Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2020 » Радух О.О. Управління портфелем облігацій
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 100
  • Автор: Радух О.О.
  • Дата: 15-12-2020, 00:45
 (голосов: 0)
15-12-2020, 00:45

Радух О.О. Управління портфелем облігацій

Категорія: Фінансовий ринок 2020

УДК 336
© Радух О.О., 2020
ЛНУ імені Івана Франка, ЕКФ-44с

Управління портфелем облігацій

Облігація – це вид боргового інвестиційного цінного паперу, який визначає відносини позики між власником облігації та емітентом і підтверджує зобов’язання емітента повернути власнику облігації номінальну вартість облігації в передбачений термін, а також певний процент.
Портфель цінних паперів є тим інструментом, за допомогою якого інвестору забезпечується необхідна стійкість доходу при мінімальному ризику.
Портфель облігацій, що дає прибуток вище звичайних депозитних вкладів в твердих валютах, при цьому є більш надійним. Цей інструмент дуже схожий на банківський вклад - гроші в нього вкладаються на певний термін під заздалегідь відомий відсоток. Але у облігацій є дві основні переваги: як правило, це більш висока прибутковість за корпоративними випусками облігацій і можливість забрати гроші без втрати відсотків, що набігли. Якщо при достроковому закритті термінового рахунку в банку відсотки втрачаються, то інвестиції в облігації повністю ліквідні - їх завжди можна продати без втрати відсотків, що належать за кожен день володіння облігацією.
Портфель облігацій може включати різні облігації з відмінними показниками (ставка по купону, ціна, дюрація). Основу портфеля облігацій повинні складати надійні, високоліквідні державні облігації - головним чином, середньострокові казначейські зобов'язання (термін погашення яких становить від 2 до 10 років). Практика показує, що папери з більш тривалим періодом тримання (понад 10 років) при стратегії «купити і тримати» показують себе менш ефективними.
Алгоритм оцінки облігації: визначення строку до погашення облігації, визначення майбутніх поступлень по облігації (купонні платежі, вартість до погашення), визначення очікуваного рівня прибутковості, розрахунок рівноважного курсу облігації, прийняття рішення щодо інвестування.
Одні з основних показників при оцінці облігацій це аналіз прибутковості, опуклість, дюрація, аналіз кривої прибутковості.
Якщо дюрація це є міра процентного ризику облігації, то опуклість дає оцінку того, наскільки добре дюрація вимірює процентний ризик облігації.
Введення поняття дюрації призвело до розвитку техніки управління пакетами облігацій, яка відома під назвою імунізація. Саме ця техніка дозволяє портфельному менеджеру бути відносно переконаним в отриманні очікуваної суми доходу. Інакше кажучи, коли портфель сформований, він «імунізіється» від небажаних ефектів, пов'язаних з майбутніми коливаннями процентних ставок.
Методи управління портфелем облігацій можна розділити на активні та пасивні.
Активні методи передбачають зміну структури портфеля облігацій відповідно до змін умов на ринку. До них відносять: горизонтальний аналіз, обмін (своп) облігацій, умовну імунізацію, гру на кривій прибутковості.
Пасивні методи передбачають формування портфеля на тривалий період часу. При таких методах поточну зміну вартості активу не враховують, тому що плюси і мінуси від їх зміни в довгостроковому періоді будуть «гасити» один одного. Отже, структура портфеля залишається незмінною протягом усього терміну існування портфеля незалежно від ситуації на ринку. До них відносять: імунізацію, формування призначеного портфеля.
Пасивні методи засновані на припущенні, що ринки облігацій мають середню ступінь ефективності, тобто поточні ціни на облігації точно реагують на всю доступну для широкого кола інвесторів інформацію. Тобто пасивне управління засноване на переконанні в тому, що спроби вибору облігацій (тобто виявлення правильно оцінених облігацій), а також гра на терміни (наприклад, покупка довгострокових облігацій, якщо передбачено підйом ставок) не призведуть до досягнення інвестором рівня прибутку вище середнього .
Активні методи управління портфелем облігацій засновані на припущенні, що ринок облігацій не так ефективний і дає деяким інвесторам можливість отримати прибуток вище середньої. Іншими словами, активне управління засноване на припущенні, що інвестор або вміє виявляти невірно оцінені цінні папери, або вміє передбачати процентні ставки і вигравати на строках.

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV;
2.Козак В.І., Москвін С.О. – К. Емісія облігацій комунальних підприємств та місцевих позик: практичний посібник : DESPRO, 2017. – 106 с. [Електронний ресурс]- Режим доступу: https://despro.org.ua/despro/Despro_2017_oblig_print.pdf .
3. Дзюблюк О.В. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2018. - 696 с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^