Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2020 » Івах Н.В. Фондовий ринок як елемент фінансового ринку
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 129
  • Автор: Івах Н. В.
  • Дата: 30-10-2020, 20:55
 (голосов: 0)
30-10-2020, 20:55

Івах Н.В. Фондовий ринок як елемент фінансового ринку

Категорія: Фінансовий ринок 2020

Фондовий ринок як елемент фінансового ринку

Фондовий ринок є невід’ємним і важливим елементом фінансової системи ринкової економіки будь-якої країни, в тому числі й України. Основним завданням фондового ринку на сучасному етапі трансформації економіки – це мобілізація інвестиційних ресурсів і капіталу з однієї галузі в іншу, що потребує додаткового фінансування для подальшого розвитку.
Дослідженню проблем розвитку фондового ринку України, а також його значенню для економічного зростання країни приділяється значна увага як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Серед вітчизняних науковців можна виділити: О. І. Барановсього, В. М. Лютого, С. В. Онишко, В. П. Унинець-Ходаківську та В. М. Шелудько.
Варто зазначити, що ринковій економіці властивий безперервний процес перетікання одного виду капіталу в інший. У зв’язку з цим здається важливою проблема взаємозв’язку ринків, або, інакше кажучи, впливу різних сегментів ринку на ринок цінних паперів і навпаки.
Для ефективного функціонування економіки країни необхідний постійний процес мобілізації, розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів між її галузями. Якщо розглядати фінансовий ринок, як сукупність автономних сегментів фінансової системи, у межах якої постійно здійснюються широкий спектр фінансових правочинів [3], то важливість фондового ринку як одного з основних його елементів є очевидною.
Ринок цінних паперів (фондовий ринок) є найбільш активною частиною сучасного фінансового ринку, адже першочерговими завданнями фондового ринку є [2]:
 мобілізація тимчасово вільних фінансових ресурсів для інвестування;
 формування сучасної ринкової інфраструктури;
 активізація маркетингових досліджень;
 зниження інвестиційного ризику;
 формування портфельних стратегій;
 аналіз перспективних напрямів розвитку економіки.
Зазначений сегмент ринку має функціонувати як інструмент регулювання фінансової системи держави, тому що він безпосередньо взаємопов’язаний як із системою державних фінансів, так і фінансовим ринком загалом.
У розвинених країнах світу фондовий ринок, залежно від ступеня розвитку, слугує найбільш ефективним, оптимальним способом залучення капіталів у національну економіку, механізмом розподілу та перерозподілу вільних фінансових ресурсів серед галузей економіки. За рахунок наповнення фінансовими ресурсами сучасних конкурентоспроможних, передових галузей економіки та виробництв фондовий ринок може сприяти прискоренню науково-технічного прогресу, позитивним змінам у структурі економіки, стійким темпам її зростання [1].
Хоча на сьогоднішній день фондовий ринок України є ще не надто великим за обсягами, проте провідні економісти світу відзначають його стрімкий розвиток і це дає надію, що в Україні незабаром буде сформовано стабільний притік інвестицій в різні сфери. В свою чергу це зумовить і зростання економіки в цілому [4].
Отже, роль фондового ринку, як однієї із найважливіших складових фінансового ринку, в економіці є значною, адже від ефективного функціонування фондового ринку залежить стабільність держави, тому політика держави, стосовно розвитку фондового ринку, має бути орієнтована на запровадження найкращих світових стандартів регулювання, сприяти підвищенню капіталізації економіки через ефективну мобілізацію та перерозподіл вільних фінансових ресурсів, створенню ефективних та надійних ринків капіталу, що розширить можливості для інвестування вільних коштів населення у розвиток виробництва, сприятиме економічному розвитку країни.

Список використаних джерел:
1. Герус Ю. В. Фондовий ринок та його роль в економіції / Ю. В. Герус, А. С. Чумак. // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2013. – №1. – С. 22–29.
2. Калюга О. О. Фондовий ринок як елемент фінансового ринку / О. О. Калюга. // Теорія та практика державного управління. – 2017. – №1. – С. 1–5.
3. Михальський В.В. Роль фінансового ринку в економічному розвитку реального сектора вітчизняної економіки [Текст]: [монографія] / Михальський В.В. – К.: Ніка-центр, 2005. – 293 с
4. Український фондовий ринок, Укрінформ [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2615657-ukrainskij-fondovij-rinok-vstanoviv-rekord-ak-i-zavdaki-comu.html.

Посилання: фінансовий ринок, фондовий ринок

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^