Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2019 » Кобильник М.Т. Сутність фінансових послуг з управління майном при фінансуванні будівництва житла
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 235
  • Автор: kobylnyk_ekfmn_51
  • Дата: 31-10-2019, 22:46
 (голосов: 0)
31-10-2019, 22:46

Кобильник М.Т. Сутність фінансових послуг з управління майном при фінансуванні будівництва житла

Категорія: Фінансовий ринок 2019

Сутність фінансових послуг з управління майном при фінансуванні будівництва житла

Поряд з динамічним та прогресивним розвитком діяльності у сфері будівництва житла, постає гостра потреба у достатніх обсягах фінансових ресурсів для фінансування довгострокових проектів. Залучення фінансових ресурсів для таких цілей можливе завдяки функціонуванню на ринку фінансових послуг установ, одним із завдань яких є мобілізація коштів фізичних і юридичних осіб в управління з метою фінансування будівництва житла. Актуальним залишається питання дослідження та аналізу механізмів функціонування таких установ на ринку фінансових послуг, а також їхніх методів та підходів до залучення коштів у будівництво.
Питанню особливостей функціонування інституцій, що надають послуги з управління майном при фінансуванні будівництва житла приділяють увагу такі вітчизняні науковці як: А. Горчаківська, В. Котова, А. Кравець, Д. Фаріон, С. Науменкова, С. Міщенко та інші.
Метою наукової роботи є дослідження механізмів залучення фінансових ресурсів суб’єктами фінансування будівництва в Україні, проведення їх порівняльного аналізу.
Вимога про залучення коштів населення в будівництво лише через спеціальні фонди визначена Законом України "Про фінансово-кредитні механізми та управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" від 19 червня 2003 р. № 978-ГУ Для інвестора-громадянина поширення такого механізму означає наявність контрольованого Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг фінансового посередника, що зменшує ризики інвестора і робить процес інвестування прозорішим [5]
У зв’язку із прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла" від 29.06.2010 р., згідно з яким внесені поправки до Закону України "Про інвестиційну діяльність" [5] та "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" [7] та інших законодавчих актів у сфері інвестування житлового будівництва за кошти, залучені від фізичних та юридичних осіб, визначено способи інвестування та фінансування будівництва об'єктів будівництва з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб. Відповідно до таких змін, фінансування будівництва може здійснюватися через [6]:
1. Фонди фінансування будівництва.
2. Фонди операцій з нерухомістю.
3. Інститути спільного інвестування.
4. Випуск цільових облігацій підприємствами-забудовниками.
Фонд фінансування будівництва — кошти, передані управителю ФФБ в управління, які використані чи будуть використані управителем у майбутньому на умовах Правил фонду та договорів про участь у ФФБ.
Фонд операцій з нерухомістю — кошти, отримані управителем ФОН в управління, а також нерухомість та інше майно, майнові права та доходи, набуті від управління цими коштами, в тому числі майнові права та права вимоги, набуті за договорами про участь у фонді фінансування будівництва.
Головною перевагою таких схем фінансування є законодавчо закріплений розподіл функцій серед основних учасників: будівельні організації (забудовники, підрядники, субпідрядники) здійснюють будівництво об'єктів (житла), а управитель фонду (банк, фінансова установа) здійснює управління грошовими потоками, контролює цільове використання коштів забудовником (рис 1.1.)
Кобильник М.Т. Сутність фінансових послуг з управління майном при фінансуванні будівництва житла
Обираючи механізм фінансування, інвестор зважає на можливі ризики, позитивні та негативні риси наявних механізмів суб'єктів фінансування будівництва.
Так наприклад, майновими ризиками, пов'язаними з договором про участь у фонді фінансування будівництва, є:
— несвоєчасне введення в експлуатацію об'єкта будівництва або об'єкта інвестування;
— невідповідність технічних характеристик об'єкта будівництва або об'єкта інвестування, а також обладнання, яке встановлюється на об'єкті інвестування, умовам договору або проектної декларації, вимогам державних стандартів, норм і правил;
— невиконання, неналежне або несвоєчасне виконання робіт на об'єкті будівництва або об'єкті інвестування;
— брак технічної документації (паспортів, сертифікатів, гарантійних документів) на обладнання, яке встановлюється на об'єкті інвестування довірителя;
— ненадання управителем довірителю інформації, передбаченої Правилами фонду чи договором про участь у ФФБ, що призвело до завдання шкоди довірителю або спричинило виникнення додаткових зобов'язань довірителя перед управителем. [5]
Слід зауважити, що майнові ризики за договором про участь у фонді фінансування будівництва підлягають обов'язковому страхуванню відповідно до Закону України "Про страхування", у зв’язку із чим страхова компанія є одним із суб’єктів системи фінансово-кредитних механізмів при будівництві житла.
Порівняльну характеристику суб'єктів фінансування будівництва подано в таблиці 1.
Таблиця 1

Порівняльна характеристика суб'єктів фінансування будівництва [1]

Кобильник М.Т. Сутність фінансових послуг з управління майном при фінансуванні будівництва житла

Отже, досліджуючи особливості механізму функціонування даних суб’єктів, можемо прийти до висновку щодо їх важливості на ринку фінансових послуг, що пов’язано із забезпеченням фінансування будівництва, а саме використанням управителем отриманих в управління коштів на спорудження об'єктів будівництва згідно з умовами договору. Заходами вдосконалення механізму фінансування будівництва житла можуть бути: формування законодавчої бази для створення ринку житлового будівництва, впровадження гнучкої політики щодо оподаткування доходів банків та інших фінансових установ Важливо досліджувати зарубіжний досвід для використання його результатів на ринку України.
Список використаних джерел:
1. Абраамян Г. Г. Механізми фінансування будівництва в Україні / Г. Г. Абраамян// Управління розвитком. - 2013. - № 22. - С. 48-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
2. Горчаківська Г. В. Інвестиції як складова ефективної діяльності підприємств будівельного комплексу / Г. В. Горчаківська // Економіка будівництва і міського господарства. – 2009. – Т. 5. – № 3. – С. 147–151.
3. Котова В. М. Інститути спільного інвестування: функції та перспективи розвитку в Україні / В. М. Котова // Економічний простір. – 2011. – № 53. – С. 138–143.
4. Кравець А. В. Особливості фінансування житлового будівництва в Україні / А. В. Кравець, В. М. Мельник, О. І. Бобик // Економічний простір. – 2010. – № 40. – С. 182–188
5. Науменкова С.В. Ринок фінансових послуг: Навч. посіб. / С.В. Науменкова, С.В. Міщенко. — К. : Знання, 2010. — 532 c.
6. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла : Закон України від 29.06.2010 № 2367-VI : зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/2367-17.
7. Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю : Закон України від 19.06.2003 р. № 978-IV зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/978-15.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^