Стратегічні орієнтири » Фінанси підприємств 2018 » Мелевич С. М. Фінансове планування на сучасному підприємстві
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 527
  • Автор: solomiamelevych
  • Дата: 30-10-2018, 10:29
 (голосов: 0)
30-10-2018, 10:29

Мелевич С. М. Фінансове планування на сучасному підприємстві

Категорія: Фінанси підприємств 2018

Мелевич С. М.
ЕКФМ-52с

Постановка проблеми. Сьогодні в умови функціонування підприємств, характерезується невизначеністю та високою динамічністю зовнішнього та внутрішного середовища, а отже, виникає необхідність використання ефективного фінансового планування. Фінансове планування діяльності підприємства включає у себе маркетинг, кадрове та виробниче планування. За допомогою фінансовго планування прогнозують та визначають плани та завдання підприємства і послідовність їх реалізації.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Економічну сутність поняття фінансове планування досліджували у своїх працях зарубіжні вчені такі як: Дж. І. Фіннерті, Д. Хан,Ченг Ф. Лі, а також вітчизняні науковці Г.М.Азаренкова, М.Д.Білик, О.В. Васюренко, В.М.Гриньова, О.П.Гузенко,А.Г.Загородній, О.М.Калініченко, В.О.Коюда, Л.О.Омелянович, Г.О.Партин, А.М.Поддєрьогін та інші.
Метою роботи є узагальнення та систематизація наукових підходів, що розкривають значення фінансового планування, ролі та принципів організації в умовах нестабільного економічного середовища.
Виклад основного матералу. В загальному визначення фінансове планування це проноз майбутнього, форма побудови моделі фінансового стану підприємства з визначенням шляхів, засобів та строків досягнення. Фінансові плани завжди зорієнтовані на певні цілі, містять проміжні результати та відображають види й обсяги фінансових ресурсів, які витрачаються для досягнення планових цілей. Однак найважливішими в фінаосвому плануванні є кінцеві результати, які показують, чи правильно було здійснено фінансове планування і які корективи потрібно внести.
Фінансове планування це складова загального процесу планування,основа і головна складова функціональної системи управління підприємством.
Фінансове планування це засіб реалізації основних функцій фінансів підприємства - розподільчої,регулюючої, контрольної,отже, воно є необхідним елементом фінансового менеджменту та засобом її реалізації.
Необхідність й важливість фінансового планування полягає у забезпеченні ефективного розвитку підприємства що проявляється у регулюванні системи економічних відносин у формуванні,розподілу та використанню фінансових ресурсів.
Процес фінансового планування здійснюється з врахуванням чинників ризику, а тому, фінансове планування є інструментом їх мінімізації, що досягається завдяки завдяки великої кількості різних варіантів планових розрахунків та передбачає реагування та коригвання діяльності підприємства, що генеруються різними чинниками зовнішнього і внутрішнього середовищ.
Фінансові плани підприємства можуть формуватись як в окремих підрозділах, так і по підприємству в цілому. Зведений фінансовий план за підрозділами становить генеральний фінансовий план підприємства.
В залежності від структурної побудови компанії процес фінансового планування може здійснюватись в двох напрямах: коли генеральний план доводиться до підрозділів, або коли генеральний план формується за даними структурних підрозділів.
Оскільки основною метою підприємства є збільшення прибутків, зменшення витрат, ефективний розподіл фінансових ресурсів, у плануванні необхідного: визначити потрібні і реально можливі грошові ресурси за джерелами їх формування та напрямами використання для здійснення різних видів діяльності, оптимізувати склад та структуру капіталу за джерелами та напрямами розміщення, визначити можливу дохідність капіталу у активах підприємства, скласти альтернативні заходи на випадок відхилень від пронозованих показників, контролювати хід виконання плану та оперативно реагувати у разі необхідності. Виконання таких дій є важливим для підприємства, і у разі послідовного їх здійснення вони дадуть можливість досягти запланованих показників.
Висновки. Отже, фінансове планування у діяльності підприємства є важливою складовою для досягнення стратегічних цілей. Воно узгоджує окремі фінансові цілі та координує їх з іншими цілями і забезпечує ефективний механізм управління фінансовою системою підприємства. Окрім цього, важливою проюлемою фінансового планування є забезпечення обгрунтованості фінансового плану та його реальності.

Посилання: тези, Ринок фінансових послуг

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^