Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Бурдун Г.Я. Сутність капіталу та його роль у діяльності підприємства
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
14-05-2011, 12:10

Бурдун Г.Я. Сутність капіталу та його роль у діяльності підприємства

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 334
© Бурдун Г.Я., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-61з

Сутність капіталу та його роль у діяльності підприємства

Поняття «фінансовий капітал» з’явилося в науковому обороті відносно недавно, на початку XX століття після виходу в 1910 році однойменної книги німецького соціаліста Р. Гільфердінга. Капітал підприємства є основним чинником виробництва, головним вимірником його ринкової вартості, головним джерелом формування добробуту його власників. Він характеризує фінансові ресурси підприємства, що приносять дохід.
Достатній за обсягом та належним чином сформований фінансовий капітал підприємства є важливою передумовою їх прибутковості, підтримки достатньої ліквідності та довіри з боку всіх учасників ринку. Зміцнення фінансового капіталу сприяє підвищенню можливостей підприємницьких структур, задоволенню поточних та інвестиційних потреб суб’єктів господарювання і домогосподарств у додаткових фінансових ресурсах. Разом з тим у сучасних умовах в Україні помітно загострились проблеми формування та використання фінансового капіталу підприємницьких структур.
Щоб визначитися в розумінні фінансового капіталу, необхідно розкрити основні ознаки цієї категорії. Економічна природа фінансового капіталу підприємств має такі основні ознаки:
- фінансовий капітал підприємства за своєю економічною суттю відбиває процес створення розподілу та використання і відтворення фінансових ресурсів як у масштабах окремого підприємства, так і всієї економічної системи держави;
- фінансовий капітал підприємства знаходить своє відображення в процесі формування основних і обігових активів;
- фінансовий капітал підприємства - це економічна база функціонування не тільки окремо взятого суб’єкта господарювання, а й об’єктивна умова розвитку держави і суспільства;
- фінансовий капітал підприємства є найважливішою характеристикою рівня ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства.

Перші роботи, присвячені проблемам визначення оптимальної структури капіталу, з'явилися в 50-і роки. Лідерами в цій області дослідження стали американські економісти. Самими яскравими по своїй оригінальності і теоретичній аргументації з'явилися статті американських учених Модільяні і Міллера - лауреатів Нобелівської премії по економіці 1986 р.
Структура капіталу, що використовується підприємством визначає багато аспектів не тільки фінансової, але й операційної та інвестиційної його діяльності, здійснює активний вплив на кінцеві результати цієї діяльності. Оптимізація структури капіталу є однією з найбільш важливих і складних задач, розв'язуваних у процесі фінансового керування підприємством. Оптимальна структура капіталу являє собою таке співвідношення використання власних і позикових засобів, при якому забезпечується найбільш ефективна пропорційність між коефіцієнтом фінансової рентабельності і коефіцієнтом фінансової стійкості підприємства, тобто максимізується його ринкова вартість.

Використана література:
1. Методичні рекомендації про порядок визначення нормативу власних обігових коштів. Державний комітет промислової політики України.-К.:, 2000
2. Акціонерний капітал в умовах ринкової трансформації економіки України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / І.О. Ревак; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2002. — 20 с.
3. Бандурка О. М. Фінансова діяльність підприємства. К. : « Либідь» , 1998

Посилання: Фінансова діяльність підприємства

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^