Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Кузишин М. Розвиток вексельного обігу в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
15-11-2011, 11:05

Кузишин М. Розвиток вексельного обігу в Україні

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Кузишин М., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-46с

Розвиток вексельного обігу в Україні


Відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», вексель – це цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю). [1].

У світовій практиці виділяють такі основні види векселів: простий і переказний, які активно використовують економічні суб’єкти більшості країн світу. Незважаючи на майже тисячолітню історію, вексель залишається сучасним фінансовим інструментом. Історія його виникнення заходить своїм корінням у часи Середньовіччя. Відомі вчені, зокрема Ю. Мороз, А. Лемківський, Г. Шершеневич вважали, що батьківщиною векселя є Італія. Саме там бурхливо розвивалась ярмаркова торгівля, потреби якої зумовили появу векселя. Маючи вигідне географічне положення, на перехресті шляхів торгівлі, що зв’язували Західну Європу із Сходом, Італія насправді рахувалась центром економічного життя.

Широке використання векселя в дореволюційній Росії підтверджує прийняття трьох (1729 р., 1832 р., 1902 р.) вексельних статутів (останній проіснував аж до 1917 р.).

В СРСР вексель набув широкого розповсюдження у період непу. У 1930 р. відбулася Женевська вексельна конвенція, де було прийнято уніфікований закон про переказні і прості векселі – єдине вексельне право, до якого приєдналися 25 держав. Україна приєдналася до Женевської конвенції у 1999 році.
Проблему вексельного обігу поряд із зарубіжними вивчають і вітчизняні вчені-економісти. Зокрема, Т. Батіщєв (Казахстан), Ф. Гудков (Росія), В. Тарасов (Білорусь), С. Гуткевич, А. Демківський, М. Дем’яненко, В. Мельник, Т. Рудненко, О. Федоренко та інші, у яких розкрито основи створення вексельного ринку в Україні.
На даний час в українському законодавстві існує низка нормативно-правових документів, які регулюють здійснення операцій з векселями.

Прийняття Закону України «Про цінні папери та фондову біржу» від 18 червня 1991 р. та Постанови Верховної Ради України «Про застосування векселів у господарському обороті України» у 1992 р. значно розширили можливості вексельного обігу. Указом Президента України «Про випуск та обіг векселів для покриття взаємної заборгованості суб’єктів підприємницької діяльності» від 14 вересня 1994 р. в господарську практику підприємства запроваджено простий товарний вексель, котрий можна було застосовувати як засіб оформлення взаємної заборгованості суб’єктів господарювання. [3].

Також існують додаткові фінансові ризики у діяльності суб’єктів господарювання, що спричинені:
• невиконанням виконавчими органами рішень Президента України, Верховної Ради України та норм Законів України щодо вдосконалення національного законодавства, що регулює вексельний обіг.
• недостатнім рівнем обізнаності учасників вексельного обігу.
Все це не сприяє розвитку цивілізованого вексельного обігу в Україні.

Незважаючи на це, слід відзначити, що обсяги операцій з векселями протягом останніх 11 років є суттєвими, що вказує на потребу економіки в цьому інструменті. За даними ДКЦПФР на фондовому ринку за період з 1999 р. по 2009 р. при рості ринку у 53 рази частка векселів зменшилась лише у 3,2 рази. При цьому коефіцієнт кореляції між обсягом векселів та ВВП складає 0,93, що свідчить про дуже тісний зв’язок між ними. За 2008 р. обсяг торгів векселями на фондовому ринку склав 1912,84 млрд. грн. при ВВП = 949,86 млрд. грн. – тобто 20,2%. [2].

Враховуючи, що Україна є аграрною державою, векселі широко використовуються і в аграрному секторі економіки. Вексель – унікальний фінансовий інструмент, який здатний ефективно розв’язати сукупність проблем, що періодично виникли у сільськогосподарських підприємств.
Розвиток банківських операцій із векселями значно сприяє їх поширенню. До важливих активних операцій банку слід віднести вексельні кредити (дисконтна операція, кредити забезпечені векселями, рефінансування векселів). Також для підвищення зручності вексельних розрахунків клієнтів банку використовують комісійні (інкасування, доміциляція) і гарантійні операції, що є основою комісійних доходів банку без суттєвого ризику.

Основними причинами, що перешкоджають розвитку вексельного обігу в Україні є:
• відсутність досвіду його організації;
• несформованість навичок грамотного оформлення бланків вексельних зобов’язань;
• недостатність правового забезпечення умов обігу та погашення векселів;
• недостатня кількість юридичної та економічної літератури;
• відсутня реєстрація випуску векселів суб’єктами господарювання та порядок їх обігу, зокрема і контроль за їх емісією;
• не налагоджена інфраструктура вексельного ринку, не створено відповідних організаційно-правових інститутів та консультаційних центрів із цих питань.

Таким чином, вирішення вищевказаних питань призведе до активізації вексельного обігу в Україні, залученню дешевих ресурсів із внутрішнього ринку для фінансування короткотермінової заборгованості, що сприятиме розвитку фінансового ринку, а значить сприятиме розвитку економіки країни в цілому.

Список використаних джерел:
1. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3480-15
2. Постольник Г.О., Томчук С.В. Вексельний обіг в Україні: проблеми та перспективи розвитку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.rusnauka.com/7_NMIV_2010/Economics/60208.doc.htm
3. Скочило Н. Вексельний обіг в Україні: проблеми становлення і розвитку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Un_msm/2008_13/Skoch.pdf
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^