Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2020 » Купчак М.О. Розвиток ринку муніципальних цінних паперів в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
30-10-2020, 22:05

Купчак М.О. Розвиток ринку муніципальних цінних паперів в Україні

Категорія: Фінансовий ринок 2020

УДК 336
Купчак М.О., 2020
ЛНУ ім. І.Я. Франка, ЕКФ-42с
Тема: Розвиток ринку муніципальних цінних паперів в Україні
Існують безліч проектів, які потребують, у свою чергу, значного обсягу фінансів для реалізації. Фінансування місцевих інфраструктурних проектів здійснюється не тільки за рахунок коштів місцевих бюджетів, а й банківських кредитів та спеціально залучених для реалізації цих проектів інших позикових коштів. Обсяг коштів місцевих бюджетів переважно обмежений та використовується передусім на поточні потреби громад і соціальні проекти. Банки неохоче кредитують інфраструктурні проекти через їхній довгостроковий характер та високі кредитні ризики неповернення коштів. Тож для реалізації місцевих інфраструктурних проектів доцільно більш активно залучати додаткові кошти шляхом розміщення (продажу першим власникам) боргових цінних паперів як облігації ( виписк МЦН у вигляді місцевих позик) [2].
Муніципальні цінні папери – це цінні папери, що випускаються місцевими органами влади з метою мобілізації коштів для виконання місцевих програм, пов'язаних з об'єктами громадського користування та фінансування дефіциту місцевого бюджету.
В Україні, ще не набуло значного поширення використання ринку муніципальних цінних паперів порівняно з євпропейськими країнами через низку проблем, зокрема до яких варто віднести:
• законодавчі обмеження щодо розвитку як зовнішніх, так і внутрішніх муніципальних запозичень;
• наявність значних фінансових ризиків інвестування у МЦП.
• відсутність розвиненої інфраструктури фондового ринку, що не дозволяє всім зацікавленим сторонам брати участь у формуванні попиту на МЦП через різні фонди, низький рівень муніципального фінансового менеджменту, відсутність досвіду управління проектами розміщення облігацій місцевих позик, труднощі оцінки ризикованості місцевих інвестиційних проектів
• наявність додаткового навантаження на місцевий бюджет, створеного випуском муніципальних цінних паперів.
• недостатній інтерес потенційних інвесторів до МЦП, спричинений низькою доходністю цих цінних паперів (Доходність МЦП коливається на рівні 10-12 %); недостатня ліквідність муніципальних облігацій порівняно з іншими борговими інструментами фондового ринку; переважання короткострокових облігацій в обсягах емісій та нераціональне використання запозичень
• невисокий рівень довіри інвесторів до держави через нестабільність економічної та, особливо, політичної ситуацій [3].
Перспектива розвитку ринку муніципальних облігацій має важливе значення, зумовлене тим що:
- реалізація муніципальних облігацій може стати важливим напрямком диверсифікації боргової політики держави, особливо в умовах збереження негативного сальдо запозичень.
-розвиток муніципальних облігацій сприяє децентралізації бюджетного процесу, збільшенню дохідної частини місцевих бюджетів та дозволить зменшити надмірну фінансово-економічну залежність місцевих бюджетів від державного, що сприятиме просуванню до норм міжбюджетних відносин, прийнятих у Євросоюз.
Досконале функціонування ринку місцевих позик прискорює обіг фінансових коштів, сприяє залученню в кругообіг ресурсів, майна, коштів. Вирішення вищезазначених проблем на основі реалізації вказаних рекомендацій сприятиме подальшому розвитку цього сегменту фондового ринку, збільшенню його ліквідності та зацікавленості в ньому з боку інвесторів.Список використаних джерел
1. Засади функціонування інституту місцевих запозичень в Україні містяться наступних законодавчих актах: Бюджетний кодекс України, прийнятий Законом України №2456-VI від 08 липня 2010 р., Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 110 «Про затвердження порядку здійснення місцевих запозичень», Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку ведення Реєстру місцевих запозичень та місцевих гарантій» № 866 від 25 липня 2012 р., «Положення про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик», затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 7 жовтня 2003 року N 414, зі змінами згідно Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 N 1180 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (стаття 26, пункт 26).
2. Козак В., Москвін С., Посполітак В. 2019. Фінансові інструменти: емісія муніцпальних облігацій.
3. Національний інститут стратегічних досліджень: "Інструменти розширення ринку муніципальних цінних паперів як чинника ресурсного забезпечення регіонального розвитку".
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^