Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Чернецька Х. Зростання рівня іноземного капіталу в банківській системі України
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2353
  • Автор: ChernetskaX
  • Дата: 15-11-2011, 13:43
 (голосов: 0)
15-11-2011, 13:43

Чернецька Х. Зростання рівня іноземного капіталу в банківській системі України

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Чернецька Х., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-52с

Зростання рівня іноземного капіталу в банківській системі України

В умовах складної економічної ситуації однією з основних проблем, яка стоїть перед вітчизняною банківською системою, є підтримання стабільності та надійності, що дає змогу виконувати банкам свої функції щодо забезпечення економіки достатньою кількістю фінансових ресурсів.
Рівень капіталізації – один із визначальних факторів, що впливає на фінансовий стан комерційних банків та перспективи їхнього розвитку, визначає надійність і конкурентоспроможність фінансових установ, захищеність вкладів населення, підприємств і держави. Сьогодні процеси капіталізації відбуваються повільніше ніж того потребують тенденції руху капіталу в глобальному масштабі. Серед причин такої ситуації – відсутність послідовної державної політики регулювання капіталу, низький рівень корпоративного управління в банківській сфері, ігнорування ризиків корпоративного управління у системах ризик-менеджменту, низька якість структури капіталу банків через урахування його фіктивної вартості. До того ж низький рівень розвитку фондового ринку, малодоступність достовірних оцінок надійності банків та результатів їх діяльності, низька ліквідність і незначна кількість їхніх акцій, а також корпоративні стратегії не заохочують малі підприємства і населення до участі в акціонерному капіталі банків.
Діагностика визначення рівня капіталізації банківської установи проводиться за такими основними напрямками [2]: визначення основних показників, які впливають на рівень капіталізації банківської установи; аналіз рівня достатності капіталу; ефективність використання ресурсів; виявлення факторів, які визначатимуть рівень капіталу банківської установи у майбутньому. Для цього розраховуються показники, які дозволяють провести діагностику рівня капіталізації за вищезазначеними напрямками.
Проте, на сьогодні не лише кількісні показники, а й якісні характеризують рівень капіталізації. Так, наприклад, така складова банківського капіталу, як переоцінка основних засобів, нараховані, але несплачені відсотки є проблематичними і можуть призвести до завищення капіталу банку.
Результати аналізу українських умов щодо сприйняття ризиків залучення іноземного капіталу засвідчили їхній доволі високий рівень, котрий зумовлюється такими факторами: відносно слабким, за європейськими мірками, розвитком банківської системи; високим рівнем відкритості для іноземних інвесторів; фактичною відсутністю механізмів регулювання припливу, рівня та якості іноземного капіталу в банківській системі; відсутністю гарантій довгострокової стабільності у країні [1].
Таким чином, на сучасному етапі основними шляхами підвищення капіталізації банківського сектору України є підготовка і впровадження таких заходів: збільшення додаткового капіталу банків за рахунок розміщення акцій власної емісії та додаткових внесків засновників; консолідація банківських установ через консорціумне кредитування, створення банківських об'єднань (фінансових та банківських холдингових груп, банківських корпорацій), злиття банків, реорганізація банків; збільшення капіталу шляхом залучення субординованого боргу за рахунок випуску депозитних сертифікатів, банківських облігацій та єврооблігацій; розроблення механізму нарощування прибутку, який найбільше пов’язаний з дивідендною політикою банку; розроблення системи залучення грошових коштів на фінансових ринках; зниження частки активів, що мають високий ступінь ризику.
Отже, для підвищення рівня іноземного капіталу у банківському секторі України, що гарантує здатність конкурувати банкам на зовнішньому і на внутрішньому ринках, потрібно враховувати міжнародний досвід, зокрема, шляхом залучення іноземного капіталу. Для прискорення капіталізації банків необхідно створити комплексну систему для нарощування капіталу. Саме підвищення рівня капіталізації банків здатне забезпечити ефективну роботу фінансово-кредитної системи України і є обов’язковою передумовою стабільного функціонування економіки.

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
2. Коваленко, В. В. Капіталізація банків: методи оцінювання та напрямки підвищення [Текст] : монографія / В. В. Коваленко, К. Ф. Черкащина. - Суми : УАБС НБУ, 2010. - 153 с.
3. Мещеряков А. А. Вплив іноземного капітлу на банківську систему України та шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних банків / А. А. Мещеряков // Вісник Академії митної служби України. Серія: Економіка. – 2009. – № 2 (42). – С. 52.

Посилання: капіталізація

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^