Стратегічні орієнтири » Якість фінансових послуг та інструментів » Дементьєв М.А. Особливості використання інтернет-банкінгу в управлінні пасивами банку
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
8-11-2011, 15:35

Дементьєв М.А. Особливості використання інтернет-банкінгу в управлінні пасивами банку

Категорія: Якість фінансових послуг та інструментів

УДК 336
© Дементьєв М.А., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-52

Особливості використання інтернет-банкінгу в управлінні пасивами банку.

Ефективне управління пасивами є важливою складовою успішної діяльності фінансових посередників. Особливо актуальною ця проблема є для банківської системи України через проблеми з капіталізацією та постійною потребою в надійних джерелах фінансування для підтримання запланованого рівня ліквідності.
Складовою частиною політики, спрямованої на збільшення обсягу залучених коштів, може бути впровадження нових банківських послуг, які користуються попитом на ринку. Однією з них є інтернет-банкінг, який пропонують клієнтам все більша кількість установ вітчизняної банківської системи.
Питанням використання аналізованої послуги фінансовими установами приділяло увагу багато науковців серед яких можна виділити Д.Н. Гусєв, М.А. Домніна, І.Л. Близнюк, Г.А. Титоренко. Проте досі не до кінця дослідженими залишаються механізми впливу описаного банківського продукту на пасиви та фінансовий стан установи.
Інтернет-банкінг має на меті покращення якості обслуговування клієнтів, оскільки володіє рядом наступними перевагами, зокрема зростання оперативності здійснення операцій, доступність для клієнта (операції здійснюються в режимі реального часу без відвідування офісу банку), необмеженість, тобто здатність здійснювати платежі майже будь-якого призначення, та контрольованість, оскільки будь-яке списання коштів з карткового рахунку одразу відображається у відповідних виписках [1, c. 63].
Інтернет-банкінг виступає в ролі універсального інструмента збільшення залучених коштів шляхом зростання клієнтської бази комерційного банку та розглядається як ефективний метод залучення нових клієнтів за допомогою створення більш зручних умов дистанційного використання обумовленого спектру послуг. Це дає змогу керівництву установи впливати на пасиви банку з мінімальними витратами часу.
Однак використання даного методу має певні особливості, які стосуються його впливу на фінансовий стан фінансового посередника та основні показники його діяльності, оскільки надання цієї послуги пов’язано з виникненням певних ризиків. Фінансові установи повинні враховувати їх при впровадженні цього продукту на ринку.
При використанні інтернет-банкінгу потрібно враховувати певні ризики, а саме:
- операційний;
- правовий;
- стратегічний;
- ризик втрати ділової репутації;
- ризик ліквідності [4].
Операційний та правовий ризик виникають у процесі здійснення основної діяльності установи. Перший виникає через ненадійність використання інформаційних систем потрібних для інтернет-банкінгу, проблеми у роботі персоналу з цією послугою та аварійні ситуації з апаратною складовою. Правовий ризик стосується можливості порушення банком законодавства країни, недостатнього опрацювання договорів з клієнтами на надання цієї послуги, порушень договору зі сторони клієнта чи банку при використанні цього продукту та інших юридичних аспектів. Все це потребує детального вивчення при використанні нового банківського продукту.
Стратегічний та діловий ризик виникають не тільки у процесі здійснення основної діяльності, а і при перспективному плануванні. Перший виникає внаслідок помилок при впровадженні системи інтернет-банкінгу, недоліків стратегічного плану розвитку в розрізі використання цього продукту, неправильного вибору програмного забезпечення та спектру послуг, які надаються завдяки цьому комплексу. Діловий ризик перш за все стосується можливості втрати конфіденційних даних клієнтів, незадоволення користувачів якістю даного продукту, проблем з безперервністю функціонування системи. Врахування наведених ризиків вкрай важливе для успішного довгострокового застосування даного інструменту збільшення притоку залучених коштів. Також потрібно пам’ятати, що комерційні банки в системі інтернет-банкінгу можуть використовувати лише ті засоби захисту, які пройшли сертифікацію у визначених державних органах та є ліцензованими [2, c. 228].
Найважливішим є ризик ліквідності. Він прямо пов'язаний з метою використання інтернет-банкінгу банком. Його виникнення може бути спричинене недосконалим управлінням описаними раніше ризиками, а також недоліками політики контролю ліквідності в умовах застосування цього продукту. Ефективному менеджменту цієї категорії має приділятись найбільше уваги, оскільки вона спричиняє найвагоміший вплив на фінансовий стан комерційного банку.
Банк, який активно використовує переваги комплексної системи дистанційного банківського обслуговування, надає своїм клієнтам реальну можливість оперативно і максимально ефективно керувати власними фінансовими потоками [3, c. 68]. Завдяки цьому, він стає більш привабливим для потенційних користувачів і виникають нові можливості для залучення коштів та отримання прибутку за рахунок їх використання в майбутньому.

Список використаних джерел:
1. Чуб О.О. Розвиток Інтернет-банкінгу в глобальному середовищі / О.О. Чуб // Вісник Української академії банківської справи. - 2009. - №1 (26). - С. 62-67.
2. Засадна Х.О. Про захист послуг Інтернет-банкінгу/ Х.О. Засадна // Вісник університету банківської справи національного банку України. – 2008. − № 3. − С. 225-229.
3. Політюк Л.Г., Маленька Е.Ю. Розвиток Інтернет-банкінгу як форми вдосконалення дистанційного керування в банківській системі / Л.Г. Політюк, Е.Ю. Маленька // Часопис економічних реформ. – 2011. − № 2. − С. 66-68.
4. Письмо Банка России «О мерах по усилению надзора за деятельностью кредитных организаций» от 28.02.97 № 419 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.klerk.ru/doc/106018/

Посилання: інтернет-банкінг, управління пасивами банків

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^