Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2020 » Гостра Є.І. Недержавні пенсійні фонди на ринку фінансових послуг України
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
8-11-2020, 15:31

Гостра Є.І. Недержавні пенсійні фонди на ринку фінансових послуг України

Категорія: Фінансовий ринок 2020

Львівський національний університет ім. І. Франка
студентки групи ЕКФМ-51с
Гострої Єлизавети

НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Система недержавного пенсійного забезпечення - це складова частина системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка ґрунтується на засадах добровільної участі фізичних та юридичних осіб, крім випадків, передбачених законами, у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання учасниками недержавного пенсійного забезпечення додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат.
Суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення є:
 недержавні пенсійні фонди;
 страхові організації, які уклали договори страхування довічної пенсії з учасниками фонду, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду;
 банківські установи, які уклали договори про відкриття пенсійних депозитних рахунків;
 вкладники та учасники пенсійних фондів, учасники накопичувальної системи пенсійного страхування;
 вкладники пенсійних депозитних рахунків;
 учасники недержавного пенсійного забезпечення;
 засновники пенсійних фондів;
 роботодавці - платники корпоративних пенсійних фондів;
 саморегулівні організації суб'єктів, які надають послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення;
 адміністратори пенсійних фондів;
 компанії з управління активами;
 зберігачі;
 аудитори;
 особи, які надають консультаційні та агентські послуги.
Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється:
- пенсійними фондами шляхом укладення пенсійних контрактів між адміністраторами пенсійних фондів та вкладниками таких фондів відповідно до цього Закону;
- страховими організаціями шляхом укладення договорів страхування довічної пенсії з учасниками фонду, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду відповідно до цього Закону та законодавства про страхування;
- банківськими установами відповідно до цього Закону та законодавства про банківську діяльність шляхом укладення договорів про відкриття пенсійних депозитних рахунків для накопичення пенсійних заощаджень у межах суми, визначеної для відшкодування вкладів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, що встановлюється згідно із законом.
Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» надає нам декілька визначень недержавного пенсійного фонду:
1) недержавний пенсійний фонд - юридична особа, створена відповідно до цього Закону, яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду у визначеному законами України порядку;
2) недержавний пенсійний фонд - суб'єкт другого рівня системи пенсійного забезпечення - недержавний пенсійний фонд, який створений та діє відповідно до законодавства про недержавне пенсійне забезпечення, відповідає вимогам цього Закону для отримання ліцензії на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування;
НПФ накопичує пенсійні внески на користь учасників, інвестує їх з метою отримання інвестиційного доходу, а потім виплачує пенсії.
Кошти учасників НПФ вкладаються суворо в інвестиційні інструменти, які визначені в законодавстві України.
Роботу недержавних пенсійних фондів регулює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).
Недержавну пенсію виплачують додатково до державної. Розмір недержавної пенсії, на яку можуть сподіватися вкладники й учасники, залежить від розміру пенсійних внесків, періоду накопичення та суми отриманого інвестиційного прибутку.
З моменту зарахування коштів на індивідуальний пенсійний рахунок вони стають вашою приватною власністю, на них поширюється право успадкування, їх не можна відчужити на користь третіх осіб.
НПФ бувають трьох видів:
1) Відкриті фонди — їх учасниками можуть стати всі бажаючі фізичні особи, незалежно від місця і характеру їх роботи.
2) Корпоративні фонди — засновані одним або кількома юридичними особами-роботодавцями, які роблять внески на користь своїх співробітників.
3) Професійні фонди — їх засновниками можуть бути об'єднання роботодавців (юридичних осіб), професійні спілки або фізичні особи, пов'язані за родом професійної діяльності, яка вказана у статуті фонду.
На практиці НПФ не працює самостійно. Його обслуговують адміністратор фонду, компанія з управління активами (КУА) і банк-зберігач. Кожна компанія бере комісію за свої послуги. Її виплачують навіть у разі, якщо НПФ отримує збиток.
За підсумками 2019 року в Україні працювало 64 НПФ. Загальний розмір активів системи недержавного пенсійного забезпечення перевищив 3 млрд грн, а кількість учасників — 874 тис. осіб. Середній розмір заощаджень становив 3 581 грн на людину.
Гостра Є.І. Недержавні пенсійні фонди на ринку фінансових послуг України
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^