Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2018 » Яковініч Н.А. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА РИНКУ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
31-10-2018, 17:09

Яковініч Н.А. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА РИНКУ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Категорія: Фінансовий ринок 2018

Яковініч Наталія
ЕкфМ-52с
Львівський національний університет ім. І. Франка
м. Львів, Україна
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА РИНКУ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ


Україна вже тривалий час прагне стати повноправним членом Європейського Союзу, оскільки це розширить значну кількість можливостей, але разом з цим може принести і ряд проблем. Проблеми можуть з'явитись в учасників фінансового ринку та державних органів, які здійснюють його регулювання. Найбільше це відобразиться на небанківських фінансових установах, які є найслабшою ланкою національного фінансового ринку. Нині в Україні діє банкоцентрична модель фінансового ринку, в якій головну роль відіграють банківські установи (контролюють близько 85 % усіх фінансових ресурсів) [1]. Тому, сьогодні дуже актуальним є питання пошуку шляхів удосконалення та збалансування державного регулювання на ринку небанківських фінансових послуг, з метою його оптимізації під світовий та європейський фінансовий ринок.
Проблеми у теперішній системі державного регулювання діяльності небанківських фінансових установ та інших суб’єктів нагляду на ринках небанківських фінансових послуг можна побачити скрізь. Наприклад, існуючі проблеми проявляються в правовій базі, де присутнійряд обмежень стосовно захисту прав споживачів, інвесторів, кредиторів, що разом із відсутністю спеціального законодавства щодо окремих небанківських фінансових установ стримує інтенсивність розвитку відповідного ринку, знижує їхню інвестиційну привабливість, деформує роль у розвитку економіки України в цілому [2]. Окрім цього, існує надмірна регульованість дозвільних процедур фінансовим установам та іншим піднаглядним організаціям, прояви недоброчесної поведінки службовців під час вирішення регуляторних питань, необґрунтовано підвищують вартість надання фінансових послуг споживачам тощо.
Отже, необхідно визначити основні напрями удосконалення державного регулювання діяльності небанківських фінансових установ та інших суб’єктів нагляду на відповідних ринках у контексті визначених стратегічних напрямів [3,c.101]:
1. Слід провести дерегуляцію на ринку небанківських фінансових послуг та спростити регуляторне середовище. Основними заходами повинно стати: оптимізація законодавчої бази України із директивами ЄС, проведення комплексної інвентаризації регуляторної бази, постійний моніторинг суспільної думки щодо рівня якості надання адміністративних послуг на ринках небанківських фінансових послуг.
2. Удосконалення діяльності регулятора та підвищення ефективності державного нагляду. Необхідно змінити механізм міжвідомчої координації державних органів на ринках фінансових послуг для своєчасного виявлення поточних та потенційних зовнішніх і внутрішніх загроз та ризиків. Також, слід налагодити діалог з учасниками ринку небанківських фінансових послуг, їхніми об’єднаннями, забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.
3. Захист інтересів споживачів фінансових послуг та відновлення довіри до ринку небанківських фінансових послуг. В цьому стратегічному напрямі необхідно створити загальнодоступну інформаційну базу даних Нацкомфінпослуг для доступу споживачів до інформації про діяльність фінансових установ, а також контроль за належним розкриттям установами перед клієнтами повної і достовірної інформації, надання якої вимагається законом. Окрім цього, потрібно провести очистку ринку небанківських фінансових послуг від неплатоспроможних і недобропорядних фінансових установ.
Підсумовуючи, відмітимо, що ринок небанківських фінансових послуг на сьогоднішній день є найслабшою ланкою фінансової системи нашої країни, але повноправне членство України в ЄС відкриє нові можливості щодо виправлення цієї ситуації, але спершу необхідно самостійно здійснити ряд заходів, які сформують необхідне правове та економічне підґрунтя для подальшого повноцінного реформування ринку фінансових послуг.

Література:
1. Банківська система : підруч. / [М. І. Крупка, Є. М. Андрущак, Н. Г. Пайтра та ін.] ; за ред. д-ра ек. наук, проф.М. І. Крупки. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. – 2013. – 556 с.
2. Васильців Т. Г. Вплив діяльності інституційних інвесторів небанківського типу на розвиток вітчизняного ринку фінансових послуг / Т.Г. Васильців, С.В. Черкасова//. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 2. С. 252–260.
3. Клименко К.В. Напрями реформування державного регулювання ринку небанківських фінансових послуг в Україні /К.В. Клименко, І.П. Колосов // Наукові праці НДФІ. – 2017. - №2 (79). – С. 101-117.

Посилання: тези, фінансовий ринок

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^