Стратегічні орієнтири » Державні фінанси 2020 » Хом`як К.А. Оцінка ризиків фінансування тероризму
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
15-05-2020, 15:19

Хом`як К.А. Оцінка ризиків фінансування тероризму

Категорія: Державні фінанси 2020

УДК 336
© Хом`як К.А., 2020
ЛНУ імені Івана Франка, Еке-33с

Оцінка ризиків фінансування тероризму

Загальновідомо, що у світі посилюються виклики та загрози, які мають транснаціональний характер: незаконний обіг зброї і наркотиків, торгівля людьми, ескалація міжнародного тероризму тощо. Проблема забезпечення миру та міжнародної безпеки завжди була актуальною для кожної країни світу.
Сучасний тероризм характеризується різко підвищеною технічною оснащеністю, високим рівнем організації, наявністю значних фінансових коштів. Його головна відмінна риса - це розмивання меж між міжнародним і внутрішнім тероризмом. Розширюються зв’язки терористичних організацій з представниками наркобізнесу і незаконної торгівлі зброєю. У таких умовах боротьба з тероризмом стала одним з пріоритетних напрямів діяльності ООН та інших міжнародних організацій.
В Україні, протягом останніх часів дана проблема теж набула значної актуальності. У Концепції боротьби з тероризмом в Україні, яка була затверджена у 2019 році, зазначається, що ймовірність поширення тероризму в нашій державі набуває загрозливого характеру, чому сприяють:
• активізація в Україні сепаратистських рухів та провокування таких настроїв у місцях компактного проживання національних меншин;
• агресивні дії Російської Федерації відносно України, у тому числі в Азово-Чорноморському регіоні;
• наявність на території України великої кількості найбільш уразливих об'єктів можливих терористичних посягань;
• зростання рівня злочинності, пов'язаної з незаконним обігом вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових і отруйних речовин та інших засобів масового ураження;
• посилення інтересу до України з боку міжнародної організованої злочинності у сферах незаконної міграції, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, контрабанди зброї, небезпечних матеріалів та наркотичних засобів, відходів біологічних та хімічних речовин, ядерних матеріалів;
• внутрішні міграційні процеси, в тому числі спричинені збройною агресією Російської Федерації проти України, а також загострення міграційної кризи у світі.
У Глобальному індексі тероризму, який розробляється для визначення рівня уразливості держав до терористичних загроз, з початком збройної агресії Російської Федерації, Україна перемістилася з 51-го (2013 рік) на 21-е місце (2018 рік) серед 163 країн. У 2019 році Україна зайняла 24 позицію у рейтингу.
Обговорюючи оцінки ризику фінансування тероризму, необхідно мати чітке розуміння ключових понять. Відповідно до звіту FATF “Керівництво з оцінки ризику фінансування тероризму” ( “ Terrorist Financing Risk Assessment Guidance”):
• Ризик фінансування тероризму може розглядатися як функція трьох факторів: загрози, вразливості та наслідків. Він передбачає ризик залучення, переміщення, зберігання або використання в / через юрисдикцію коштів чи інших активів, призначених для тероризму або терористичної організації, у вигляді законних або нелегітимних фондів чи інших активів.
• Загроза – це особа або група людей, які можуть завдати шкоди, збираючи, переміщуючи, зберігаючи або використовуючи кошти та інші активи (з законних чи нелегітимних джерел) для терористичних цілей. Терористична загроза може включати національні або міжнародні терористичні організації та їх посередників, їхні кошти, а також минулу, теперішню та майбутню діяльність у сфері тероризму та людей, яким симпатизують дані організації чи їх діяльність.
• У контексті фінансування тероризму, наслідки стосуються впливу чи шкоди, які в разі виникнення може спричинити загроза. Сюди входить вплив основної терористичної діяльності на внутрішні чи інституційні фінансові системи та інститути, а також на економіку та суспільство загалом. Наслідки також можуть відрізнятися між країнами та між каналами чи джерелами фінансування, і можуть стосуватися конкретних громад чи населення, ділового середовища чи національних інтересів.
• Оцінка ризику фінансування тероризму – це продукт або процес, заснований на методології, яка намагається визначити, проаналізувати та зрозуміти ризик і служить першим кроком у їх вирішенні. Оцінка ризику, як правило, повинна охоплювати всі аспекти збору, переміщення, зберігання та використання коштів або інших активів (включаючи товари, транспортні засоби, зброю тощо) для задоволення потреб терористичної організації та її діяльності.
Отже, ризик фінансування тероризму слід розглядати як похідну від загрози терористичної діяльності та вразливості фінансової системи бути використаною з метою фінансування такої діяльності. Вразливість фінансової системи, в тому числі можливість бути використаною з метою фінансування терористичної діяльності, існує незалежно від рівня загрози такої діяльності. Це може включати особливості окремого регіону, сектора, фінансового продукту або виду послуг, які роблять їх привабливими для фінансування незаконної діяльності.
Відповідно до останньої оцінки режиму боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, що проводилась експертами комітету Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), Україна не страждала від внутрішніх терористичних інцидентів, хоча правоохоронні органи іноді визначали деякі злочини як терористичні акти.
Як вже було зазначено, на сьогодні високий рівень загрози терористичної та діяльності (а отже і фінансування такої діяльності) в Україні є безумовним фактом, що трансформувався у загрозу прямого військового вторгнення. Це найтяжче усвідомлювати, оскільки до недавнього часу Україна не страждала від внутрішніх терористичних інцидентів та аналіз кримінальних справ, які було розслідувано правоохоронними органами показував, що вони не мали причетності до терористичної діяльності.
Джерела терористичної загрози полягають у економічних, соціально-політичних, національно-етнічних, релігійних та деяких інших процесах, що мають місце в Україні. Окреме місце посідає геополітичний фактор, як основний каталізатор зовнішньої загрози. У ситуації, що склалася, фактор зовнішнього втручання є безумовно визначальним. Усі внутрішні точки напруженості у суспільстві були лише вдало використані з метою ескалації конфлікту.
Основна складність у виявленні джерел фінансування терористичної діяльності та, відповідно, його попередженні, полягає у тому, що таке фінансування може відбуватися із легальних джерел, суми переказів можуть бути незначними, а самі фінансові операції не відрізнятись від тисячі інших.
Система протидії фінансування тероризму та сепаратистської діяльності в Україні побудована відповідно до міжнародних стандартів в цій сфері (FATF), що підтверджується оцінкою Комітету Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL). Тим не менш жодна фінансова система не може бути повністю захищеною від можливості її використання з метою фінансування тероризму та сепаратистської діяльності.
Серед мільйонів фінансових операцій та сотні фінансових інструментів ті, що проводяться та використовуються із метою фінансування тероризму, мають викривлену сутність, при цьому не змінюють свою форму, характерні ознаки та властивості. Мова йде про те, що починаючи з якогось моменту часу звичайні фінансові операції можуть нести приховане призначення, при цьому наявні їх характеристики не змінюються, а отже існуючі механізми протидії опиняються недієвими

Список використаних джерел
1. Указ президента України про Концепцію боротьби з тероризмом [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/53/2019
2. Global Terrorism Index [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/11/GTI-2019web.pdf
3. FATF REPORT “Terrorist Financing Risk Assessment Guidance” (2019) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Terrorist-Financing-Risk-Assessment-Guidance.pdf
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^