Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2020 » Ременяк А.В. Фінансове інвестування: ринок цінних паперів
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 73
  • Автор: Lemberg
  • Дата: 29-10-2020, 21:58
 (голосов: 0)
29-10-2020, 21:58

Ременяк А.В. Фінансове інвестування: ринок цінних паперів

Категорія: Фінансовий ринок 2020

УДК 336
©Ременяк А.В., 2020
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-42с

Фінансове інвестування: ринок цінних паперів


Поняття фінансів для багатьох людей асоціюється із грошима. І це не дивно, адже кожна людина прагне володіти більшою кількістю ресурсів, нагромаджувати капітал та примножувати багатство. Але особисті фінанси варто уявляти не лише у формі паперових коштів чи депозиту в банку. Усі активи, нерухомість, цінні папери, вкладення, бізнес і навіть знання – це все є надбанням людини. І для того, щоб збільшувати загальний розмір власних активів, потрібно вміти аналізувати фінансовий ринок та можливості, які він надає та які можна використати для власної вигоди.
Скеровувати заощадження можна у реальний та фінансовий сектори економіки. З першим усе простіше: для фізичної особи це є вкладення в основні засоби (нерухомість, земельні ділянки, будинки та споруди, транспорт, обладнання) та у нематеріальні активи (патенти на право користування, товарні знаки, авторські права, ліцензії). Якщо ж звертати увагу на фінансове інвестування, то тут ринок є ширшим і з’являється дуже багато нових можливостей для ефективних та прибуткових інвестицій.
Загалом, фінансове інвестування – це придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших фінансових інструментів з метою отримання прибутку. Воно задовільняє тряд цілей: одержання доходу в майбутньому; зменшення негативного впливу інфляції паперових грошей; контроль над підприємством-емітентом (за допомогою купівлі його акцій); перетворення вільних заощаджень на високоліквідні цінні папери [1].
Основою фінансових інструментів є цінні папери – це грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики. Вони визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі (перепродажу) грошових та інших прав іншим особам [2].
Для інвестування у фондовий ринок в Україні необхідно розуміти, що біржові операції мають право здійснювати лише професійні учасники фондового ринку. Одними із таких є брокери. Брокер — посередник при укладанні угод між продавцем і покупцем. Брокерською діяльністю називають укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів від свого імені (чи від імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи [3]. Брокер фактично наймає професіоналів, які розпоряджаються грішми клієнтів на фондовому ринку, за що отримує відсотки від прибутку.
Складовою фінансового інвестування є формування інвестиційного портфеля. Під портфелем цінних паперів (інвестиційним портфелем) розуміють сукупність різних видів цінних паперів, придбаних інвестором для отримання доходу, що відповідає певним вимогам щодо допустимих рівнів ризику та доходу. Основними параметрами портфеля є його розмір і структура. Розмір портфеля залежить від фінансових можливостей інвестора та від його бажання інвестувати кошти у фінансові активи, а не у реальні активи. Структура портфеля визначена видами цінних паперів, що входять до його складу, їхньою терміновістю, співвідношенням окремих видів цінних паперів у портфелі. Інвестиційний портфель складається з двох частин: консервативна (надійні та найменш ризикові ЦП, що забезпечують повільний, але стабільний приріст доходів) та ризикова (ризикові цінні папери: акції малих і середніх компаній, а також тих, хто вперше вийшов на фондовий ринок; складає близько 20% усього портфеля).

Перейдімо до конкретних видів цінних паперів, які можна використовувати для формування свого інвестиційного портфеля.

1. ДЕРЖОБЛІГАЦІЇ.
Державні облігації — це державні цінні папери, що підтверджують зобов’язання України щодо відшкодування власникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.
Дохідність – 9-12% річних у гривні та 3-5% річних у доларах. Ризик мінімальний, адже повернення коштів і виплата нарахованих відсотків гарантовані законодавством України для фізичних і юридичних осіб.
Особливі переваги - податок на доходи фізичних осіб (18%) сплачувати не потрібно (за винятком військового збору у розмірі 1.5%). Відсоткова ставка доходу фіксується на весь період обігу облігації — ви отримуєте незмінний пасивний дохід.

2. КОРПОРАТИВНІ ОБЛІГАЦІЇ.
Корпоративні облігації — це облігації, які компанії випускають для фінансування своєї діяльності.
Дохідність - від 14% річних у гривні. Оптимальний ризик, який перекривається високою дохідністю і тим, що дохід ви отримуєте через визначені короткі часові проміжки. Гарантія емісії й обігу корпоративних облігацій, виплати відсоткового доходу регулюється відповідно до чинного законодавства через НКЦПФР.
Особливі переваги - це надійний інвестиційний інструмент із високою дохідністю. До переліку корпоративних облігацій належать ТОВ «Нова Пошта», АТ «ТАСКОМБАНК», ТОВ «РУШ» (бренд «Єва») тощо.

3. ДИВІДЕНДНІ АКЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ.
Дивідендна акція — це цінний папір, що підтверджує право власника отримувати частину прибутку від діяльності компанії у вигляді дивідендів.
Орієнтована дохідність - 14,5% дивідендної дохідності річних у гривні та 7% дивідендної дохідності річних у доларах США. Середня ризикованість. Акціонери можуть брати безпосередню участь у загальних зборах акціонерного товариства та впливати на дивідендну політику, що гарантує впевненість у діяльності емітента.
Особливі переваги - податок на дивідендний дохід становить лише 5% (+ 1,5% військовий збір). Перелік акцій: ПрАТ «Миронівський хлібопродукт» (тікер MHPC), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (тікер BAVL) та інші.

4. АКЦІЇ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ.
Інвестиції в акції міжнародних компаній, наприклад у ті, що належать до S&P 500 (фондовий індекс, у кошик якого включено 500 акціонерних компаній США, що мають найбільшу капіталізацію, наприклад: Apple, Amazon, Facebook, Visa).
Орієнтована дохідність - від 12% річних у доларах США. Ризик варіативний і залежить від багатьох макроекономічних процесів. Ви можете очікувати на чималий прибуток або збитки. Все залежить від діяльності компанії.
Особливі переваги - якщо дохід компанії росте, то може зростати вартість акцій. Якщо ви зараз придбаєте акції, то зможете з часом продати їх дорожче й заробити не лише дивіденди, а й на різниці між цінами купівлі та продажу.

5. ІНВЕСТИЦІЇ В ІРО.
ІРО (Initial Public Offering) — це первинне (тобто перше) публічне розміщення акцій компанії на фондовому ринку, де їх може купити кожен охочий.
Таке інвестування характерне для тих, хто готовий ризикувати та вибирає найшвидший і найприбутковіший спосіб примноження капіталу.
Орієнтована дохідність - 50% річних у доларах США. Ризик максимальний, але ІРО-інвестори заробляють найбільше. Через певний час можна продати акції, щоб зафіксувати свій максимальний прибуток або збиток, якщо вихід компанії на ІРО буде неуспішним [4].
Особливі переваги - можна стати одним із перших інвесторів в акції перспективних компаній та отримати максимальний прибуток. Це найперспективніший ринок (хоча й найризикованіший), бо можна заробити на:
- різниці між ціною акції у момент подання заявки на ІРО і ціною акції у день відкриття торгів — при вдалій рекламній кампанії і високому інтересі до компанії вартість акції може вирости ще до моменту початку торгів;
- рості ціни акції від відкриття до закриття торгових сесій на біржі — якщо попит великий, то ціна за день на цінні папери може виростати на 10-30% [5].

Отже, існує багато видів цінних паперів для інвестування у фондовий ринок. Диверсифікувавши свій інвестиційний портфель, людина має змогу бути впевненою у своєму пасивному доході. Це формує фінансову подушку безпеки на випадок непередбачуваних несприятливиї ситуацій, а також створює додаткове джерело прибутку.

Список використаних джерел

1. Непочатенко О.О. Фінанси підприємств : підручник / О.О. Непочатенко, Н.Ю. Мельничук – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 504 с.
2. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). URL: https://www.nssmc.gov.ua
3. Офіційний сайт Finsee.com. URL: https://finsee.com
4. Офіційний сайт FreedomFinance.Україна. URL: https://ffin.ua
5. I.Finance – електронний ресурс. URL: https://t.me/ifinance_ua

Посилання: фінанси, фінансовий ринок, інвестування, інвестиційний ринок

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^