним. Даний підхід до адміністрування акцизу відповідає європейському, де система контролю за рухом підакцизних товарів вже давно діє на міждержавному рівні і забезпечує своєчасну сплату акцизу до бюджетів. Слід зазначити, що впровадження автоматизованої системи контролю та електронних акцизних марок, дозволить контролюючим органам слідкувати в електронному режимі за рухом тютюнових та алкогольних виробів в Україні, а покупцям, при зчитуванні інформації електронного коду з марки, дізнаватися інформацію щодо походження підакцизного товару та його оригінальності.

Література
1. Електронна акцизна марка: від дискусій — до впровадження [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.visnuk.com.ua/ru/pubs/id/90010075
2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
3. Про схвалення Концепції створення та впровадження автоматизованої системи контролю за обігом підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів) “Електронна акцизна марка”/ Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.07.2016 р. №497-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/497-2016-%D1%80.
4. Excise Movement and Control System [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/excise-duties-alcohol-tobacco-energy/excise-movement-control-system_en
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^