Стратегічні орієнтири » Якість фінансових послуг та інструментів » Гнип І.П. Особливості та значення облігацій місцевих позик в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 3005
  • Автор: Rusja-08
  • Дата: 13-11-2011, 13:44
 (голосов: 0)
13-11-2011, 13:44

Гнип І.П. Особливості та значення облігацій місцевих позик в Україні

Категорія: Якість фінансових послуг та інструментів

УДК 336
© Гнип І.П., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-53с

Особливості та значення облігацій місцевих позик в Україні

У багатьох розвинених країнах світу облігації місцевих позик є одним із найпоширеніших інструментів фондового ринку. Здійснення операцій із застосуванням даних облігацій призводять до надійних інвестицій в економіку держав. В Україні використання даного інструменту фондового ринку ще не набув значного розвитку, проте деякий досвід вже маємо. Щодо перших місцевих позик, то такі в Україні були здійснені у 1995 р., коли столична влада розмістила облігації на 2,3 млн. грн. На залучені кошти було збудовано житло для мешканців Києва.
Згідно закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року, до облігацій місцевих позик належать облігації внутрішніх та зовнішніх місцевих позик. Облігація – цінний папір, що посвідчує внесення його власником грошей, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов'язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у
передбачений умовами розміщення облігацій строк та виплатити доход за облігацією, якщо інше не передбачено умовами розміщення.
Відповідно до цього закону, рішення про розміщення облігацій місцевих позик приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим або міська рада відповідно до вимог, установлених бюджетним законодавством [1].
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.10.2003 р. № 414 затверджено Положення про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик (далі – Положення). Відповідного до нього, емітент має право на розміщення облігацій після реєстрації випуску облігацій в реєструвальному органі за умови отримання висновку Міністерства фінансів України про відповідність проекту рішення про здійснення запозичень вимогам, установленим бюджетним законодавством. Причому, сукупний обсяг запозичень до місцевого бюджету у формі розміщення (випуску) облігацій не може перевищувати обсягу дефіциту бюджету розвитку місцевого бюджету на відповідний рік.
Розміщення облігацій здійснюється у документарній або
бездокументарній формі, шляхом відкритого (публічного) або закритого (приватного) розміщення. Емітент може розміщувати іменні облігації та облігації на пред'явника; відсоткові та дисконтні облігації; звичайні (незабезпечені) та забезпечені.
В другому розділі даного Положення також зазначено, що кошти від розміщення облігацій, які отримує емітент, залучаються до фінансування лише бюджету розвитку відповідного місцевого бюджету. Після закінчення строку розміщення облігацій власник облігацій має право звернутися до емітента з вимогою викупити оплачені власником облігації [2].
Повноваження щодо реєстрації випуску облігацій внутрішніх місцевих позик ДКЦПФР надані Указом Президента України від 18.06.98 р. № 655/98 «Про впорядкування внутрішніх та зовнішніх запозичень, що провадяться органами місцевого самоврядування».
Облігації місцевих позик є довготерміновими цінними паперами, які виступають складовою ринку боргових зобов’язань. Ринок боргових зобов’язань, в свою чергу, є частиною кредитного ринку. З іншого боку, довготермінові цінні папери входять до складу фондового ринку. Облігація місцевої позики має всі ознаки інструмента ринку цінних паперів: вартість, ліквідність, оборотність, дохідність та надійність. Наявність цих складних зв’язків зумовлює подвійну економічну сутність облігацій місцевих позик.
Класично визнано, що дохідність облігацій місцевих позик є вищою ніж державних цінних паперів і депозитних вкладень та дещо нижча від дохідності корпоративних цінних паперів. Термін обігу облігацій місцевих позик диктується терміном запозичення грошових коштів інвесторами і не перевищує 12-18 місяців.
Погашення позики за рахунок бюджетних коштів не є доцільним: у цьому випадку кошти відволікаються від поточних потреб міста чи регіону. Більш доцільним і економічно вигідним є погашення заборгованості за позиками за рахунок таких каналів, як відповідне спрямування прибутку від підприємницької діяльності фірм, які знаходяться у власності органів місцевого самоврядування, надходження від цінних паперів, що є в комунальній власності, підвищення ефективності оподаткування, надходжень, пов’язаних з майновими та фінансовими повноваженнями органів місцевого самоврядування [3].
Облігації місцевих позик – явище доволі нове для розвитку вітчизняної економіки. Обмеженість коштів державного бюджету вимагає використання різноманітних способів поповнення місцевих бюджетів, у тому числі акумуляції коштів, за рахунок місцевих цінних паперів. Такий підхід за своїм економічним змістом вигідно вирізняється з інших способів поповнення місцевих фінансів, що залучаються на примусовій основі і витрачаються в довільному порядку, а не на основі чітко визначених законодавчих норм.

Література:
1. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року N 3480-IV
2. Рішення про затвердження Положення «Про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик» від 07.10.2003 р. N 43
3. Авксентьєв Ю. Система оцінки фінансового стану емітента боргових зобов’язань та емісії облігацій місцевих позик (регіональний аспект)// Банківська справа. –2005. – №6
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^