Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2019 » Ціпан М.В. Проблеми та перспективи розвитку ринку фінансових послуг в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
31-10-2019, 19:18

Ціпан М.В. Проблеми та перспективи розвитку ринку фінансових послуг в Україні

Категорія: Фінансовий ринок 2019

Ринок фінансових послуг є одним із механізмів забезпечення конкурентоспроможності економіки країни, оскільки розподіл фінансових ресурсів на цьому ринку відбувається на конкурентній основі, що дає змогу спрямувати інвестиційні потоки у найбільш привабливі сегменти економіки і тим самим сприяти економічному зростанню. Саме на ринку фінансових послуг відбувається обмін фінансовими ресурсами між суб’єктами ринку/
Саме тому важливо розглянути й визначити фактори, що є визначальними для підвищення конкурентоспроможності України на ринку фінансових послуг у глобальному та регіональному масштабі.
На вітчизняному ринку наявні багато проблем, пов'язаних з недостатньою ефективністю діяльності фінансового сектора країни, низьким рівнем поінформованості споживачів фінансових послуг щодо особливостей функціонування фінансових установта економічної грамотності, а також можливостей отримання необхідних фінансових послуг, недостатньою довірою населення до діяльності фінансових посередників, відсутністю достатньої практики ринкових відносин тощо [3].
Сьогодні на ринку фінансових послуг склалася низка тенденцій і напрямів розвитку, що суттєво впливають на якість і специфіку послуг фінансових установ. До них, зокрема, можна віднести домінування банківського сектору над усіма іншими на фінансовому ринку. Крім того, спостерігається тенденція до універсалізації фінансових установ, що збільшує конкуренцію й вимагає шукати нові напрями розвитку власного бізнесу. Особливо актуальною стає взаємодія фінансових установ, зокрема банків та страхових компаній, як найактивніших учасників фінансового ринку, здатних реально впливати на нього. Загалом, рівень розвитку фінансового ринку в Україні залишається досить низьким.
Для банківської системи найбільш актуальною є проблема обмеженості капіталу банків. Крім цього, банківська система стикається з нерозвиненістю ринків використання ресурсів, обмеженістю банківського інструментарію. Через це банки вимушені нарощувати свою операційну діяльність переважно за рахунок найризиковішого сегмента – кредитування (близько 70% активів банків припадає на кредитний портфель). На кредитному ринку реальну проблему становить його недоступність для більшості малих та середніх позичальників, мінімальний обсяг більш складних кредитних послуг, недостатня розвиненість довгострокового кредитування та ринку іпотеки.

Серед небанківських фінансових посередників найбільш розвиненими є страхові компанії. Однак існує низка проблем, які гальмують розвиток страхового ринку в Україні та не забезпечують розкриття його потенціалу для зростання економіки. Зокрема, низька зацікавленість у страхуванні, через невисоку платоспроможність населення; нерозвиненість страхування життя та медичного страхування; недостатня капіталізація та низька ліквідність страховиків; низька інвестиційна активність страхових компаній; недовіра до страховиків (за даними соціологічного опитування, страховим компаніям довіряють лише 11% громадян України); вузька мережа страхових посередників тощо [2].
Проблема українського ринку фінансових послуг полягає у відсутності в нього фінансових ресурсів для забезпечення інвестиційного попиту з боку реального сектору економіки. Відповідно, вирішення цієї проблеми передбачає створення умов, які б давали змогу додатково залучити внутрішні фінансові ресурси, зокрема заощадження населення та «тіньовий капітал», до інвестиційної діяльності, а також створити привабливі умови для іноземних інвесторів. Отже, залишається проблема мобілізації ресурсів.
Хто може здійснювати мобілізацію фінансових ресурсів і що цьому перешкоджає? Поперше, це банки. Однак банків в Україні занадто багато, тому фінансові ресурси є досить розпорошеними. Крім того, значна частина коштів нині перебуває в безготівковій формі, обслуговуючи «тіньовий» капітал, а також у формі заощаджень населення поза банками. По-друге, акумулюванням та інвестуванням фінансового капіталу займаються різноманітні учасники фондового ринку: інвестиційні компанії та фонди, трастові компанії (довірчі товариства). Вагомими учасниками фондового ринку можуть бути пенсійні фонди. У розвинутих країнах ці заклади останнім часом відіграють усе вагомішу роль в інвестиційній діяльності, акумулюючи значні кошти та інвестуючи їх переважно в акції приватних компаній. Банки також є потенційними гравцями на ринку цінних паперів, оскільки останні є привабливим джерелом забезпечення ліквідності.
Зважаючи на вищенаведене, основними проблемами українського ринку фінансових послуг є:
• відсутність належних правових засад для повноцінного розвитку ринку фінансових послуг;
• розбіжності в законах, які регулюють діяльність як самого фінансового ринку, так і окремих фінансових установ;
• постійні зміни в законодавчій базі щодо функціонування ринку фінансових послуг;
• недостатнє державне регулювання та нагляд за діяльністю банківських і небанківських фінансових посередників, здатних забезпечити цивілізованість, відкритість і доступність ринку фінансових послуг;
• невідповідність законодавчого регулювання окремих видів фінансових послуг європейським нормам;
• відсутність концепції довгострокового розвитку банківських і небанківських інститутів на ринку фінансових послуг;
• нерозвиненість інфраструктури ринку фінансових послуг, зокрема − депозитарної системи;
• недостатність капіталу та низький рівень професійної підготовки працівників значної частини небанківських фінансових установ;
• відсутність якісної системи обліку, звітності, розкриття інформації щодо діяльності фінансових установ в Україні;
• наявність факторів великих “ризиків” для інвесторів, позичальників і інших користувачів фінансових послуг;
• значний ступінь недовіри з боку пересічних громадян до частини небанківських фінансових установ (зокрема, довірчих товариств, інвестиційних та пенсійних фондів), які історично мають досить погану репутацію, пов'язану з відомою "трастовою епопеєю" 1993-1995 років [2].
Ринок фінансових послуг є інфраструктурою, яка вимагає комплексного підходу до вирішення своїх проблем. Необхідно поставити перед собою стратегічне завдання та розробити конкретні заходи по його виконанню.
Для вирішення цих проблем і формування досконалого вітчизняного фінансового ринку, який згодом стане повноцінним учасником світової фінансової системи необхідно:
1. Удосконалити правову базу для усунення асиметричного розвитку серед представників фінансового посередництва з посиленням конкуренції, поміж яких створюватимуться передумови для подальшого розвитку ринку фінансових послуг.
2. Сприяти регіональній збалансованості ринку фінансових послуг.
3. Затвердити чітку концепцію інтеграції України у світовий економічний простір.
4. Посилити чинники стабілізації фінансової системи через усунення наслідків фінансово – економічної кризи в Україні, яка спричинила роздробленість посередників на ринку фінансових послуг і потребує, як наслідок, укрупнення капіталів фінансових інститутів.
5. Створити фінансово потужного та конкурентоспроможного банківського сектора.
6. Формувати державну підтримку для фінансових посередників та інститутів, оскільки з них й починається стабілізація фінансової системи країни [3].
Отже, сучасний етап розвитку фінансового ринку та його складників є вкрай складним, динамічним та важкопрогнозованим. Однак саме такий період є найбільш сприятливим для впровадження інноваційних, а часом і радикальних мір щодо реформування всього ринку фінансових послуг. Тому саме зараз важливо забезпечити функціонування конкурентоспроможного ринку фінансових послуг, що забезпечить в майбутньому залучення іноземних інвестицій на ринок країни і вихід вітчизняних інвесторів на міжнародні фінансові ринки.

Список використаної літератури:
1. Закон України “Про ринок фінансових та державне регулювання ринків фінансових послуг”//
2. Лобода Н.О.: ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ//стаття 2015р.
3. Кравчук Д. В. Проблеми та перспективи розвитку ринку фінансових послуг в Україні // Розвиток фінансових послуг в контексті нової фінансової архітектури. – 2015. – с. 50-53.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^