Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Росик О.Я. Роль банків на ринку капіталів
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1789
  • Автор: Oli4ka
  • Дата: 15-11-2011, 19:17
 (голосов: 0)
15-11-2011, 19:17

Росик О.Я. Роль банків на ринку капіталів

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Росик О.Я., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-44с

Роль банків на ринку капіталів

На ринку капіталів, банк як одна із сторін відносин, виступає або в якості кредитора, або позичальника.
Потоки сконцентровані в банку лише у грошовій формі. У результаті розвитку кредиту, який є базою банку і утворився сам банк.
Банк виступає основною ланкою кредитної системи, також він надає різноманітні банківські послуги. Банк приймає і розміщує грошові кошти фізичних та юридичних осіб, надає різні позики, за дорученням клієнтів здійснює розра¬хунки і їх касове обслуговування; випускає чеки, акредитиви, акції, облігації; купує, збері¬гає та продає цінні папери; здійснює валютні операції; надає консультаційні послуги.
Усі види діяльності комер¬ційних банків в залежності від їх економічного змісту поділяють на :
пасивні операції, які забезпечують формування необхідних ре¬сурсів банку для забезпечення їх нормальної діяльності, а також ліквідності й одержання запланованого доходу, не враховуючи власного капіталу.
До пасивних операцій віднесемо:
- залучення на депозитні (поточні, строкові,ощадні та інші) рахунки коштів ;
- недепозитне залучення коштів (одержання позик на міжбанківському ринку, позики Центрального банку, випуск банківських облігацій, векселів та інших зобов'язань).
Основним видом пасивних операцій є залучення коштів всіх видів на рахунки банку. Ці кошти отримали назву депозити, а операції відповідно називають - депозитними. Важливим джерелом коштів виступають депозити , оскільки за їх рахунок банк формує основну час¬тину своїх активів. Залучають також і недепозитні кошти для підтримки ліквідності банків. Їх використовують у надзвичай¬них ситуаціях з врахуванням того, що ці кошти є дорожчими та більш короткостроковими за депозитні.
активні операції – це операції пов'язані з розміщенням власних та залучених коштів бан¬ком з метою отримання до¬ходу і забезпечення ліквідності.
Активні операції поділяють на:
- надання кредитів (кредитні операції);
- вкладення у цінні папери;
- формування касових залишків та резервів;
- формування інших активів (основних засобів, будівель, обладнання ).
Основними активними операціями є кредитні операції, вони забезпе-чують доходи великої кількості банків. Активні операції вважають важливим для економіки джерелом коштів.
Основною формою кредиту в ринковій економіці виступає банківський кредит. Однією з важливих функцій банків вважається надання кредитів громадянам і суб’єктам господарювання.
Банківським кредитом називають таку форму кредиту за якою кошти банками надаються в позику. Він виступає інструментом стимулювання економіки, за допомогою якого товаровиробники можуть працювати успішніше.
Банківські кредитні ресурси формуються за рахунок:
1. Тимчасово вільних коштів держави й осіб. Їх відображають на депозитних рахунках у певних комерційних банках і забезпечують їхнім власникам дохід у вигляді відсотків за вкладами;
2. Кошти, які вивільняються тимчасово в процесі обігу промислового й торгового капіталу.
В процесі кредитування метою діяльності банку є отримання максимально можливого прибутку.
При наданні кредитів банки використовують такі принципи, як: забезпеченість, терміновість, платність та цільовий характер.
Банківські кредити класифікують за різними ознаками. Це класифікації: за термінами користування, за забезпеченням, за методами надання, за методами погашення та багато інших.
Для банків найбільшу загрозу мають кредитні операції, які можуть спричинити ризик неповернення позик. Виходячи з цього банки мають вживати заходи пов’язані з уникненням кредитних ризиків, перевіряти кредитоспроможність позичальників, створювати резерви та виконувати інші дії.
На ринку капіталів банки також надають небанківські послуги, які приносять великі доходи, є менш ризиковими. Це гарантійні, консультаційні, посередницькі, аудиторські, інформаційні, трастові послуги.
Таким чином, найактивнішими суб’єктами фінансового ринку виступають банки, які здійснюючи свої операції та виконуючи функції, забезпечує ефективне функціонування фінансового ринку, а також таких його сегментів, як грошового, валютного ринку, ринку капіталів.
Список використаних джерел:
1. Васюренко. О.В. Банківські операцій: Навч. посіб. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 311 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
2. Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок: Навчальний посібник.- К.:”Каравелла”; Львів: “Новий Світ - 2000”, 2002. – 304с.
3. Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: навч. Посібник. – К: Центр навчальної літератури, 2005. – 384 с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^