Стратегічні орієнтири » Державні фінанси 2020 » Радик В.В. Особливості розподілу ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на секторальному рівні в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
14-05-2020, 23:39

Радик В.В. Особливості розподілу ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на секторальному рівні в Україні

Категорія: Державні фінанси 2020

Радик В.В., 2020
ЛНУ імені Івана Франка, ЕКф-31с

ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ РИЗИКІВ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ НА СЕКТОРАЛЬНОМУ РІВНІ В УКРАЇНІ


Зростання обсягів фінансових операцій пов’язаних з відмиванням (легалізацією) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення зумовлює необхідність наявності ефективної системи фінансового моніторингу з метою забезпечення фінансової безпеки держави та міжнародної фінансової системи загалом. Така система, відповідно до міжнародних стандартів, будується на основі ризико-орієнтованого підходу, одним з принципів якого є оцінка ризиків.
Окреме місце у оцінці ризиків посідає секторальна оцінка ризиків, яка покликана забезпечити ефективність реалізації розроблених державними органами заходів, щодо запобігання та протидії відмиванню коштів, з урахуванням особливостей окремих секторів економіки. Вона проводиться у рамках національної оцінки ризиків і базується на використанні якісно-скорингової системи та виділенні конкретних факторів загроз, вразливостей і наслідків, які в свою чергу дозволяють визначити рівень ризику для сектора загалом [1, c. 106].
Можна виділити два підходи до проведення секторальної оцінки ризиків залежно від способу поділу національної економіки на сектори. За першим підходом сектори виділяються залежно від видів економічної діяльності (наприклад у видобувній галузі промисловості) [3, c. 870]. Це дозволяє одночасно враховувати не лише ризик відмивання коштів, але й інших видів нелегальних фінансових операцій, які притаманні даній галузі. Однак такий поділ не є доцільним у контексті побудованої в Україні системи фінансового моніторингу, тому методикою проведення секторальної оцінки ризиків передбачений поділ на сектори за окремими суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Таким чином у процесі оцінювання ризиків можна враховувати та аналізувати специфічні для конкретного сектора загрози, вразливості і наслідки та у подальшому дозволяє розробити правильну стратегію відповідальним суб’єктом державного фінансового моніторингу. Додатково також проводиться оцінка ризиків за видами неприбуткових організацій, окремими банківськими продуктами і послугами та організаційно-правововими формами суб’єктів господарювання.
Фінансова система України, як і у багатьох європейських державах є банкоцентрованою. Це проявляється і у системі фінансового моніторингу – саме банки є основними суб’єктами первинного фінансового моніторингу і протягом 2016-2018 рр. надавали понад 99 % усіх одержаних Державною службою фінансового моніторингу повідомлень про сумнівні фінансові операції [2, с. 87]. До того ж вони є однією з найпривабливіших сфер відмивання (легалізації) доходів, адже пропонують широкий спектр фінансових послуг та продуктів, у тому числі міжнародного характеру, для великого кола клієнтів. Саме тому інтегральною частиною секторальної оцінки ризиків є її проведення стосовно банківського сектору. Однак наявність ефективних пом’якшувальних заходів, зокрема належне виконання Національним банком України функцій суб’єкта державного фінансового моніторингу дозволило зменшити ризики використання банків для відмивання коштів та фінансування тероризму, які перш за все виникали внаслідок можливості проведення транснаціональних операцій та досить значної частки фінансових операцій з використанням готівкових коштів.
З іншого боку це спонукало до пошуку зловмисниками нових способів відмивання коштів, що зумовило зростання ризиків використання з цією метою інших секторів, зокрема сектору небанківських фінансових установ. Тут основні ризики виникають внаслідок недосконалості законодавчого регулювання та відсутності ефективних пом’якшувальних заходів, а менші обсяги фінансових операцій тільки ускладнюють виявлення з їх числа підозрілих. Також варто відзначити високий ризик відмивання коштів пов’язаний з діяльністю фінансових компаній, які надають послуги з надання коштів у позику через зростання попиту з боку населення на такі послуги та відсутності спеціальних вимог до таких установ.
Також важливим є сектор ринку цінних паперів. Однак його неефективність та низький рівень розвитку й інтеграції у міжнародний фінансовий ринок зумовлює наявність меншого ризику, порівняно з фінансово-банківським сектором.
Окрім цього високоризивовими є також сектор суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги, у зв’язку з їх недосконалим законодавчим регулюванням та низькою часткою з них, які перебувають на обліку у Державній службі фінансового моніторингу та сектор ринку нерухомості, через відсутність правового регулювання та обов’язкової сертифікації діяльності ріелторів та знову ж таки низького рівня їх обліку[2, c. 161-163].
Отже, основні ризики, пов’язані з відмиванням (легалізацією) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванням тероризму в Україні зумовлені недосконалістю законодавчо-правового регулювання та перш за все зосереджені у фінансово-банківському секторі та секторі ринку нерухомості
З метою підвищення ефективності системи фінансового моніторингу у контексті оцінки ризиків в Україні доцільно реалізувати такі заходи:
- подальше вдосконалення методології проведення секторальної оцінки ризиків згідно з міжнародними стандартами запобігання та протидії відмиванню (легалізації) доходів одержаних злочинним шляхом;
- актуалізація відповідно до останніх змін у законодавстві та проведення оцінки ризиків стосовно сектору постачальників послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів;
- автоматизація процесів виявлення сумнівних фінансових операцій, у тому числі за допомогою використання новітніх інформаційних технологій, наприклад Data Mining;
- підвищення координації учасників оцінки ризиків та поглиблення співпраці з міжнародними організаціями та суб’єктами фінансового моніторингу іноземних держав.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Methodology of National Risk Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing is Ukraine. [Електронний ресурс]. – 2018. – 164 c. – Режим доступу: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/nacionalni-riziki/naczionalna-oczinka-rizikiv/metodika-naczionalnoji-oczinki-rizikiv-vidmivannya-koshtiv-ta-finansuvannya-terorizmu-v-ukrajini.html.
2. Звіт про проведення чергової (другої) національної оцінки ризиків. [Електронний ресурс]. – 2019. – 250 с. – Режим доступу: https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/nacionalni-riziki/naczionalna-oczinka-rizikiv/zvit-pro-provedennya-naczionalnoji-oczinki-rizikiv.html.
3. Семир'янов Д. Я. Незаконні фінансові потоки у видобувних галузях промисловості: фактори виникнення та загрози для національної економіки / Д. Я. Семир'янов // Форум права. [Електронний ресурс]. – 2012. – № 1. – С. 867–873. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12cdjdne.pdf.

Посилання: секторальна оцінка ризиків, відмивання коштів, фінансовий моніторинг

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^