Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2018 » Кудринська К.С. Проблеми та шляхи реформування банківського сектора як основної складової ринку капіталів
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
30-10-2018, 22:48

Кудринська К.С. Проблеми та шляхи реформування банківського сектора як основної складової ринку капіталів

Категорія: Фінансовий ринок 2018

На сучасному етапі розвитку української економіки особливе місце належить фінансовій системі та її складовій – фінансовому ринку, який мобілізує, розподіляє та перерозподіляє фінансові ресурси держави і дозволяє здійснити необхідні інвестиції, переміщуючи капітал із застійних або недостатньо прибуткових галузей у найбільш перспективні сектори економіки.
Головна функція фінансового ринку – це трансформація вільних коштів у інвестиційний капітал і вирішення проблем структурної перебудови економіки, оновлення основних фондів, реалізації інфраструктурних проектів, забезпечення росту національної економіки і зростання добробуту населення [1, с.7].
Під ринком капіталу ми розуміємо сектор грошового ринку, на якому продаються і купуються грошові кошти на тривалий (більше одного року) термін для збільшення маси основного й оборотного капіталів за посередництвом банків, страхових компаній, інвестиційних і пенсійних фондів, фондів взаємного кредитування. Класичними операціями ринку капіталів є: операції з фондовими інструментами - акціями, середньо- та довгостроковими облігаціями; довгострокові депозити та позички комерційних банків; операції спеціалізованих інвестиційних та фінансових компаній тощо. Зважаючи на структуру вітчизняного ринку капіталу, основну увагу ми приділимо двом ключовим його сегментам - фондовому ринку та ринку банківських послуг (частка банківських активів у загальних активах фінансової системи перевищує 90 %) [2, с.31].
Звернемося до сучасного стану і тенденції розвитку банківської системи в останні роки. Даний етап розпочався з різкої девальвації гривні, прискорення інфляційних процесів, зменшення банківської ліквідності, зниження ефективності банків. Банкрутство підприємств малого і середнього бізнесу, скорочення доходів підприємств і реальних доходів домогосподарств покрило кредитоспроможність банків. Через регуляторну кризу стрімко зменшилася кількість банків. Якщо впродовж 1998-2013 років із ринку було виведено 34 банки, а їхні вкладники одержали від ФГФВО компенсацію у сумі 5,8 млрд. грн., то на сьогоднішній день ліквідовано ще 100 комерційних банків. Станом на 01.09.2018 року в Україні функціонує 81 банк. Дані рисунку 1.1 характеризують основні показники функціонування банківського сектора ринку капіталів в Україні.
Кудринська К.С. Проблеми та шляхи реформування банківського сектора як основної складової ринку капіталів
Дані рисунку 1.1 характеризують основні показники функціонування банківської системи протягом останнього періоду та свідчать про глибину банківської кризи 2014-2015 років. Порівняно з 2013 роком число діючих банків зменшилося на 95 одиниць, зобов’язання – на 24,45%, що вказує на зниження фінансової стійкості банківської системи та ускладнення умов кредитування економіки.
Аналіз перелічених показників свідчить про те, що впродовж останніх років нова криза сильно зменшила ефективність функціонування банківської системи та комерційних банків зокрема.
До головних проблем банківської системи належать:
• недостатня капіталізація банків і банківської системи;
• висока частка проблемних і безнадійних активів у кредитних портфелях банків і незахищеність банків як кредиторів, з іншого боку, слабка захищеність вкладників, у першу чергу, юридичних осіб, для яких не створено фонду гарантування;
• низька якість і кількість банківських послуг;
• незадовільний, непрофесійний корпоративний менеджмент у банках, а також, управління банківськими ризиками;
• брак довіри населення до банків зменшує мобілізацію рeсурсів банкaми пoрівняно з потенційними можливoстями. Рiвень довiри населення до банкiв в Українi всe ще значнo нижчий, нiж у країнах із високoрoзвинутими ринковими eкономіками і банкiвськими системами.
Для вирішення перелічених проблем потрібно обрати основні напрямки оздоровлення банківської системи:
• значне підвищення капіталізації системи та її консолідація;
• розширення кола та поліпшення якості банківських послуг;
• підвищення ефективності та посилення якості і професіоналізму у корпоративному управлінні банків;
• удосконалення регуляторних та наглядових функцій;
• зниження частки непрацюючих і проблемних активів;
• перебудова систем ризик-менеджменту;
• розробка нових механізмів забезпечення прав кредиторів та вкладників.
Отже, планомірне і послідовне впровадження комплексу запропонованих заходів може прискорити розвиток банківської системи, створивши реальні передумови для виникнення на фінансових ринках повноцінного конкурентного середовища та формування конкурентоздатності відчизняного банківського сектора на світовому рівні.

Література:
1. «Ринок капіталів в Україні: проблеми та перспективи розвитку»: Навчальний посібник/За ред. С.С.Арутюнян. -Одеса: Атлант, 2017.- 149 с.
2. Дорошенко, І. Теоретико-методологічні основи концепції розвитку фінансових ринків в умовах глобальної кризи // Банківська справа. - 2009. - № 3. - С. 20-31.
3. Національний банк України: [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^