Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2018 » Фрицька А.С. Інститути спільного інвестування на фінансовому ринку
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 557
  • Автор: nastiafrytska
  • Дата: 11-12-2018, 09:14
 (голосов: 0)
11-12-2018, 09:14

Фрицька А.С. Інститути спільного інвестування на фінансовому ринку

Категорія: Фінансовий ринок 2018

Інвестиційні фонди є одним з найбільш потужних інвесторів, які здатні акумулювати значні обсяги капіталу спрямовувати їх у корпоративний сектор. Досвід розвинутих країн показує, що завдяки бурхливому розвиту, інвестиційні фонди стали найважливішим джерелом інвестиційних ресурсів для економіки багатьох країн.
Відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 № 5080-VI, інститут спільного інвестування (далі - ІСІ) - це інвестиційний фонд, в якому кошти інвесторів акумулюються для подальшого отримання прибутку через вкладення їх у цінні папери інших емітентів, корпоративні права та нерухомість.
Дохід інвестора (учасника інвестиційного фонду) складається з приросту вартості належних йому цінних паперів ІСІ та/або дивідендів, що нараховуються за цінними паперами ІСІ [1].
В Україні до ІСІ належать пайові та корпоративні фонди.
•Пайовий фонд (ПІФ) - це сукупність активів, що належать учасникам такого фонду на праві спільної часткової власності.
•Корпоративний фонд (КІФ) - це юридична особа, яка утворюється у формі акціонерного товариства, і проводить тільки діяльність зі спільного інвестування.
Інститути спільного інвестування залежно від порядку провадження діяльності можуть бути [2]:
•Відкриті – сертифікати такого типу фонду продаються та купуються щоденно.
•Інтервальні – викуп сертифікатів фонду на вимогу інвестора здійснюється лише в обумовлені терміни (інтервали).
•Закриті – викуп сертифікатів такого фонду після закінчення терміну дії ІСІ.
•Строкові створюється на певний строк, встановлений його регламенті, після закінчення якого ІСІ припиняє свою діяльність.
•Безстрокові – створюється на невизначений строк.
•Диверсифіковані ІСІ – інвестиційні фонди, активи яких можна інвестувати в обмежене коло інструментів ринку капіталів, відповідно до встановлених законодавством нормативів.
•Недиверсифіковані ІСІ – інвестиційні фонди, щодо яких не існує жорстких вимог диверсифікації активів. Вони можуть здійснювати інвестиції у цінні папери, об’єкти нерухомості, корпоративні права, тощо.
Сутність та роль ринку ІСІ, як частини фінансового ринку найбільш повно розкривається в його основних функціях, основними з яких є [3]:
•мотивована мобілізація заощаджень приватних осіб, приватного бізнесу, державних органів, зарубіжних інвесторів та трансформація акумульованих грошових коштів у інвестиційний капітал;
•перерозподіл на взаємовигідних умовах грошових коштів підприємств із метою їх ефективнішого використання;
•фінансове обслуговування учасників економічного кругообігу та дольової участі на основі визначення найбільш ефективних напрямів використання капіталу в інвестиційній сфері;
•вплив на грошовий обіг та прискорення обороту капіталу, що сприяє активізації економічних процесів;
•страхова діяльність та формування умов для мінімізації фінансових та комерційних ризиків;
•операції, пов’язані з експортом-імпортом інвестиційних активів; інші інвестиційні операції, пов’язані із зовнішньоекономічною діяльністю, тощо.
Щодо переваг вкладення коштів саме до інвестиційного фонду, то їх можна згрупувати наступним чином [4]:
•можливість заробити більше;
•контроль рівня ризику по інвестиціям;
•довіряєте свій капітал професіоналам;
•пропонуються кращі інвестиційні можливості;
•ринок цінних паперів жорстко регулюється державою;
•діяльність фондів є прозорою;
•податкові пільги.
Якщо говорити про недоліки, ними є [2]:
•досить великі, порівняно з іншими формами інвестування, витрати, які «лягають» на учасника ІСІ;
•не завжди достатня ліквідність вкладень в ІСІ.
Основними проблемами, що мають місце на ринку інститутів спільного інвестування є:
•падіння довіри населення до фінансового сектору;
•можливості КУА та ІСІ серйозно обмежені вимогами вітчизняного законодавства щодо диверсифікації вкладень;
•відсутність на законодавчому рівні дієвого механізму захисту прав інвесторів ІСІ.
Отже, до основних заходів, спрямованих на підвищення ефективності функціонування інститутів спільного інвестування в Україні, слід віднести такі [5]:
•приведення законодавства, що врегульовує діяльність ІСІ, у відповідність до вимог європейського законодавства;
•удосконалення стандартів розкриття інформації компаніями з управління активами;
•проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо популяризації здійснення інвестицій у ринок ІСІ серед населення України.
Список використаних джерел:
1.Закон України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 № 5080-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17.
2.Інститути спільного інвестування (ІСІ) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.uaib.com.ua/abcpeople/abetka_isi.html.
3.Євтушенко О.О. Місце та роль інститутів спільного інвестування на фінансовому ринку України//Ефективна економіка.– 2011. – № 9 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=710.
4.Що таке інвестиційні фонди? [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.otpcapital.com.ua/dovidn_invest/invest_fond/.
5.Криниця С.О. Розвиток інститутів спільного інвестування як потенційного інструменту стимулювання економічного розвитку//Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір. - 2013. - № 1. - С.52-60.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^