Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2019 » Дацишина М.Л. Розвиток факторингу в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
31-10-2019, 15:09

Дацишина М.Л. Розвиток факторингу в Україні

Категорія: Фінансовий ринок 2019

Дацишиної Марини
Екфм-53с
[/center]

[center]Розвиток факторингу в Україні


Розвиток факторингу в Україні відбувається завдяки активній участі банківських установ, які є лідерами вітчизняного ринку факторингових послуг і мають значні конкурентні переваги порівняно з небанківськими спеціалізованими компаніями у галузі факторингу. На сучасному етапі банки є не лише оферентами (оферта (від лат. оffero — пропоную) — пропозиція певній стороні укласти угоду з урахуванням викладених умов) факторингових послуг. Крім того, банки фінансують факторингові операції інших учасників ринку, беруть активну участь у створенні дочірніх факторингових компаній і є споживачами факторингових послуг.
Суть факторингу полягає в купівлі банком або спеціалізованою факторинговою компанією (фактором) грошових вимог постачальника до покупця й отриманні постачальником негайної оплати, а також переуступки боргових прав підприємства іншому суб’єкту, який гарантує платіж, звільняє постачальника від необхідності брати додаткові кредити в банку і здійснювати їх інкасацію за певну винагороду.
Факторинг (походить від англійського слова factor — маклер, посередник, агент) — це банківська операція чи комплекс послуг, наданих клієнту спеціалізованою компанією (фактором) в обмін на передачу дебіторської заборгованості (обов’язковим є перехід права власності на дебіторську заборгованість).
До фінансової послуги факторингу належить сукупність таких операцій з фінансовими активами:
1) фінансування клієнтів — суб’єктів господарювання, що уклали договір, з якого випливає право грошової вимоги;
2) набуття відступленого права грошової вимоги, в тому числі права вимоги, яке виникне в майбутньому, до боржників — суб’єктів господарювання за договором, на якому ґрунтується таке відступлення;
3) отримання плати за користування грошовими коштами, наданими у розпорядження клієнта, в тому числі шляхом дисконтування суми боргу, розподілу відсотків, винагороди, якщо інший спосіб оплати не передбачено договором, на якому базується відступлення.
Основними функціями факторингу є:
1) фінансування поставок товарів (послуг);
2) управління дебіторською заборгованістю;
3) покриття фінансових ризиків;
4) оцінювання платоспроможності покупця.
Сучасний факторинг — це не тільки інструмент управління дебіторською заборгованістю, це інструмент фінансування малого та середнього бізнесу. У ці моменти малому бізнесу, індивідуальним підприємцям стає практично неможливо вдатися до класичних кредитних джерел фінансування. Факторинг дебіторської заборгованості — це популярна альтернатива традиційним джерелам фінансування, яка надає можливість підприємствам швидко і зручно отримати необхідне їм фінансування під відступлення грошової вимоги і закрити касові розриви, які виникають у результаті надання комерційного кредиту покупцям.
У багатьох країнах на фінансовому ринку основну роль сьогодні відіграє невелика кількість факторингових компаній, які охоплюють практично весь ринок і часто пов’язані з великими комерційними банками Компанія «Простобанк Консалтинг» — перша в Україні компанія, яка проводить професійні маркетингові дослідження ринку банківських послуг, публікуючи їхні результати на власних Інтернет-порталах з метою підвищення рівня доступності та прозорості фінансових продуктів для українців. Об’єкти досліджень компанії: продукти та послуги для фізичних і юридичних осіб, банків України . У банках, які виконують роль факторів (ОТП Банк, Укрексімбанк, Райффайзен Банк Аваль, UniCredit Bank, банк «Хрещатик») мінімальна річна ставка коливається від 20 % до 30 %. Комісія за встановлення факторингового ліміту (% від суми ліміту) становить від 0,5 % до 1 %. У таких банках, як Укрексімбанк та UniCredit Bank комісії немає. Комісія за обслуговування в ОТП Банк встановлена в розмірі від 0,1 % до 0,9 % (залежить от періоду відстрочки), в UniCredit Bank — 2—4 % . У таких банках, як Укрексімбанк та банк «Хрещатик» комісія за обслуговування відсутня. Також відсутня комісія за управління дебіторським боргом в таких банках, як ОТП Банк, Райффайзен Банк Аваль і банк «Хрещатик» комісія за управління дебіторським боргом коливається від 1500 грн/міс., або 8 грн за кожну накладну. Максимальний період траншу (відстрочки платежу) коливається від 1 місяця (банк «Південний») до 4 місяців (ОТП Банк).
Станом на 30.06.2019 628 фінансових компаній мають діючі ліцензії, які дають право надавати послуги з факторингу. Протягом І півріччя 2019 року фінансові компанії уклали 14 707 договори факторингу на загальну суму 23 970,3 млн. грн., виконали 12 416 договори. Діючими на кінець І півріччя 2019 року залишалося 27 945 договори факторингу. Динаміка кількості та вартості укладених фінансовими компаніями договорів факторингу наведена на рис. 1.
Дацишина М.Л. Розвиток факторингу в Україні


Рис. 1. Динаміка надання фінансовими компаніями послуг факторингу

Кількість договорів факторингу, укладених протягом І півріччя 2019 року, становила 14 707 одиниць, що на 4,9% (692 одиниць) більше порівняно з цим показником аналогічного періоду І півріччя 2018 року. Вартість договорів факторингу становила 23 970,3 млн. грн., що на 71,0% (9 956,4 млн. грн.) більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Серед проблем розвитку ринку факторингу в Україні слід виділити:
[list]
 домінування банків, для яких факторинг займає лише частину портфеля серед інших послуг, тоді як для спеціалізованої факторингової компанії цей вид операцій є профільним;
 використання банком під час оцінювання потенційного клієнта факторингу схеми, ідентичної кредитуванню;
 здійснення банками факторингу лише як фінансування без додаткових послуг, що суперечить світовій практиці та сутності факторингу;
 якість послуг факторингу в Україні не контролюється, у законодавстві не закріплено вимоги щодо стандартів якості факторингових послуг фінансових установ.
Основні конкурентні переваги факторингу для постачальників такі: можливість збільшення кількості потенційних покупців за рахунок побудови ефективної системи продажів у кредит; можливість збільшення обсягів поставок за рахунок збільшення кількості покупців; зміцнення ринкової позиції; відсутність застави; можливість користування товарним кредитом, а тому відсутність необхідності в кредиті банку; можливість збільшення обсягів закупівель з відстрочкою платежу.

Отже, факторинг поступово розвивається на фінансовому ринку України , особливо вигідний для підприємств дрібного і середнього бізнесу як форма фінансування, яка дає змогу керівництву і рядовим співробітникам сконцентруватися на виробничих проблемах і максимізації прибутку, що прискорює одержання більшої частини платежів, гарантує повне погашення заборгованості та знижує витрати із ведення рахунків. Проте перешкодою для поширення факторингу в нашій країні є насамперед неврегульованість законодавчої та нормативної бази. В Україні відсутній єдиний законодавчий акт, який би регулював факторингову діяльність. Негативну роль відіграє й необізнаність менеджерів, економістів та керівників з факторингом як економічним інструментом. Саме сучасна підготовка спеціалістів і фахівців українських підприємств повинна розкрити ефективні методи управління підприємством, які є загальноприйнятими в міжнародній практиці.

Список використаних джерел:

1. Дмитрієва Ю.В. Факторингові операції в Україні: проблеми і перспективи / Ю.В. Дмитрієва // Управління розвитком. — 2011. — № 3 (100). — С. 20—22.
2. Пальчук О.І. Факторинг на ринку фінансових послуг: монографія / О.І. Пальчук. — К.: [б. в.], 2011. — 163 с. BUSINESS ADMINISTRATION AND STRATEGIC MANAGEMENT Scientific Works of NUFT 2015. Volume 21, Issue 2 107
3. Кожель Н.А. Ринок факторингових операцій, реалії та перспективи розвитку / Н.А. Кожель // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. — 2011. — № 2 (11). — С. 212—215.
4. Науменкова С.В. Ринок фінансових послуг: навчальний посібник / С.В. Науменкова, С.В. Міщенко. — К.: Знання, 2010. — 532 с.
5. Кожель Н.А. Ринок факторингових операцій, реалії та перспективи розвитку / Н.А. Кожель // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. — 2011. — № 2 (11). — С. 212—215.
6. Фурман І.В. Процес формування ринку факторингових послуг в Україні: проблематика та шляхи розширення // Економічні науки. — Луцьк, 2013. — С. 347—352.
7. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-III // http://zakon.rada.gov.ua. 10. Компанія «Простобанк Консалтинг» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.prostobank.com/uk.
8. Підсумки діяльності фінансових компаній та юридичних осіб (лізингодавців) за І півріччя 2019 року. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/FK/FK_II%20kv_2019.pdf

Посилання: Ринок фінансових послуг, екфм-53

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^